Udbetaling af dagpenge

Guide til udbetaling af dagpenge: Som ledig og dagpengeberettiget kan du hver måned modtage dagpenge som en erstatning for din løn. Læs her, hvordan udbetaling af dagpenge foregår.

Frederik

Er du blevet ledig, har du ret til dagpenge, såfremt du har været medlem af en a-kasse i minimum 1 år og desuden har opfyldt enten beskæftigelseskravet eller indkomstkravet, alt efter om du før har modtaget dagpenge eller ej. Dagpengeudbetalingen foregår månedsvist bagud, og du står selv for at søge om dine dagpenge hver måned.

Dagpengesatser 2024

Hvor meget, du kan få udbetalt i dagpenge, afhænger af timetallet og timelønnen på din tidligere arbejdsplads. Du kan højst få udbetalt, hvad der svarer til 90% af din tidligere løn, dog inden for den højeste dagpengesats, der i 2024 ligger på 20.359 kroner for fuldtidsforsikrede og 13.573 kroner for deltidsforsikrede.

Din dagpengesats i 2024 udregnes for dig personligt af din a-kasse. De kigger på de seneste 24 måneder og udvælger de 12 måneder, hvor du har haft den højeste indtægt. Det er på dette løngrundlag, at din dagpengesats udregnes.

Læs også vores guide til udbetaling af dagpenge efter skat.

Når du bliver ledig

Dagpenge bliver ikke automatisk udbetalt, når du bliver ledig. Du skal selv gøre opmærksom på, at du er ledig, og at du derfor gerne vil modtage dagpenge. I første omgang skal du henvende dig til din a-kasse, hvor du kan melde dig ledig, og du skal ligeledes melde dig ledig på Jobnet.dk.

Når du er meldt ledig, skal du desuden:

  • Opdatere dit cv på Jobnet.dk
  • Deltage i en samtale hos din a-kasse
  • Efterleve dagpengereglerne
  • Indsende dit dagpengekort hver måned

Opdater dit cv

Når du bliver ledig og vil modtage dagpenge, skal du til gengæld stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Senest to uger efter, at du har meldt dig ledig, skal du opdatere eller udfylde dit cv på Jobnet.dk. Dit cv skal være fyldestgørende. Derudover skal du tjekke jobforslag minimum én gang om ugen på Jobnet.dk, og du skal aktivt søge job ved blandt andet at udsende jobansøgninger.

Deltag i samtale hos din a-kasse

Efter du har meldt dig ledig, vil du formentlig blive indkaldt til en ledighedssamtale eller en vejledningssamtale hos din a-kasse. Her får du oplysninger om dagpengereglerne og hvad, der forventes af dig som ledig og dagpengemodtager. Du kan stille spørgsmål, og I lægger sammen en plan for, hvordan du fremadrettet skal søge arbejde. Nogle a-kasser vælger løbende at indkalde til samtaler, og du kan også altid selv bede om en samtale, hvis du har et behov.

Efterlev dagpengereglerne

Når du skal have udbetalt dagpenge, skal du efterleve dagpengereglerne. Gør du ikke det, kan din a-kasse stoppe din udbetaling og fratage dig retten til at modtage dagpenge. Dagpengereglerne er overordnet set som følger:

  • Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark
  • Du skal aktivt søge fuldtidsjob
  • Du skal kunne tage et job med én dags varsel

Indsend dit dagpengekort

Den 6. sidste hverdag i hver måned bliver dit nye dagpengekort tilgængeligt hos din a-kasse. Du kan se, udfylde og indsende dagpengekortet ved at logge ind på din profil via din a-kasses hjemmeside. Det er afgørende, at du udfylder dit dagpengekort korrekt, og at du indsender det i tide. Ellers kan din udbetaling blive forsinket eller helt udeblive.

Du skal senest indsende dagpengekortet den 3. sidste hverdag i måneden. Du har altså ikke særlig mange dage til at indtaste og indsende. Dette er de generelle frister. Nogle a-kasser kan have andre frister, så husk at tjek, når du bliver ledig. Hos alle a-kasser kan du finde et skema over frister for hver enkel måned.

Har du ikke været i arbejde, er der ikke meget at udfylde. Har du haft enkelte arbejdstimer, er det vigtigt at indtaste dem korrekt i decimaltal:

  • 5 timer og 15 min. indtastes som 5,25 timer
  • 5 timer og 30 min. indtastes som 5,50 timer
  • 5 timer og 45 min. indtastes som 5,75 timer

Det er desuden vigtigt, at du indtaster din arbejdsgiver. Kan du ikke finde din nuværende arbejdsgiver på listen, indtaster du selv navnet.

Udbetaling af dagpenge

Hvis du har indsendt dit dagpengekort rettidigt, vil du modtage din udbetaling den sidste bankdag i måneden. Beløbet vil automatisk blive indsat på din nem-konto.

Da du allerede kan indtaste og indsende dit dagpengekort 6 hverdage inden udbetaling, og fristen er på 3 hverdage inden udbetaling, bliver de sidste arbejdsdage i måneden et skøn. Du kan ikke på forhånd vide, om du bliver syg, eller om du bliver tilbudt vikartimer.

Husk at rette dit dagpengekort ved ændringer
Er der uoverensstemmelser, skal du selv gå ind og ændre dem i dit tidligere dagpengekort. Hvor, det ligger, kan variere fra a-kasse til a-kasse. Start med at kigge under ”Sendt post”. Kan du ikke finde dit tidligere dagpengekort, kan du kontakte din a-kasses kundeservice og forhøre dig om, hvad du skal gøre.

Din a-kasse sammenkører dit dagpengekort med oplysninger fra SKAT, som din arbejdsgiver har indberettet. Er der uoverensstemmelser, vil du blive kontaktet. Hvis ikke du gør indsigelse, vil a-kassen benytte oplysningerne fra SKAT. Dine dagpenge vil dermed blive reguleret over de næste tre måneder, så beløbet samlet set kommer til at passe.