Dagpenge

Dagpenge er en offentlig ydelse til ledige, som står uden for arbejdsmarkedet. Det er a-kasserne (arbejdsløshedskasser) i Danmark, som forvalter dagpengeordningen for staten.

For at kunne få dagpenge, skal du opfylde en række krav, find alt information om dagpenge og dagpengeregler på denne side.

Dagpengeregler

For at kunne modtage dagpenge, skal du:

 • Være registreret som arbejdssøgende i det lokale jobcenter (fra første ledighedsdag)
 • Have været medlem af en a-kasse i minimum ét år
 • Opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet (se næste afsnit)
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Tjekke jobopslag på Jobnet.dk mindst en gang om ugen
 • Have godkendt dit CV (senest to uger efter du er blevet ledig)

Du kan læse mere dybdegående om dagpengereglerne her.

Indkomstkrav og beskæftigelseskrav

Du skal enten opfylde indkomstkravet eller beskæftigelseskravet for at kunne få dagpenge. Du skal opfylde indkomstkravet, hvis du aldrig har fået dagpenge før, og beskæftigelseskravet hvis du tidligere har modtaget dagpenge.

For at opfylde indkomstkravet, skal der som lønmodtager være indberettet A- eller B-indkomst til indkomstregistret hos SKAT. Inden for de sidste tre år skal der minimum være registreret:

 • Som fuldtidsforsikret: 263.232 kroner (2024-takst)
 • Som deltidsforsikret: 175.488 kroner (2024-takst)

*Bemærk, at der per måned maksimalt kan medregnes 21.936 kroner (2024) som fuldtidsforsikret, og 14.624 kroner (2024) som deltidsforsikret.

Beskæftigelseskravet omfatter, at du inden for de sidste tre år skal have indberettet:

 • 1.924 løntimer som fuldtidsforsikret
 • 1.258 løntimer som deltidsforsikret

Som selvstændig skal du have drevet virksomhed i et væsentligt omfang, i minimum 52 uger inden for de sidste tre år, for at være dagpengeberettiget.

Dagpengeperiode

Som udgangspunkt kan du modtage dagpenge i op til to år, inden for en treårig periode. Når du har opbrugt dine dagpenge skal du genoptjene retten påny. Du genoptjener retten ved at opfylde beskæftigelseskravet. Det vil sige at du skal indberette 1.924 løntimer som fuldtidsforsikret, og 1.258 løntimer som deltidsforsikret, inden for tre år. Det svarer til at du skal arbejde 12 måneder for at kunne få dagpenge igen.

Der er dog mulighed for du kan forlænge din dagpengeperiode ved at tage småjobs og andre kortere ansættelser. For hver time du arbejder, optjener du to timers ekstra dagpenge. Du kan vælge at bruge dine optjente arbejdstimer på en forlængelse af din nuværende dagpengeperiode. Eller du kan vælge at gemme dem til optjening af en ny dagpengeperiode. Men du kan ikke vælge begge dele. Bruger du timerne på at forlænge din eksisterende dagpengeperiode, så kan de ikke længere medregnes hvis du skal opfylde beskæftigelseskravet påny.

Nye dagpengeregler for selvstændige fra 2018

Folketinget vedtog nye dagpengeregler, som trådte i kraft den 1. oktober 2018. Ændringerne vedrører de personer som bliver kaldt atypiske beskæftigede. Det kan være selvstændige, freelancere, projektansatte og så videre. Ændringerne medfører at det bliver lettere for folk med flere indkomsttyper, at optjene retten til dagpenge.

Før 2018 var opdelingen mellem lønmodtager og selvstændig meget mere rigid. Enten blev man regnet som lønmodtager eller selvstændig, og ens dagpengeret blev udregnet derfra. De nye regler inkorporerer alle indtægtskilder som bliver registreret hos SKAT, både indkomst fra lønmodtagerjob og fra egen virksomhed. Det gør det mere fleksibelt og trygt, for folk der arbejder på kortere kontrakter og lignende.

Til gengæld forringes vilkårene for folk der får dagpenge samtidig med de driver selvstændig bibeskæftigelse. Perioden bliver sat ned fra 78 uger til 30 uger. Når denne periode er udløbet skal man opsige eller overdrage sin virksomhed for fortsat at kunne modtage dagpenge. Reglerne ændres dog også således, at man godt må have den hensigt at gøre sin selvstændige bibeskæftigelse til hovedbeskæftigelse. Det måtte man ikke før de nye regler.

