Flytte hjemmefra: Den ultimative guide til dagpenge og a-kasser

Comment are off

Skal du flytte hjemmefra snart? Så husk at melde dig ind i en a-kasse. Her får du den ultimative guide til dagpenge og a-kasser, særligt til dig som skal flytte hjemmefra.

Der er rigtig mange ting du skal huske på, når du flytter hjemmefra. Mange af de ting, som eksempelvis forsikringer, er noget du aldrig før har behøvet at tage stilling til. Det skal du nu. En af de forsikringer du bør overveje, er en arbejdsløshedsforsikring. Den giver dig nemlig ret til dagpenge.

I denne guide kan du læse alt om arbejdsløshedsforsikring, dagpenge og a-kasser. Brug guiden til at få styr på alle reglerne og til at vurdere om medlemskab af en a-kasse er noget for dig. Du kan både blive medlem hvis du arbejder, studerer eller er i praktik. Derfor er guiden inddelt i tre scenarier, alt efter hvad der passer din situation:

Vælg den guide, som passer til din situation:

Du arbejder Du studerer Du er lærling/elev

* Når du er i praktik, kan du selv vælge, om du vil optjene dagpengeret efter indkomstkravet eller som dimittend.
** Din dagpengesats afhænger af hvilken optjeningsret du vælger.

Generel information om arbejdsløshedsforsikring, dagpenge og a-kasser

Dagpenge og arbejdsløshedsforsikring

Dagpenge er en offentlig ydelse, du kan modtage, hvis du en dag bliver arbejdsløs og ikke har penge nok til at leve for. For at kunne få dagpenge, skal du have indbetalt til dagpengesystemet. Dagpengesystemet fungerer fuldstændig som en almindelig forsikring.

Det første du skal gøre er at tilmelde dig en a-kasse. Når du tilmelder dig en a-kasse, betaler du til en arbejdsløshedsforsikring, via dit månedlige kontingent. Den dag du bliver arbejdsløs, kan du få udbetalt dagpenge.

Før du kan få udbetalt dagpenge, skal du dog opfylde et grundlæggende krav. Du skal have været medlem af a-kassen i minimum 12 måneder. Udover det, så gælder der forskellige krav alt efter om du er i arbejde, i praktik, eller studerer en videregående uddannelse. Du kan læse mere om disse krav i de respektive sektioner i guiden.

A-kasser (arbejdsløshedskasser)

Ordet a-kasse er en forkortelse for arbejdsløshedskasse, hvilket faktisk er den perfekte beskrivelse af hvad en a-kasse er. Det er en organisation som hjælper dig økonomisk hvis du bliver arbejdsløs. For at være medlem af en a-kasse skal du være minimum 18 år.

Der er 24 a-kasser i Danmark. Nogle a-kasser er kun åbne for særlige brancher. Det gælder eksempelvis a-kassen DSA, som kun optager sygeplejersker og andre sundhedsfaglige medarbejdere. Andre a-kasser, som eksempelvis Krifa, kan alle blive medlem af.

Fælles for alle 24 a-kasser er, at de skal overholde de samme regler. Det betyder eksempelvis, at der ikke er nogen forskel på hvor lang tid du kan modtage dagpenge eller hvor mange dagpenge du kan få udbetalt, uanset hvilken a-kasse du vælger.

Det er ens for alle a-kasser, fordi det er Folketinget der vedtager reglerne for dagpengesystemet. A-kasserne kan altså ikke selv bestemme. De skal overholde de regler som Folketinget har bestemt.

A-kasser og fagforeninger

A-kasser og fagforeninger er to forskellige ting, selvom de ofte bliver nævnt sammen. Her får du en kort forklaring over hvad forskellen er:

 • A-kassens eneste formål er at varetage dagpengesystemet. Du skal derfor vælge en a-kasse, hvis du gerne vil have mulighed for at få dagpenge. Du kan ikke få dagpenge gennem en fagforening. Fagforeninger har intet med dagpengesystemet at gøre.
 • En fagforening kan hjælpe dig i mange forskellige situationer. Hvis du for eksempel har et arbejde kan de hjælpe dig med problemer på jobbet. Det kan være din chef eller dine kollegaer ikke opfører sig pænt overfor dig. Det kan også være du har fået udbetalt for lidt i løn. Alt sådan noget kan din fagforening hjælpe dig med hvis du kontakter dem.

Det er vigtigt at huske på, at du frit kan vælge a-kasse i Danmark, og at et medlemskab i en a-kasse, ikke betyder at du også skal være medlem af en fagforening. Det gælder også omvendt. Du kan sagtens være medlem af en fagforening uden at være medlem af en a-kasse.

