A-kasser for studerende

Sammenlign 2024-priser på a-kasser for studerende

 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  150

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  523

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  69

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  497

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  SALG/MARKETING

  Fagforening

  167

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  506

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  506

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  55

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  528

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem

Danmarks største guide til a-kasser

Guide til a-kasser for studerende

Om a-kasser for studerende

Normalt skal du være i arbejde for at kunne blive medlem af en a-kasse, men der gælder særlige regler for studerende. Du kan blive optaget i en a-kasse hvis du er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, også selvom du ikke har noget studiejob.

Medlemskabet sikrer, at du kan modtage dimittenddagpenge, hvis du ikke kan finde job, når du er færdiguddannet. Under din uddannelse kan du deltage i kurser og workshops, og du kan få hjælp og sparring til dine fremtidige karrieremuligheder.

Gratis a-kasse for studerende under 30 år

Som studerende kan du være gratis medlem af en a-kasse, hvis du opfylder følgende krav:

 • Du er under 30 år
 • Din uddannelse er nomineret til minimum 18 måneder (90 ECTS)
 • Du tjener maksimalt 294.806 kroner om året før skat inklusiv SU
 • Du modtager ingen offentlige forsørgelse udover SU

Det er ligegyldigt, om du tjener mere i nogle måneder end andre. Du må bare ikke tjene over det angivne beløb per år. Bemærk, at det ikke er kalenderåret, der anvendes til udregning. Det er fra den dag, du blev medlem og et år frem.

Du kan være gratis medlem i fem år. Derefter skal du betale kontingent. Du skal også betale kontingent, hvis du stopper på dit studie, eller hvis du tager orlov fra studiet. Det er kun mens, du går på uddannelsen, at du kan være gratis medlem.

Læs mere om gratis a-kasser for studerende.

Tilmeld dig a-kassen senest et år inden du afslutter din uddannelse, og undgå karensperiode

Der er forskel på, hvornår du kan modtage dagpenge som nyuddannet, alt efter hvor lang tid du har været medlem af a-kassen. Det gælder nemlig for alle dagpengemodtagere, at de skal have været medlem i minimum ét år, før de kan få dagpenge.

Tilmelder du dig en a-kasse senest et år inden din sidste eksamen, kan du derfor modtage dagpenge fra dag ét, når du er færdiguddannet. Tilmelder du dig senere end det, vil du blive tildelt en karensperiode på 30 dage. Det betyder, at du først kan få dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse.

Du kan godt få dimittenddagpenge, selvom du ikke har været medlem af en a-kasse under din uddannelse. Det kræver blot, at du når at melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter din sidste eksamen. Du vil stadig få en måneds karensperiode. Læs mere om 14-dages reglen senere i denne guide.

A-kasse for studerende over 30 år

Der gælder strammere regler for studiemedlemskab, når du er fyldt 30 år. Du skal opfylde følgende krav:

 • Din uddannelse er nomineret til minimum 18 måneder (90 ECTS)
 • Du tjener maksimalt 294.806 kroner om året før skat inklusiv SU
 • Du modtager ingen anden offentlig forsørgelse udover SU
 • Du er tilmeldt, og har betalt til efterlønsordningen siden din 30-års fødselsdag
 • Du opfylder beskæftigelseskravet ved studiestart. Det vil sige, at du skal have været medlem af en a-kasse i tre år, og indberettet mindst 1.924 timer eller 263.232 kroner til indkomstregisteret.

Du kan sagtens blive medlem af en a-kasse, mens du studerer, selvom du ikke opfylder kravene. Det kræver blot, at du betaler kontingent. Som betalende medlem har du samme rettigheder som studiemedlemmer. Det indebærer blandt andet, at der gælder samme regler for karensperiode som nævnt ovenover.

Spar penge på det månedlige kontingent ved at vælge medlemskab med deltidsforsikring. Husk blot på, at du må maksimalt arbejde 30 timer om ugen, når du er deltidsforsikret. At være deltidsforsikret under uddannelse har ingen indflydelse på din dagpengeret som nyuddannet. Det er dog vigtigt, at du ændrer din status fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret, når du er færdiguddannet, ellers kan du ikke modtage den fulde dimittendsats.

Dimittendsatser for nyuddannede

 • Fuldtidsforsikrede dimittender med forsørgerpligt: 16.694 kroner om måneden
 • Fuldtidsforsikrede dimittender uden forsørgerpligt: 14.557 kroner om måneden
 • Deltidsforsikrede dimittender med forsørgerpligt: 11.130 kroner om måneden
 • Deltidsforsikrede dimittender uden forsørgerpligt: 9.705 kroner om måneden

*Alle satser er før skat (2024-tal).

Sådan får du dagpenge når du har afsluttet din uddannelse

Der er tre ting du skal gøre for at få dagpenge når du har afsluttet din uddannelse. Du skal:

 • Ændre dit medlemskab fra studerende til nyuddannet (læs 14-dages reglen nedenunder)
 • Melde dig ledig og oprette cv på jobnet.dk
 • Indsende ledighedserklæring til din a-kasse

*For at have ret til dagpenge er det et krav at du havde bopæl i Danmark, da du startede på din uddannelse.

14-dages reglen

Det er ekstremt vigtigt, at du ændrer din status fra studerende til nyuddannet, senest 14 dage efter din sidste eksamen. Er din sidste eksamen skriftlig, så gælder reglen fra den dag, du modtager din afsluttende karakter.

Du mister retten til dimittenddagpenge, hvis du ikke ændrer din status inden 14 dage. Så skal du pludselig opfylde de almindelige dagpengeregler for at kunne få dagpenge. Det vil sige, at du skal have været medlem af en a-kasse i minimum et år, og du skal have tjent minimum 263.232 kroner inden for de sidste tre år (indkomstkravet).

Du kan modtage kontanthjælp i din karensperiode

Når du ikke at tilmelde dig a-kassen senest et år inden din uddannelse slutter, så bliver du som sagt tildelt en karensperiode på en måned. Du kan få kontanthjælp i den måned, hvis du ikke har mulighed for at forsørge dig selv. Der gælder dog nogle andre krav til kontanthjælp end dagpenge. Du kan læse mere om kravene på: www.borger.dk/kontanthjælp-under-30-med-uddannelse.

Studiejob kan have indvirkning på dine dagpenge

Gør op med dig selv, om du ønsker at beholde dit studiejob, når du afslutter din uddannelse. På den ene side er det en god idé at fastholde kontakten til jobmarkedet. På den anden siden har studiejobbet indflydelse på, hvor mange dagpenge du får udbetalt.

Du kan få supplerende dagpenge hvis du gerne vil fortsætte med dit studiejob. Du må arbejde op til 145,6 timer om måneden når du får supplerende dagpenge. Det antal timer du arbejder bliver modregnet i dine dagpenge. Bemærk, at du stadig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du får supplerende dagpenge. Det indebærer blandt andet, at du skal kunne opsige dit studiejob med én dags varsel, hvis du bliver tilbudt et fuldtidsjob. Din opsigelsesfrist skal enten fremgå af din ansættelseskontrakt, eller via en frigørelsesattest som din arbejdsgiver skal underskrive.

Ønsker du ikke at beholde dit studiejob, så husk, at du skal have sagt op og fratrådt din stilling, inden du afslutter uddannelsen. Har du sidste arbejdsdag efter din afsluttende eksamen, så får du nemlig en karantæne på 111 timer. Det svarer til tre uger uden dagpenge.