Barselsdagpenge

Hvor meget, du kan få i barselsdagpenge, afhænger af din lønindkomst. Se her, hvordan du udregner din sats, og hvor meget barsel du kan holde.

Compriso

Når du skal på barsel, har du som lønmodtager højst sandsynligt ret til barselsdagpenge. Nogle arbejdspladser tilbyder at betale fuld løn under hele eller dele af barslen, mens andre ikke har et sådant tilbud. Du kan få barselsdagpenge under hele din barsel eller den del af barslen, din arbejdsplads ikke dækker.

Barselsdagpenge afhænger af indkomst

Satsen for dine barselsdagpenge afhænger af din indkomst. Hvis du tjener mere end 18.871,67 kroner om måneden før skat, har du ret til højeste barselsdagpengesats, som i 2019 udgør 4.355 kroner om ugen. Hvor arbejdsløshedsdagpenge er udregnet ud fra en månedlig sats, er barselsdagpenge udregnet ud fra en ugentligt sats. Det betyder også, at de beløb, du får udbetalt, svinger mellem barselsdagpenge for henholdsvis 4 og 5 uger.

De 18.871,67 kroner svarer til en timeløn på 117,70 kroner. Tjener du mindre end dette, vil der blive taget udgangspunkt i din faktiske timeløn, og du vil få barselsdagpenge, hvad der svarer til det antal timer, du har arbejdet, hvilket for en fuldtidsansats vedkommende vil være 37 timer ugentligt.

Har du en timeløn på 112 kroner, vil regnestykket se sådan ud:

112 kroner x 37 timer = 4.144 kroner

Din ugentlige sats vil i tilfældet være 4.144 kroner ugentligt.

Har du til gengæld et arbejde, hvor du kun arbejder 25 timer ugentligt til en timeløn af 112 kroner, vil regnestykket se således ud:

112 kroner x 25 timer = 2.800 kroner

I det tilfælde vil din sats være 2.800 kroner ugentligt.

Barselsdagpenge bliver udbetalt sidste torsdag i måneden.

Læs også guiden til barselsdagpenge efter skat.

Så længe kan du holde barsel

Med en god overenskomst kan du være berettiget til mere end nedenstående, som er et lovgivningsmæssigt minimum, for hvad du har ret til at holde af barsel.

  • Mor: 4 ugers graviditetsorlov inden termin
  • Mor: 14 ugers barselsorlov efter fødsel
  • Far: 2 ugers fædreorlov efter fødsel (kan afholdes inden for de første 14 uger)
  • Forældreorlov: 32 uger, der kan fordeles mellem mor og far

Du eller din partner har ret til barselsdagpenge under al orloven. Uger, hvor din arbejdsplads betaler fuld løn, fratrækkes ovenstående.

Gem noget af barselsorloven til senere

Forældreorloven skal ikke nødvendigvis holdes i forlængelse af barselsorloven. De fleste forældrepar vælger at holde det meste af forældreorloven, så barnet ikke skal starte alt for tidligt i institution, men det kan være smart at gemme lidt til senere.

Du skal være i arbejde for at udskyde orloven, og kun én af jer forældre kan gøre det. 8-13 uger kan udskydes. Det skal du melde til din arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen. Derudover skal du melde, hvornår du vil holde den udskudte orlov, senest 16 uger før. Du har stadig ret til barselsdagpenge i din udskudte orlov, såfremt du stadig er i arbejde og opfylder beskæftigelseskravet, som er 1.924 løntimer inden for de seneste 3 år som fuldtidsansat.

Orloven kan bruges helt frem til, at barnet er 9 år. Skifter du arbejde undervejs, skal orloven aftales på ny med den nye arbejdsgiver. Dette bør du gøre så tidligt som muligt.

Forlæng din barselsorlov

Du kan også vælge at forlænge din barselsorlov. Den kan forlænges med enten 8 eller 14 uger. Du får stadig det samme samlede beløb i dagpenge, men du kan vælge at strække pengene, så du i stedet får et mindre ugentligt beløb over flere uger. Ønsker du at forlænge orloven, skal du give din arbejdsgiver besked senest 8 uger fødslen. Som ledig kan du kun forlænge med 8 uger.

Selvom I kun har ret til 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge til sammen, har I i princippet ret til 32 ugers forældreorlov hver. Det betyder, at I kan vælge at holde op til 32 ugers orlov ugen barselsdagpenge (denne orlov er selvbetalt).

Læs mere på borger.dk/barselsdagpenge.