Det kan til tider være lidt svært at adskille, fordi mange a-kasser også har fagforeninger under samme navn. Og når man melder sig ind i a-kassen, bliver man ofte tilbudt medlemskab i deres fagforening. Du skal bare være klar over, at det er dig der bestemmer hvor meget du vil være medlem af.


Du arbejder – guiden til dig, som er i arbejde

Meld dig ind i en a-kasse mens du arbejder

Det er vigtigt du melder dig ind i en a-kasse mens du har et arbejde. Det nytter ikke noget du melder dig ind den dag du bliver arbejdsløs. Det er for sent. Du skal nemlig optjene ret til dagpenge, og det kan du kun gøre når du arbejder og tjener penge.

Sådan optjener du ret til dagpenge (indkomstkravet)

Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder, og opfylde indkomstkravet, for at have ret til dagpenge. For at opfylde indkomstkravet, skal du, inden for de seneste 3 år, have tjent:

 • 233.376 kroner som fuldtidsforsikret
 • 155.580 kroner som deltidsforsikret

Du kan dog kun medregne 19.448 kroner kroner per måned som fuldtidsforsikret, og 12.965 kroner per måned som deltidsforsikret. Dette sikrer at du skal have arbejdet i mindst 12 måneder før du kan få dagpenge.

Det er din samlede indkomst der tæller med i beregningen. Det vil sige både A- og B-indkomst, samt eventuel overskud fra selvstændig virksomhed, hvis du har sådan en.

Sådan får du udbetalt dagpenge

For at få udbetalt dagpenge skal du først of fremmest være ledig på arbejdsmarkedet. Udover dette, skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal melde dig ledig på jobnet.dk
 • Du skal uploade et CV på jobnet.dk
 • Du skal aktivt søge job hver uge
 • Du skal tjekke jobtilbud på jobnet.dk hver 7. dag
 • Du skal kunne acceptere nyt job med én dags varsel
 • Du skal møde op til alle kurser, møder og aftale med a-kassen og jobcentret
 • Du skal opholde dig i Danmark (du må kun forlade landet hvis du returnerer samme dag)

Det første du skal gøre, for at få udbetalt dagpenge, er at tilmelde dig som ledig på jobnet.dk. Det skal du gøre på din første dag som arbejdsløs. Når du har gjort dette, skal du kontakte din a-kasse og ansøge om dagpenge. Inden for 14 dage skal du ligeledes uploade et CV på jobnet.dk, som skal godkendes af din a-kasse. De resterende krav på listen skal du opfylde under hele din dagpengeperiode.

Du kan få dagpenge i 2 år, inden for en periode på 3 år. Perioden kan dog forlænges hvis du arbejder undervejs. Læs mere om: dagpengeregler.

Så meget kan du få i dagpenge

Alle dagpengemodtagere får udregnet en personlig dagpengesats. Denne sats udgør 90 procent af deres tidligere månedlige indkomst. Der er dog fastsat en øvre grænse for hvor mange dagpenge du kan få udbetalt hver måned. Dette er den maksimale dagpengesats. Den bliver reguleret hvert år per 1. januar. Den maksimale dagpengesats udgør i 2019:

 • 18.866 kroner for fuldtidsforsikrede
 • 12.577 kroner for deltidsforsikrede

Du studerer – guiden til dig, som går på et studie

Gratis a-kasse for studerende

Du kan du være gratis medlem af en a-kasse, i op til 5 år, når du studerer på en videregående uddannelse. For at opnå fritagelse for kontingent skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal være under 30 år gammel
 • Din uddannelse skal være nomineret til minimum 90 ECTS point
 • Du må ikke tjene mere end 223.596 kroner om året før skat (inklusiv din SU)
 • Du må ikke modtage andre offentlige ydelser end din SU

Hvis du stopper på studiet eller holder orlov, kan du ikke længere være gratis medlem.

Undgå karensperiode

Du kan få dagpenge fra din første dag som færdiguddannet, hvis du melder dig ind i en a-kasse, senest 12 måneder inden din sidste eksamen. Melder du dig ind senere end det, vil du modtage en karensperiode på 30 dage. Det betyder, at der går en måned fra du bliver færdig med din uddannelse, til at du kan få dagpenge. I den periode er du nødt til at forsørge dig selv, eller søge om anden offentlige ydelse, som eksempelvis kontanthjælp.

Meld dig ind senest 14 dage efter din sidste eksamen

Det er ikke et krav, at du melder dig ind i a-kassen et år før du er færdiguddannet, men det er en rigtig god idé, fordi du undgår karensperioden. Du skal dog melde dig ind, senest 14 dage efter din sidste eksamen, hvis du vil have ret til dagpenge som dimittend.

