Sammenlign 2019-priser på a-kasser

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

476,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

167,-

A-kasse

470,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

67,-

A-kasse

493,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

65,-

A-kasse

479,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

448,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

440,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

470,-

Vælg

Optager

Alle

CA Advokathjælp

50,-

A-kasse

489,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

489,-

Vælg

Trustpilot // Alle priser er per måned. Der kan i nogle tilfælde opnås prisrabat ved indmeldelse i både a-kasse og fagforening.

Om a-kasser priser

Du betaler kontingent for at være medlem af en a-kasse. I det kontingent er nogle faste ydelser som er ens for alle a-kasser. Derudover tager hver a-kasse et administrationsgebyr. Der kan være forskel på hvor meget a-kassen opkræver i gebyr, og derfor hvor meget du skal betale i månedligt kontingent til a-kassen.

I denne guide finder du information omkring alt hvad der er værd at vide om a-kasse priser. Du kan blandt andet læse om:

  • Hvad dine kontingentkroner går til
  • A-kasse priser for lønmodtagere
  • A-kasse priser for studerende
  • Hvilken a-kasse du bør du vælge
  • Fagforening og a-kasse priser

A-kasse priser - Det går pengene til

Det månedlige kontingent til a-kassen består af tre ydelser: et statsbidrag, et lovpligtigt bidrag til ATP og et administrationsgebyr til a-kassen.

  • Statsbidrag: Udgør 348 kroner per måned for fuldtidsforsikrede, og 232 kroner per måned for deltidsforsikrede (2019)
  • ATP bidrag: Udgør 7 kroner per måned for fuldtidsforsikrede, og 5 kroner per måned for deltidsforsikrede (2019)
  • Administrationsgebyr: Varierer fra a-kasse til a-kasse

Statsbidraget og beløbet til ATP er fastsat per lov. De er derfor ens for alle a-kasser. Det efterlader administrationsgebyret til a-kassen som den eneste variabel. Det vil sige at den eneste forskel i pris mellem a-kasserne, er hvor store udgifter de enkelte a-kasser har, til at administrere dit medlemskab. Bemærk at du også skal betale efterlønsbidrag, hvis du er med i efterlønsordningen.

A-kasse priser for lønmodtagere

Du kan vælge at være deltidsforsikret eller fuldtidsforsikret gennem a-kassen. Som nævnt koster det mindre at være deltidsforsikret, men du modtager også en lavere dagpengeydelse, hvis du skulle blive ledig. Udover det gælder der forskellige regler for de to medlemskaber.

For at opnå ret til dagpenge skal du inden for tre år have optjent:

  • 1.924 timer eller 233.376 kroner som fuldtidsforsikret (2019)
  • 1.258 timer eller 155.580 kroner som deltidsforsikret (2019)

Om du skal optjene timer eller lønkroner afhænger af om du tidligere har modtaget dagpenge. Du kan ikke optjene retten til dagpenge hurtigere ved at være deltidsforsikret. Du kan nemlig kun opspare et tilsvarende lavere beløb hver måned. Uanset om du er deltids- eller fuldtidsforsikret kræver det 12 måneders optjent arbejde, før du kan få dagpenge.

Som fuldtidsforsikret dagpengemodtager skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked 37 timer om ugen. Det betyder at du primært skal søge fuldtidsstillinger hver uge. Deltidsforsikrede har kun pligt til at søge arbejde for 30 timer om ugen. Får du et deltidsjob, som fuldtidsforsikret, skal du stadig søge fuldtidsstillinger hver uge, for at være dagpengeberettiget.

A-kasse priser for studerende under 30 år

Det gælder særlige a-kasse priser for unge der studerer. Du kan være gratis studiemedlem af en a-kasse i op til fem år. For at blive gratis studiemedlem skal du være under 30 år, og i gang med en kompetencegivende uddannelse der varer minimum 18 måneder (90 ECTS). En kompetencegivende uddannelse kan være en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse (kort, mellem eller lang).

Det er en god idé at melde sig ind i a-kassen senest et år inden du afslutter uddannelsen. Derved undgår du en måneds karensperiode, hvis du skal ansøge om dagpenge når du er færdiguddannet.

Læs mere om a-kasser for studerende.

A-kasse priser for studerende over 30 år

Du kan ikke blive gratis studiemedlem hvis du er over 30 år, uanset hvilken uddannelse du går på. Loven foreskriver at alle personer over 30 år skal betale kontingent til deres a-kasse. Det du i stedet kan gøre er at være deltidsforsikret under din uddannelse. På den måde sparer du penge på dit månedlige kontingent. Om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret under uddannelse har ingen indflydelse på din dagpengeret som nyuddannet. Der gælder samme regler for dig som for dine medstuderende under 30.

Overvej om det kan svare sig for dig at blive medlem, hvis der er kort tid tilbage af din uddannelse. Du kan vente med at blive medlem til du er færdig med studiet. Du skal bare huske at melde dig ind senest 14 dage efter din sidste eksamen. Efter 14 dage mister du retten til dimittenddagpenge, og skal optjene dagpengeretten som alle andre lønmodtagere.

Hvilken a-kasse skal du vælge?

Du kan godt vælge en billig a-kasse udelukkende på baggrund af prisen, hvis du ikke skal bruge en fagforening. For selvom a-kasser er privatejede, så er dagpenge en offentligt ydelse. Det betyder at de regler og vilkår du skal leve op til, som dagpengeberettiget, er fastsat i loven om arbejdsløshedsforsikring. Derfor er der ikke den store forskel når du kun skal bruge en a-kasse.

Der kan dog være små variationer hos de enkelte a-kasser, når du er dagpengemodtager. Nogle kræver eksempelvis at du indsender kopier af dine ugentlige jobansøgninger, men det er ikke et krav hos alle. Der kan ligeledes være forskel i deres tilbud om workshops, kurser med mere.

Sidst men ikke mindst kan serviceniveau også spille en rolle. Du kan eksempelvis se a-kassernes rating på Trustpilot. Det giver dig et lille indblik i hvor tilfredse medlemmerne er med den service de modtager. Husk blot på at sådanne anmeldelser er relative, i forhold til medlemmernes personlige præferencer.

Fagforening og a-kasse priser

Du bør være mere grundig med dit valg når du både skal være medlem af a-kasse og fagforening. Nogle fagforeninger er nemlig specialister inden for bestemte faggrupper. Har du særlige kompetencer er det en fordel at vælge en fagforening der er specialiseret i dit felt. De kan hjælpe dig med at finde et nyt job hurtigere, fordi de arbejder med din branche hver dag.

Du betaler både kontingent til a-kassen og fagforeningen. Fagforeningen fastsætter selv deres medlemskontingent. Nogle fagforeninger, som eksempelvis Krifa, tilbyder endda flere niveauer af medlemskab. Jo større medlemskab du køber, jo flere serviceydelser giver de dig. Deres største medlemskab inkluderer blandt andet ubegrænsede arbejdslyst- og karrieresamtaler, online IT-kurser og udvidet advokathjælp.

Nyheder

3 billige alternativer til 3F’s a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i 3F’s a-kasse? Så bør du se nærmere på disse tre...

FTFa: De 5 største fordele (i 2019)

|Comments are Off
Se de fem største fordele ved at vælge FTFa, som din nye a-kasse i 2019....

3 billige alternativer til HK’s a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i HK’s a-kasse? Så bør du se nærmere på disse tre...