Højeste dagpengesats (i 2020)

Guide til dagpengesatser: Den højeste dagpengesats stiger en smule hvert år, så hvis du er berettiget til den, vil du få mere udbetalt i 2022.

Compriso

Din dagpengesats afhænger af din tidligere indkomst. Tjente du i gennemsnit mere end 23.336 kroner månedligt, vil du have ret til højeste dagpengesats for fuldtidsforsikrede. Satserne for deltidsforsikrede og dimittender er lavere.

Dagpengesatser 2022

Din dagpengesats i 2022 vil højst sandsynligt være den samme som i tidligere, medmindre du har ret til højeste dagpengesats. I så fald vil din personlige sats nemlig være 90% af din tidligere månedlige indkomst. Satsen er fast, men bliver reguleret hvert år ved årsskiftet, og derfor kan du opleve, at din nye dagpengesats er højere eller lavere end normalt.

I 2022 er højeste dagpengesats på 19.083 kroner, bemærk det er før skat. Læs også mere om dagpenge efter skat.

Satser for deltidsmedlemmer og dimittender

Ovenstående sats er for dig, der er fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse. Det betyder, at du er ledig og søger en fuldtidsstilling. Ønsker du derimod kun at søge en deltidsstilling, skal du være deltidsmedlem af en a-kasse. Det giver både et lavere månedligt kontingent og en lavere dagpengesats, da satsen svarer til en deltidsstilling. I 2022 er højeste dagpengesats for deltidsforsikrede medlemmer 12.722 kroner om måneden.

Også som nyuddannet er der særlige satser for dagpenge, kaldet dimittendsatsen. Satsen afhænger ikke af tidligere indkomst, da du betegnes som nyuddannet, men varierer, afhængigt af om du er forsørger eller ej. Også som dimittend kan du vælge, om du vil være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret medlem, afhængigt af hvilken stilling du ønsker af søge, når du er færdig med din uddannelse.

  • Fuldtidsforsikret dimittend (ikke-forsørger): 13.644 kroner
  • Deltidsforsikret dimittend (ikke-forsørger): 9.096 kroner
  • Fuldtidsforsikret dimittend (forsørger): 15.648 kroner
  • Deltidsforsikret dimittend (forsørger): 10.432 kroner

Kan du få dagpenge?

I mange lande betales der til en offentlige arbejdsløshedsforsikring via skatten. Forsikringen er obligatorisk. Andre steder skal du betale til en privat forsikring, hvis du ønsker dækning. I Danmark er det valgfrit at tegne en arbejdsløshedsforsikring. Ønsker du det, skal du melde dig ind i en a-kasse. Når du har været medlem i minimum 1 år, vil du automatisk få ret til dagpenge, som er den danske version af forsikringspræmien i en arbejdsløshedsforsikring.

Udover at være medlem af en a-kasse, skal du efterleve et beskæftigelses- eller indkomstkrav, afhængigt af om og hvornår du tidligere har modtaget dagpenge. I 2022 er beskæftigelseskravet på 1.924 timer, og indkomstkravet er på 238.512 kroner.

Du får det samme i dagpenge hos alle a-kasser

Selvom kontingentet hos de forskellige a-kasser varierer en hel del, er din dagpengesats alligevel den samme, uanset hvilken a-kasse du er medlem af. Der er altså ingen grund til at betale for meget i månedligt kontingent. Når du skal vælge a-kasse, skal du naturligvis finde en a-kasse, du stoler på.

Gerne én med god omtale, og som har nogle tillægsydelser, som du kan få behov for. Men derudover kan du roligt melde dig ind i eller skifte til den billigste a-kasse. Vær desuden opmærksom på, at din anciennitet følger med, når du skifter a-kasse.