Hvis du ikke når at melde dig ind, inden 14 dage, så frafalder din ret til dimittenddagpenge. Det betyder, at du skal opfylde de almindelige optjeningskrav for at kunne få dagpenge. De almindelige krav indebærer at du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder, og haft en indtjening inden for de sidste 3 år, på minimum 233.376 kroner.

Der gives ingen dispensation for denne 14 dages regel, så husk nu at meld dig ind.

Hvis din sidste eksamen er mundtligt, så tæller de 14 dage fra den dag du er oppe til sidste eksamen og får din karakter på dagen. Hvis din sidste eksamen er skriftlig, så gælder de 14 dage fra den dag din sidste karakter bliver offentliggjort.

Så meget kan du få i dagpenge som nyuddannet

Der gælder andre dagpengesatser for nyuddannede, end der gør for lønmodtagere. Som nyuddannet kan du modtage én af fire dimittendsatser. De fire satser udgør per måned:

 • Fuldtidsforsikret med forsørgerpligt: 15.470 kroner før skat
 • Fuldtidsforsikret uden forsørgerpligt: 13.489 kroner før skat
 • Deltidsforsikret med forsørgerpligt: 10.313 kroner før skat
 • Deltidsforsikret uden forsørgerpligt: 8.993 kroner før skat

Man har forsørgerpligt, hvis man har biologiske eller adopterede børn under 18 år.


Du er lærling/elev – guiden til dig, som er under uddannelse som læring eller elev

Gratis a-kasse for elever og lærlinge

Du kan være gratis medlem af en a-kasse, i op til 5 år, mens du er lærling eller elev. For at opnå kontingentfritagelse, kræver det, at du er under 30 år, og at din erhvervsuddannelse tager minimum 18 måneder. Udover det, må du ikke have andre indtægter, hvis du får lærlinge- eller elevløn. Går du på en erhvervsuddannelse med SU, på et grundforløb uden løn, i skolepraktik, eller på EGU uden lærlingeløn/elevløn, må dine samlede indtægter ikke overstige 223.596 kroner om året.

For elever med mere end 12 måneder tilbage af deres uddannelse

Som elev, med mere end 12 måneder tilbage af din uddannelse, har du mulighed for selv at vælge hvordan du vil optjene ret til dagpenge. I de perioder hvor du er i praktik, kan du vælge at overgå til optjening af dagpengeret efter almindelige lønmodtagerregler.

For at have ret til dagpenge, ifølge de almindelige regler, skal du have været medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder, og have haft en indtjening på minimum 233.376 kroner, før skat, inden for de seneste 3 år (indkomstkravet). Opfylder du disse krav, kan du få dagpenge fra den dag du bliver udlært.

Fordelen ved at vælge denne løsning er, at den maksimale dagpengesats for lønmodtagere er højere end for dimittender. Du får udregnet en personlig dagpengesats, som udgør 90% af din tidligere elevløn. Du kan dog ikke få udbetalt mere end den maksimale dagpengesats, som for lønmodtagere i 2019 udgør 18.866 kroner (fuldtidsforsikrede) og 12.577 kroner (deltidsforsikrede).

Du kan også vælge at følge dimittendreglerne. Som dimittend kan du ikke få lige så meget i dagpenge, men til gengæld skal du ikke opfylde indkomstkravet, og der er heller ikke nogen krav til at du skal have været medlem i minimum 12 måneder. Men selvom det ikke er noget krav, at have været medlem i mindst 12 måneder, så er det en god idé.

Meld dig ind senest 12 måneder inden du bliver udlært, og undgå karensperiode

Hvis du melder dig ind i en a-kasse senest 12 måneder inden du bliver udlært, så undgår du som dimittend karensperioden. Karensperioden er en 4 ugers karantæne, som du modtager fra den dag du bliver udlært. I den periode kan du ikke modtage dagpenge, ved mindre du altså har tilmeldt dig a-kassen i tide.

Dimittendsats som nyuddannet

Når du bliver færdig med din erhvervsuddannelse kan du få dimittenddagpenge, hvis du ikke kan finde arbejde. Dimittendsatsen er fastsat efter om du er forsørger eller ikke-forsørger. At have forsørgerpligt indebærer at du har biologiske eller adopterede børn under 18 år. Dimittendsatserne for 2019 er (per måned, før skat):

 • 15.470 kroner for fuldtidsforsikrede med forsørgerpligt
 • 13.489 kroner for fuldtidsforsikrede uden forsørgerpligt
 • 10.313 kroner for deltidsforsikrede med forsørgerpligt
 • 8.993 kroner for deltidsforsikrede uden forsørgerpligt

Du går fra dimittendsats til personlig dagpengesats, når du har haft arbejde i 3 måneder. Der skal dog være gået minimum 6 måneder fra du opnåede ret til dagpenge, til du kan overgå til personlig dagpengesats.