Sammenlign 2019-priser på fagforeninger og a-kasser

Mest populære

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

485,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

476,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

167,-

A-kasse

470,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

67,-

A-kasse

493,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

65,-

A-kasse

479,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

440,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

470,-

Bliv medlem

Optager

Alle

CA Advokathjælp

50,-

A-kasse

489,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

489,-

Bliv medlem

Trustpilot // Alle priser er per måned. Der kan i nogle tilfælde opnås prisrabat ved indmeldelse i både a-kasse og fagforening.

Guide til de danske fagforeninger

Alt hvad du skal vide om optagelsekrav og priser på fagforeninger.

Omkring 1,8 millioner danskere er medlem af en fagforening. Det svarer cirka til 66 procent af alle beskæftigede. Efter en række år med tilbagegang i medlemstallene, er der nu begyndt at komme flere medlemmer af lønmodtagerorganisationerne igen. Stigningen skyldes primært en fremgang i medlemstallene hos de fagforeninger der står uden for hovedorganisationerne, også kaldet de gule fagforeninger.

Hvad er en fagforening?

En fagforenings primære formål er at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for dens medlemmer. Det gør fagforeningen ved at varetage medlemmernes interesser, på områder som løn, ferie, uddannelse, arbejdsmiljø og så videre.

De traditionelle danske fagforeninger er delt op i faggrupper. Det vil sige at de kun optager medlemmer som arbejder inden for bestemte erhverv. Fagforeningerne er dernæst inddelt i de tre faglige hovedorganisationer LO, FTF og Akademikerne.

Hovedorganisationerne og fagforeningerne har sammen med arbejdsgiverorganisationerne været med til at opbygge den danske model for løn- og arbejdsvilkår, som bygger på kollektive aftaler og selvregulering. Kun i begrænset omfang spiller lovgivningen en rolle.

Således er der eksempelvis ingen minimumsløn fastsat per lov i Danmark. Det er lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverorganisationerne der selv forhandler de overenskomster, som blandt andet dækker mindstelønnen. Det er derfor man også kalder de traditionelle fagforeninger for de overenskomstbærende fagforegninger.

Siden 2002 har det dog været lovligt at drive tværfaglige fagforeninger. Disse tværfaglige fagforeninger er blevet kendt som de gule fagforegninger.

De "gule fagforeninger"

De gule fagforeninger adskiller sig væsentlig fra de traditionelle fagforeninger på flere punkter:

 • De er politisk uafhængige
 • De hører ikke under de tre faglige hovedorganisationer LO, FTF og Akademikerne
 • De forhandler sjældent overenskomst
 • Fordi de ikke forhandler overenskomst, er de heller ikke en del af konfliktløsningssystemet (det vil sige de strejker ikke)
 • Deres medlemmer er meget sjældent repræsenteret på arbejdspladsen via en tillidsmand

Som det fremgår af punkterne, så repræsenterer de gule fagforeninger en mere individuel tilgang til arbejdsmarkedet. Det indebærer blandt andet at lønforhandlinger i højere grad er pålagt den enkelte medarbejder. Et af argumenterne for denne tilgang er, at medarbejderens individuelle kompetencer og arbejdsindsats har større chance for at blive belønnet.

En anden væsentlig forskel mellem de traditionelle- og gule fagforeninger er, at de gule fagforeninger optager alle medlemmer, uanset hvilken branche de arbejder i. De traditionelle fagforeninger optager derimod kun medlemmer, som er beskæftiget inden for et specifikt fagområde.

De gule fagforeninger afspejler det moderne og skiftende arbejdsmarked, som består af flere forskellige typer beskæftigelse. Dette er blandt andet en af årsagerne til deres stigende medlemstal.

Fagforeninger for selvstændige

De fleste fagforeninger optager både lønmodtagere og selvstændige som medlemmer, men der er flere fagforeninger, på det danske marked, som specifikt henvender sig til selvstændige. Blandt dem er blandt andet Dana og Virksom.

Der bliver indført nye dagpengeregler i oktober 2018. Reglerne ændrer blandt andet måden hvorpå du som selvstændig opsparer retten til dagpenge. Fremover vil alle registrerede indtægter tælle med i din dagpengeberettigelse. Det gælder både indtægt fra lønmodtagerjobs og overskud fra din selvstændige virksomhedsdrift. De nye ændringer skal harmonisere reglerne for alle beskæftigede i Danmark, og gøre det nemmere og mere overskueligt for selvstændige at optjene dagpenge.