Dagpengesats

Din personlige dagpengesats bliver udregnet ud fra din tidligere indkomst. Du kan få 90% af din tidligere indtægt i dagpenge. Du kan dog maksimalt modtage den højeste dagpengesats, som bliver fastsat af staten hvert år.

Dagpengesats 2024

Den højeste dagpengesats for 2024 er som følger:

 • Fuldtidsforsikret: 20.359 kroner før skat
 • Deltidsforsikret: 13.573 kroner før skat

Dimittendsats

Du kan modtage dimittendsatsen, hvis du er ledig efter du har afsluttet en videregående uddannelse. Det kræver, at din afsluttede uddannelse er fastsat til minimum 18 måneder, og at den er SU-berettiget.

Du skal tilmelde dig som dimittend hos en a-kasse, senest to uger efter din sidste eksamen. Efter de to uger mister du retten til dimittendsats, og skal optjene almindelig dagpengeret på lige vilkår med alle andre.

Du kan med fordel tilmelde dig a-kassen mens du går på studiet. De fleste a-kasser har nemlig gratis studiemedlemskab. Tilmelder du 12 måneder, før du afslutter uddannelsen, undgår du tilmed den første måneds karensperiode inden du kan få dimittenddagpenge.

Dimittendsats 2024

Dimittendsatserne for 2024 er som følger:

 • Fuldtidsforsikret med forsørgerpligt: 16.694 kroner før skat
 • Fuldtidsforsikret uden forsørgerpligt: 14.557 kroner før skat
 • Deltidsforsikret med forsørgerpligt: 11.130 kroner før skat
 • Deltidsforsikret uden forsørgerpligt: 9.705 kroner før skat

Dagpenge efter skat

De nævnte dagpengesatser er før skat. Hvor meget du får udbetalt efter skat, afhænger af dine personlige skatteforhold, som blandt andet inkluderer din trækprocent og dine fradrag. Det er derfor helt individuelt, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge efter skat.

Ydelseskort (dagpengekort)

Hver måned skal du udfylde dit ydelseskort med, hvor meget du har arbejdet og tjent ved siden af dine dagpenge. Det kan udfyldes fra cirka en uge inden måneden slutter (varierer lidt fra a-kasse til a-kasse). Du skal give et skøn af, hvor meget du regner med at arbejde eller tjene i den sidste uge af måneden, hvis du udfylder kortet med det samme. Dine indtastede oplysninger bliver sammenkørt med indkomstregistret hos SKAT, hvorefter dine dagpenge bliver udbetalt.

Udbetaling af dagpenge

Dagpenge bliver udbetalt bagud for én måned. Har du udfyldt dit ydelseskort korrekt og til tiden, så modtager du dine dagpenge på din Nemkonto, på den sidste bankdag i måneden. Vælger du at udfylde dit ydelseskort senere, skal du regne med der går 3-4 bankdage, før dine dagpenge bliver udbetalt. Du har en måned og 10 dage til at udfylde ydelseskortet. Hvis du ikke når at udfylde kortet inden da, kan du ikke få udbetalt din dagpengeydelse for den måned. Den er tabt.

Supplerende dagpenge

Får du et deltidsjob mens du er på dagpenge, kan du få supplerende dagpenge sammen med din løn. Du kan få supplerende dagpenge som fuldtidsforsikret, hvis du arbejder mindre end 37 timer om ugen. Du kan få supplerende dagpenge som deltidsforsikret, hvis du arbejder mindre end 30 timer om ugen. De supplerende dagpenge udgør differencen mellem det antal timer, du arbejder om ugen og det antal timer du er forsikret for. Arbejder du 20 timer om ugen som fuldtidsforsikret, kan du altså få supplerende dagpenge for de sidste 17 timer.

Du skal huske på, at du stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet, når du får supplerende dagpenge. Det betyder blandt andet, at du skal kunne tage et fuldtidsjob med én dags varsel. Det er derfor vigtigt, at du ikke har nogen opsigelsesvarsel i dit deltidsjob. Har du en opsigelsesvarsel, skal du have din arbejdsgiver til at underskrive en frigørelsesattest, inden du starter arbejdet. Det kan også løses med et afsnit i din ansættelseskontrakt, hvor det fremgår, at din opsigelsesvarsel fraviges, hvis du finder et andet job med flere timer.

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Derefter skal du optjene retten til supplerende dagpenge på ny. Læs mere om genoptjening af retten, samt meget mere om supplerende dagpenge på www.skift-a-kasse.dk/supplerende-dagpenge.

Læs mere om dagpenge på www.borger.dk/arbejdsloeshedsdagpenge.