Sammenlign 2022-priser på a-kassekontingent

Optager

Sundhedsudd.

Fagforening

Ingen

A-kasse

451,-

Bliv medlem
Gratis fagforening i 3 måneder

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

487,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

71,-

A-kasse

514,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

167,-

A-kasse

490,-

Bliv medlem

Optager

Ledere

Fagforening

197,-

A-kasse

480,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

498,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

444,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

457,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

476,-

Bliv medlem

Optager

Alle

CA Advokathjælp

50,-

A-kasse

505,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

493,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

150,-

A-kasse

492,-

Bliv medlem

Optager

Byggefag/industri

Fagforening

468,-

A-kasse

524,-

Bliv medlem
 • Se også: Fagspecifikke a-kasser

  Fagspecifikke a-kasser

  Optager

  Pædagoger

  Fagforening

  504,-

  A-kasse

  449,-

  Bliv medlem

  Optager

  Komm./sprog

  Fagforening

  Ingen

  A-kasse

  459,-

  Bliv medlem

  Optager

  Socialpædagoger

  Fagforening

  526,-

  A-kasse

  463,-

  Bliv medlem

  Optager

  Lærere

  Fagforening

  Ingen

  A-kasse

  466,-

  Bliv medlem

  Optager

  Ledere

  Fagforening

  197,-

  A-kasse

  480,-

  Bliv medlem

  Optager

  Selvstændige

  Fagforening

  195,-

  A-kasse

  469,-

  Bliv medlem

  Optager

  Teknikere

  Fagforening

  393,-

  A-kasse

  497,-

  Bliv medlem

  Optager

  Handel/kontor

  Fagforening

  442,-

  A-kasse

  499,-

  Bliv medlem

  Optager

  Fødevareansatte

  Fagforening

  397,-

  A-kasse

  508,-

  Bliv medlem

  Optager

  Komunalt ansatte

  Fagforening

  439,-

  A-kasse

  510,-

  Bliv medlem

  Optager

  Byggefag/fiskeri

  Fagforening

  Ingen

  A-kasse

  511,-

  Bliv medlem

  Optager

  Industri/transport

  Fagforening

  479,-

  A-kasse

  513,-

  Bliv medlem

  Optager

  Elektrikere

  Fagforening

  483,-

  A-kasse

  514,-

  Bliv medlem

  Trustpilot // Alle priser er per måned. Der kan i nogle tilfælde opnås prisrabat ved indmeldelse i både a-kasse og fagforening.


Guide til a-kassekontingent

For at få ret til at modtage dagpenge ved ledighed, skal du være medlem af og betale kontingent til en a-kasse. A-kassekontingentet varierer, men dagpengesatsen er den samme.

Ønsker du at have muligheden for at få dagpenge, hvis du skulle være uheldig at blive ledig, skal du være medlem af en a-kasse og have været det i minimum 1 år.

Der findes mange a-kasser i Danmark, og du bestemmer i princippet selv, hvilken a-kasse du vil være medlem af. Du skal dog være opmærksom på, at nogle a-kasser kun optager medlemmer fra specifikke brancher.

Du får det samme i dagpenge

Uanset, hvilken a-kasse du bliver medlem af, vil din dagpengesats ved ledighed være den samme.

Når du bliver ledig, laver din a-kasse en beregning af din personlige sats.

Beregningen laves ud fra de 12 måneder af de sidste 24 måneder, hvor du har tjent mest. Selvom, det er a-kassen, der laver beregningen og står for udbetalingen, er det staten, der betaler, og beløbet vil derfor være det samme i alle a-kasser.

A-kassekontingentet varierer

A-kassens primære opgaver er dels at udbetale dine dagpenge og dels at hjælpe dig i job igen.

Disse to opgaver har alle a-kasser tilfælles.

A-kasserne har dog temmelig frie tøjler til, hvordan de hjælper dig i job igen, og derfor er deres tilbud meget forskellige, hvilket afspejler sig i kontingenter, der kan variere.