Fagforeninger for studerende

Mange fagforeninger har gratis medlemskab for studerende. Det kræver dog at man opfylder en række krav. Du skal blandt andet være under 30 år gammel, og din uddannelse skal minimum være fastsat til 18 måneder (90 ECTS point). Fagforeninger med gratis studiemedlemskab for studerende:

 • Krifa
 • Ase
 • Det Faglige Hus
 • Frie Funktionærer
 • Business Danmark

Som gratis studiemedlem kan du blandt andet få karriere- og faglig hjælp, deltage i kurser og arrangementer, modtage rabat på forsikringer og meget mere.

Fagforening og a-kasse

Forskellen mellem en fagforening og en a-kasse er, at a-kassen udelukkende tager sig af din dagpengeydelse. Det er a-kassen som sørger for at dagpengereglerne bliver overholdt, og at dine dagpenge bliver udbetalt. En fagforening kan hjælpe dig med mange andre ting end dine dagpenge. Du kan både få hjælp fra din fagforening når du er i arbejde, og når du er ledig.

Det kan din fagforening hjælpe med når du er i arbejde

Din fagforeningen kan assistere dig i mange situationer, mens du er i beskæftigelse. Du kan blandt andet få hjælp hvis:

 • Din arbejdsgiver ikke overholder ansættelseskontrakten (hvis du eksempelvis er blevet snydt for løn eller tillæg)
 • Du får en arbejdsskade eller bliver syg
 • Du trives dårligt på dit arbejde
 • Din arbejdsgiver går konkurs
 • Du ønsker efteruddannelse

Det er værd at bemærke, at der kan være stor forskel på hvor mange serviceydelser de forskellige fagforeninger tilbyder. Nogle fagforeninger, som eksempelvis Krifa, tilbyder sågar flere forskellige niveauer af service, alt efter hvilket medlemskab man vælger. Det giver større frihed og et billigere slutprodukt for forbrugeren.

Dét kan din fagforening hjælpe med hvis du bliver ledig

Man må ikke fyre folk uberettiget i Danmark. Din fagforening kan derfor hjælpe dig, hvis du bliver uberettiget fyret fra dit arbejde eller din elevplads. Fagforeningen kan både tage direkte kontakt til din arbejdsgiver, og de kan føre din sag i retten.

Fagforeningerne har som regel om en masse tilbud til deres ledige medlemmer. Det kan eksempelvis være workshops, kurser, uddannelser, events og arrangementer. Undersøg hvilke muligheder fagforeningen tilbyder inden du melder dig ind, og find en fagforening der matcher dine behov.

Priser på fagforeninger

Du betaler månedligt kontingent til din fagforening. Prisen på det månedlige kontingent varierer meget, alt efter hvilken fagforening du vælger. De billigste fagforeninger er uden tvivl de gule fagforeninger. Du kan spare helt op til 6.000 kroner om året ved at vælge en gul fagforening.

Fradrag for fagforeningskontingentet

Du kan få fradrag for dit kontingent til fagforeningen. Der er dog indført et fradragsloft, som betyder at du maksimalt kan trække 6.000 kroner fra om året i fagforeningskontingent. Du kan få fradrag for følgende:

 • Dit normale fagforeningskontingent
 • Strejkekontingenter (såfremt de er pålagt af fagforeningen)
 • Kontingenter og bidrag til andre foreninger, som har til formål at varetage medlemmernes faglige interesser, eller sikre tilskud til pensionerede medlemmer

Bemærk at der er ubegrænset fradrag for kontingentet til din a-kasse, samt eventuelle bidrag til efterløn og fleksydelsesordningen.

En billig fagforening?

Det er nemt at finde den billigste fagforening i Danmark. Bruger du en sammenligningsside som skift-a-kasse.dk, kan du nemlig hurtigt danne et overblik over priserne.

Husk blot på at fagforegningernes tilbud og serviceniveau kan hænge sammen med prisen. Nogle fagforeninger specialiserer sig måske også inden for dit erhverv, hvorfor den billigste fagforening ikke altid vil være den bedste, for dig.

Læs mere om hvad du skal være særlig opmærksom på, når du vælger en billig fagforening.

Nyheder

Kan jeg få lønsikring uden a-kasse?

|Comments are Off
Ønsker du af én eller anden grund ikke at være medlem af en a-kasse, har du i...

3 billige alternativer til FOA’s a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i FOA’s a-kasse? Så bør du se nærmere på disse tre...

Akademikeres A-kasse: De 5 største fordele (i 2019)

|Comments are Off
Se de fem største fordele ved at vælge Akademikernes A-kasse som din nye a-kasse...

3 billige alternativer til DANA’s a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i DANA’s a-kasse? Så bør du se nærmere på disse...

De 3 bedste alternativer til Ledernes a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i Ledernes a-kasse, bør du se nærmere på disse tre...