Udfører du frivilligt arbejde mens du får dagpenge, efterløn eller kontanthjælp, så skal du være opmærksom på de gældende regler. Vi har samlet det komplette overblik til dig i denne guide.


Denne guide er udgive af Skift-a-kasse.dk – Danmarks største a-kasse-guide.

Næsten halvdelen af den danske befolkning udfører frivilligt arbejde. Kigger man på de borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, så viser den seneste frivillighedsundersøgelse fra 2017, at 30 procent af de personer som ikke har et job, udfører frivilligt arbejde.

Frivilligt arbejde er en glimrende indgangsvinkel til det danske arbejdsmarked. Det kan styrke dine kompetencer og udvide dit netværk. I denne guide finder du alt hvad der er værd at om frivilligt arbejde i Danmark, når du er på overførselsindkomst.

Regler for frivilligt når du modtager offentlige ydelser

Der gælder forskellige regler for frivilligt arbejde, alt efter hvilken type offentlige ydelse du modtager. Vi har samlet alle de gængse overførselsindkomster. Se hvor meget du må arbejde frivilligt du det betyder et fradrag i din offentlige ydelse.

Du er velkommen til at bruge grafikken på din hjemmeside, kopier og indsæt blot følgende script:

Dagpenge

Som hovedregel bliver alt arbejde du udfører, mens du er på dagpenge, modregnet som fradrag i din dagpengeydelse. Det gælder uanset om du får penge for arbejdet eller ej, og uanset om arbejdet udføres på hverdage, i weekenden eller på helligdage.

Visse typer frivilligt arbejde kan dog udføres uden det medfører fradrag i dine dagpenge. Det gælder når følgende krav er opfyldt:

 • Det frivillige arbejde skal foregå i Danmark
 • Arbejdet må ikke udføres for en privat virksomhed hvis formål er at tjene penge
 • Du må ikke være underlagt ansættelsesretlige forpligtelser

Når ovenstående krav er opfyldt, kigger man dernæst på hvilken type arbejde der udføres. A-kassen skelner mellem frivillige aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde. Frivillige aktiviteter er der ingen begrænsninger for. Dem kan du udføre lige så meget du har lyst. Frivilligt ulønnet arbejde må du kun udføre et begrænset antal timer hver måned, alt efter hvilken type arbejde det drejer sig om.

Frivillige aktiviteter du altid må udføre

Du kan udføre aktiviteter i frivillige foreninger og organisationer, uden det medfører fradrag i dine dagpenge, når aktiviteterne ikke udbydes som almindeligt arbejde i foreningen/organisationen og når de ikke kræver en særlig uddannelse.

Eksempler på frivillige aktiviteter, som ikke medfører fradrag i dine dagpenge, er:

 • Indsamler for en nødhjælpsorganisation
 • Ekspedient i en Røde Kors eller Folkekirkens Nødhjælp genbrugsbutik
 • Besøgsven, indkøbshjælp eller nabohjælp
 • Foreningsarbejde i kirkeforeninger, beboerforeninger, spejderklubber og lignende
 • Forefaldende arbejde i sociale cafeer, væresteder, medborgerhuse med flere (eksempelvis lave kaffe, servere mad,
 • snakke med gæster og så videre)

Husk på at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet når du udfører frivilligt arbejde. Det betyder blandt andet at du skal kunne tage et job med én dag varsel. Du skal også kunne møde op til alle indkaldelser fra a-kassen og jobcentret. Det er derfor at du ikke må være underlagt ansættelsesretlige forpligtelser.

Du har pligt til at underrette din a-kasse om dine frivillige aktiviteter, også selvom arbejdet ikke er underlagt begrænsninger.

Disse typer frivilligt ulønnet arbejde kan du udføre 44 timer per måned

Når det frivillige arbejde du udfører også udbydes som lønarbejde, eller kræver en særlig uddannelse, så kan du maksimalt udføre arbejdet 44 timer per måned, uden det medfører fradrag i dine dagpenge.

Eksempler på frivilligt arbejde, du kan udføre 44 timer per måned uden det medfører fradrag, er:

 • Jurist i retshjælp
 • Rådgivning der kræver særlig uddannelse, herunder også telefonrådgivning
 • Præst eller psykolog på et krisecenter, eller i en social/humanitær institution, forening eller organisation

Du skal ansøge om at udføre frivilligt ulønnet arbejde. Se afsnit længere nede for mere information.

Disse typer frivilligt ulønnet arbejde medfører fradrag i dine dagpenge

Udfører du frivilligt arbejde i en privat virksomhed, i staten, regionen eller kommunen, vil det altid medføre fradrag i dine dagpenge.

Udfører du frivilligt arbejde – for en frivillig forening/organisation – der kategoriseres som primær drift eller vedligeholdelsesopgave, vil det som hovedregel medføre fradrag i dine dagpenge. Ved primær drift forstås blandt andet økonomistyring, personaleadministration og organisationsstyring. Vedligeholdelsesopgaver er eksempelvis elektriker- og VVS-arbejde der kræver autorisation, daglig rengøring og lignende.

Hvis det frivillige arbejde du udfører, i forbindelse med primær drift eller vedligeholdelse, altid har været ulønnet i organisationen, og hvis lignende arbejde i andre frivillige organisationer ligeledes udføres ulønnet, så vil det dog som regel ikke medføre fradrag i dine dagpenge.