A-kassekontingentet består af forskellige dele:

 • Statsbidrag
 • Beløb til ATP
 • A-kassens drift
 • Evt. efterlønsbidrag

Det beløb, der varierer, er beløbet til a-kassens drift, og det afhænger af, hvad a-kassen tilbyder sine medlemmer af services og medlemsfordele.

Hvad koster det at være medlem af en a-kasse?

A-kassekontingentet består, som nævnt ovenfor, af forskellige dele.

Det er for eksempel obligatorisk, at kontingentet skal bestå af et statsbidrag, som er det samme beløb for alle a-kasser.

Den del, a-kasserne selv kan justere, er prisen for a-kassens drift.

Hos de fleste a-kasser koster det mellem 450 og 500 kroner om måneden at være medlem. Det er altså ikke de store prisforskelle, der er. Til gengæld kan der være store forskelle på, hvad de forskellige a-kasser tilbyder til den pris.

Services og medlemsfordele

Som medlem af en a-kasse, har du ret til dagpenge, såfremt du har været medlem i minimum 1 år.

Derudover vil du modtage en obligatorisk hjælp til at komme i arbejde igen, hvilket typisk vil bestå af samtaler med en rådgiver.

Hvad, a-kassen ellers har tænkt sig at gøre og tilbyde, er op til dem. Noget af det, du kan blive tilbudt, er:

 • Kurser og arrangementer
 • Adgang til jobportaler
 • Karrieresparring
 • Juridisk hjælp
 • Netværk
 • Mentorordning
 • Lønsikring

Er a-kassen kombineret med en fagforening, og vælger du at blive medlem af begge dele, vil der typisk være flere services og fordele inkluderet i dit medlemskab. Her vil du også blive tilbudt rabatter og tilbud på eksempelvis privatforsikringer, ferieophold, entreer, brændstof, med videre.

Fagspecifikke og tværfaglige a-kasser

A-kasserne kan overordnet deles op i to forskellige grupper. De a-kasser, der er for alle, og de a-kasser, der kun er for bestemte brancher, fag eller typer af ansættelser. Typisk vil a-kassens type være bestemt af, hvorvidt den tilhørende fagforening er fagspecifik eller tværfaglig, men der findes også begge typer af a-kasser, der ikke hører til en fagforening.

Eksempler på tværfaglige a-kasser:

ASE, Det Faglige Hus og Krifa har tilknyttede fagforeninger. Det har Min A-kasse ikke.

Eksempler på fagspecifikke a-kasser:

Hvor Akademikernes A-kasse er for akademikere og lignende, og MA A-kasse er for humanister og lignende, er Lederne og Virksom for henholdsvis ledere og selvstændige.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge?

Når du skal vælge a-kasse, er der en række ting, du skal overveje. Du skal blandt andet tænke over, om du samtidig ønsker at blive medlem af en fagforening, om du vil være medlem af en fagspecifik eller tværfaglig a-kasse, og hvilken services og medlemsfordele, der er vigtige for dig.

Vil du også være medlem af en fagforening?

Ønsker du samtidig med indmeldelsen i a-kassen at blive medlem af en fagforening?

I så fald kan det nemlig være en fordel at vælge en a-kasse og fagforening, der hører til under samme tag.

Det kan der både være økonomiske og administrative fordele i at have en fælles a-kasse og fagforening. Der er sjældent krav om, at du skal være medlem af fagforeningen for at blive medlem af a-kassen – der er dog hos nogle a-kasser krav om, at du skal være medlem af a-kassen for at blive medlem af fagforeningen.

Fagspecifik eller tværfaglig a-kasse?

Udover at beslutte, om du også vil være medlem af en fagforening, skal du beslutte, om du ønsker at være medlem af en fagspecifik eller tværfaglig a-kasse.

Der kan være fordele og ulemper ved begge dele.

