Supplerende dagpenge (2024)

Arbejder du på nedsat tid, kan du muligvis få supplerende dagpenge. Læs mere om regler og satser for 2024 her.

Frederik

Er du blevet ledig, er det din a-kasses fornemmeste opgave at hjælpe dig tilbage i job. Afhængigt af din branche, kan det indimellem være svært at finde et fuldtidsjob med det samme. For at bevare kontakten til arbejdsmarkedet og fortsat kunne skrive arbejde på cv’et, kan du derfor vælge et deltidsjob og få supplerende dagpenge, indtil du har mulighed for at få et fuldtidsjob.

Supplerende dagpenge satser

Beløbet, du kan få udbetalt, afhænger af din arbejdstid. Du kan få supplerende dagpenge i 30 ud af de sidste 104 uger.

De højeste satser for dagpenge i 2024 er som følger:

 • Fuldtidsforsikret medlem: 20.359 kroner månedligt
 • Deltidsforsikret medlem: 13.573 kroner månedligt

Samlet set kan du maksimalt få udbetalt for 160,33 timer månedligt i løn og supplerende dagpenge som fuldtidsforsikret. Arbejder du eksempelvis 100 timer om måneden, kan du få udbetalt 60,33 timer i supplerende dagpenge. Du får den samme sats udbetalt, som hvis du var ledig. Satsen opgøres dog i stedet i timer frem for i måneder.

Som deltidsforsikret er reglerne hovedsageligt de samme som for deltidsforsikrede, men satserne er tilpassede. Det vil sige, at du maksimalt kan få udbetalt supplerende dagpenge og løn i 130 timer samlet om måneden.

Se alle dagpengesatser for 2022.

Regler for supplerende dagpenge

For at få supplerende dagpenge skal du være berettiget til at modtage dagpenge. Reglerne for at være berettiget til at modtage supplerende dagpenge er som udgangspunkt helt de samme som til at modtage arbejdsløshedsdagpenge:

 • Du skal være registreret som ledig i din a-kasse og dit jobcenter
 • Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 1 år
 • Du skal have opfyldt kravene for minimumsindkomst
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Du skal tjekke jobforslag mindst én gang ugentligt
 • Du skal bo og opholde dig i Danmark

Derudover må du ikke være bundet af et opsigelsesvarsel. Når du får supplerende dagpenge, er du stadig jobsøgende. Det vil sige, at du stadig aktivt skal søge job, og at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal altså have mulighed for at søge og tage et fuldtidsjob, hvis det bliver en mulighed.

En særlig regel for supplerende dagpenge er, at du mindst skal have 14,8 ledige timer månedligt for at være berettiget. Det vil sige, at hvis du arbejder over 145,53 timer om måneden, kan du ikke få supplerende dagpenge. Som deltidsforsikret skal du være ledig i mindst 12 ud af de 130 timer månedligt.

Frigørelsesattest ved deltidsarbejde

Får du et deltidsarbejde og ønsker at få supplerende dagpenge, vil a-kassen være sikker på, at du kan takke ja til et fuldtidsarbejde, hvis du skulle få muligheden. Det betyder, at du ikke må være bundet af et opsigelsesvarsel.

Ansættelse uden opsigelsesvarsel

Bliver du ansat som vikar eller timelønnet afløser, er det som regel en ansættelse uden opsigelsesvarsel, og der er ingen problemer i at tage sådant et arbejde. Du kan i princippet tage så mange timer månedligt, du ønsker. De uger, hvor du arbejder mindre end 37 timer, kan du få supplerende dagpenge, såfremt du samlet set er ledig 14,8 timer månedligt.

Ansættelse med opsigelsesvarsel

Får du en hvilken som helst anden deltidsansættelse, har du stadig mulighed for at få supplerende dagpenge. Du skal blot aftale med din chef, at han skal udfylde en frigørelsesattest, som frigører dig fra ansættelsens opsigelsesvarsel, såfremt det er grundet muligheden for et fuldtidsjob.
Frigørelsesattesten skal afleveres hos a-kassen senest fem uger efter, at du er blevet ansat, for at du kan få supplerende dagpenge fra ansættelsens første dag. Såfremt du afleverer den senere end fem uger efter ansættelse, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, a-kassen modtager din attest.