Lejlighedsvis vedligeholdelse og vedligeholdelse der kan sammenlignes med reparation af egen bolig, medfører som regel heller ikke fradrag i dine dagpenge. Det kan eksempelvis være den årlige rengøring af klubhuset, klargøring af roklubbens både eller maling af spejderhytten.

Mindre administrative opgaver og mindre koordineringsopgaver medfører som regel heller ikke fradrag i dine dagpenge. Eksempler på sådanne arbejdsopgaver kan være arkiveringsarbejde, sammensætning af vagtplaner, bogholderi eller revision i mindre foreninger og sportsklubber.

Er du i tvivl om dit frivillige arbejde medfører fradrag i dine dagpenge, så kontakt din a-kasse.

Sådan ansøger du om at udføre frivilligt ulønnet arbejde, når du er på dagpenge

Du skal sende en ansøgning til din a-kasse om at få lov til at udføre frivilligt arbejde, når du er på dagpenge. Ansøgningsskemaet er ens for alle a-kasser. Du finder erklæringen på din a-kasses hjemmeside.

I erklæringen skal du oplyse hvilken forening eller organisation du skal arbejde for, formålet med dit arbejde, hvilke type arbejde du skal udføre, samt nogle yderligere oplysninger omkring dine forpligtelser i forbindelse med arbejdet.

Når du har indsendt ansøgningen, tager a-kassen stilling til om dit frivillige arbejde opfylder de betingelser som er nævnt i denne guide. Du modtager herefter besked om dit frivillige arbejde er godkendt og fritaget for fradrag. Husk at angiv dine frivillige arbejdstimer på dit månedlige ydelseskort.

Efterløn

Der gælder samme regler for frivilligt arbejde når du er på efterløn, som når du er på dagpenge. Den eneste forskel er hvor meget du må arbejde frivilligt. Som beskrevet ovenover, så må du udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 44 timer om måneden, når du er på dagpenge. Når du er på efterløn, må du udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 65 timer om måneden, uden det medfører fradrag i din ydelse.

Sygedagpenge

Du må gerne arbejde frivilligt når du modtager sygedagpenge. Der er ingen begrænsninger for hvor meget frivilligt arbejde du må udføre. De eneste krav er, at dit frivillige arbejde ikke må hindre din helbredelse eller dit samarbejde med kommunen.

Kommunen kan stoppe udbetalingen af dine sygedagpenge, hvis de vurderer at dit frivillige arbejde påvirker din helbredelse. Du bør derfor altid kontakte din sagsbehandler inden du begynder på et frivilligt arbejde, for at sikre at du overholder alle kravene.

Kontanthjælp

Du må gerne arbejde frivilligt når du modtager kontanthjælp. Der er ingen begrænsninger for hvor meget frivilligt arbejde du må udføre. Det eneste du skal være opmærksom på er, at dit frivillige arbejde ikke må gå ud over din rådighedspligt.

Din rådighedspligt indebærer at du skal kunne tage et job med én dags varsel. Du skal også stadig aktivt søge job, selvom du arbejder frivilligt. Er du i tvivl om dit frivillige arbejde går ud over din rådighedspligt, så kontakt din sagsbehandler.

SU

Der er ingen begrænsninger for hvor meget du må arbejde frivilligt når du modtager SU.

Fleksjob

Du kan arbejde frivilligt mens du er i fleksjob, hvis kommunen har godkendt dit frivillige arbejde. Kommunen skal vurdere om dit frivillige arbejde kan sidestilles med et almindeligt job. Kontakt din sagsbehandler, for at få en skriftlig tilkendegivelse, inden du starter dit frivillige arbejde.

Bemærk i øvrigt, at hvis du er i forløbet op til du bliver tildelt fleksjob, så kan et eventuelt frivilligt arbejde indgå i vurderingen af din arbejdsevne.

Ressourceforløb

Du må gerne arbejde frivilligt mens du er i ressourceforløb. Du skal blot være opmærksom på at dit frivillige arbejde kan indgå i vurderingen af din arbejdsevne. Det gælder både når kommunen udarbejder dit ressourceforløb, og i kommunens løbende vurdering af forbedringen af din arbejdsevne, under ressourceforløbet.

Pensionist

Der er ingen begrænsninger for hvor meget frivilligt arbejde du må udføre som folkepensionist. Der er heller ingen begrænsninger for hvilke typer frivilligt arbejde du må udføre. Du kan arbejde frivilligt lige så meget du har lyst og tid til.

Førtidspensionist

Du må gerne arbejde frivilligt som førtidspensionist. Førtidspensionsvejledningen beskriver, at hvis det er dokumenteret at du ikke har tilstrækkelig arbejdsevne, så har det ingen betydning for din førtidspension, om du er i stand til at varetage et ulønnet frivilligt socialt arbejde.

Samme vejledning beskriver dog også at kommunen kan fratage din førtidspension, hvis det vurderes at din arbejdsevne – gennem en længere periode – har forbedret sig så meget, at du kan være selvforsørgende via et indtægtsgivende arbejde. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at dit frivillige arbejde kan indgå i helhedsvurderingen af din arbejdsevne.