Når de supplerende dagpenge udløber

Efter 30 ugers supplerende dagpenge, udløber retten hertil. I så fald har du to muligheder:

 • Du kan vælge at fortsætte dit deltidsarbejde uden supplerende dagpenge
 • Du kan vælge at opsige dit deltidsarbejde og få fulde arbejdsløshedsdagpenge

Sidstnævnte kan du selvfølgelig kun vælge, hvis du ikke har opbrugt retten til almindelige dagpenge. Opsiger du dit deltidsarbejde med begrundelse i, at dine supplerende dagpenge er udløbet, får du ikke karantæne hos a-kassen. Du skal til gengæld overholde dit opsigelsesvarsel, såfremt din ansættelse indebærer et sådant.

Ny ret til supplerende dagpenge

For at optjene en ny ret til supplerende dagpenge, skal du opfylde et arbejdskrav inden for en periode på 12 måneder. Som månedslønnet skal du arbejde i mere end 146 timer månedligt i seks ud af de 12 måneder. Du kan også optjene ny ret ved at drive selvstændig virksomhed.

Så længe kan du få supplerende dagpenge

Supplerende dagpenge kan sammenlagt gives i en periode på 30 uger ud af de sidste 104 uger. Når du har opbrugt din ret til supplerende dagpenge, bortfalder retten. Du kan dog løbende optjene en ny ret.

Sådan optjenes ny ret til dagpenge:

Du kan løbende optjene ny ret til supplerende dagpenge. Det gør du som fuldtidsforsikret ved, inden for en 12 måneders periode, enten at have:

 • Indberettet mere end 146 timer hver måned i 6 månedsindberetninger
 • Indberettet mere end 34 timer hver uge i 26 ugeindberetninger
 • Indberettet mere end 68 timer i 13 14-dages-indberetninger

Ovenstående gælder for fuldtidsforsikrede. Følgende tal gælder for deltidsforsikrede:

 • Indberettet mere end 118 timer hver måned i 6 månedsindberetninger
 • Indberettet mere end 27 timer hver uge i 26 ugeindberetninger
 • Indberettet mere end 54 timer i 13 14-dages-indberetninger

Kan du få supplerende dagpenge?

Om du har ret til supplerende dagpenge, afhænger af det arbejde, som du takker ja til, mens du er ledig. Du skal nemlig fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være i stand til at takke ja til et fuldtidsarbejde med kort varsel, hvis du bliver tilbudt det. Der er derfor forskel på, om arbejdet er med eller uden opsigelsesvarsel.

Arbejde uden opsigelsesvarsel: Tager du et arbejde uden opsigelsesvarsel, er der i princippet ingen hindringer, da du så står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er typisk vikararbejde eller afløserarbejde, der ikke har opsigelsesvarsel. Ved et arbejde uden opsigelsesvarsel, kan du i princippet arbejde så meget, som du har lyst til og få supplerende dagpenge ved siden af.

Arbejde med opsigelsesvarsel: Er der et opsigelsesvarsel i forhold til den overenskomst, du er ansat under, hvilket der er i langt de fleste tilfælde, skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest, for at du kan få supplerende dagpenge. Frigørelsesattesten sætter dig fri af dit opsigelsesvarsel, så du fortsat kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet og tage et fuldtidsarbejde med kort varsel. Du kan kun få supplerende dagpenge, hvis du kan fremvise en frigørelsesattest. Fremgår det af din ansættelseskontrakt, at din arbejdsgiver er villig til at se bort fra opsigelsesvarslet, er det tilsvarende, og i det tilfælde behøver du ikke en frigørelsesattest.

A-kassen skal modtage frigørelsesattesten (eller kopi af ansættelseskontrakten) senest 5 uger efter ansættelsens start, hvis du skal have dagpenge fra ansættelsens start. Modtager a-kassen attesten senere, vil du først kunne få supplerende dagpenge fra den dag, hvor attesten er a-kassen i hænde.

Du bør ikke påbegynde arbejdet, før du har fået en frigørelsesattest, hvis du vil være sikker på at have ret til supplerende dagpenge.