Forskellene kommer mest til udtryk i forhold til fagforeningsdelen, da tværfaglige fagforeninger typisk ikke er politiske og typisk ikke deltager i forhandlinger og konflikter. Det vil sige, at du som medlem ikke er en del af konflikter, herunder strejke og lockout.

Til gengæld har din fagforening – og a-kasse – ikke lige så stort kendskab til og erfaring med netop din branche. Derimod bliver du en del af et stort netværk af forskellige brancher. Fagforening- og a-kassekontingent til tværfaglige fagforeninger og a-kasser er som oftest lavere end kontingenter til fagspecifikke fagforeninger og a-kasser.

Hvilke services ønsker du?

Den sidste ting, du skal overveje, er, hvilke services der er vigtige for netop dig.

Melder du dig udelukkende ind i en a-kasse for at blive berettiget til dagpenge, kan du lige så godt finde den a-kasse, der har det laveste kontingent.

Vil du gerne have mulighed for at deltage i kurser og arrangementer, eller har du behov for sparring i forhold til din fremtidige karriere eller hjælp til jobsøgningen, er det en fordel at betale en smule mere i a-kassekontingent for at undgå at købe den nødvendige hjælp eksternt, hvilket hurtigt bliver meget dyrere.

Er du studerende?

Som studerende kan du i langt de fleste a-kasser blive fritaget for at betale kontingent i din studietid.

Du skal blot søge om kontingentfritagelse i forbindelse med at være studerende. Mange fagforeninger tilbyder også kontingentfritagelse eller nedsat kontingent i din studietid.

Et tip er at vælge en a-kasse og en fagforening, der tilbyder gratis medlemskab for studerende, for eksempel Det Faglige Hus.

Når du nærmer dig dit studies afslutning, kan du begynde at overveje, om du fortsat vil være medlem af netop den fagforening og a-kasse, eller om du vil vælge en anden. Måske én, der er fagspecifik.

Når du skifter både fagforening og a-kasse, følger din anciennitet med. Derfor er det ikke noget problem at vælge fagforening og a-kasse med gratis medlemskab i din studietid.

Er du selvstændig?

Som selvstændig kan du også være berettiget til dagpenge.

Reglerne er dog nogle andre end for lønmodtagere.

Derfor kan det være en fordel at vælge en a-kasse med speciale i dét at være selvstændigt erhvervsdrivende, som for eksempel Virksom.

Du skal lukke din virksomhed for at få mulighed for at modtage dagpenge, og du skal kunne dokumentere, at virksomheden er lukket ned. Du skal ligeledes kunne dokumentere, at du har opfyldt indkomst- eller beskæftigelseskravet.

Da du ikke bliver opsagt af din arbejdsplads, og dermed ikke kan betegnes som værende ”ufrivilligt ledig”, vil der være 3 ugers karens, inden du kan modtage dagpenge.

Satsen for dagpenge som selvstændig er den samme som for lønmodtagere.

Det betyder, at du vil kunne få udbetalt op til 90% af din tidligere indkomst, dog maksimalt 19.083 kroner om måneden, og at du kan få dagpenge i 2 ud af 3 år.

Som udgangspunkt må du ikke drive din virksomhed som bibeskæftigelse, mens du modtager dagpenge.

Der kan dog være undtagelser, for eksempel hvis du kan dokumentere, at du udelukkende driver den uden for normal arbejdstid. Tal med din a-kasse, hvis du overvejer selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Meld dig ind i en a-kasse

Det er heldigvis meget nemt og enkelt både at melde dig ind i en a-kasse for første gang og at skifte a-kasse, hvis du enten er utilfreds med din nuværende a-kasse, eller hvis du har fundet et bedre match.

Du kan enten vælge at melde dig ind online eller telefonisk.

Det er klart nemmest online, og her undgår du også at sidde i kø. Du skal alligevel indsende dine oplysninger, og du sparer derfor tid ved at sende det hele ind ved den online tilmeldelse.

A-kassekontingent er fradragsberettiget

I Danmark kan du trække kontingent til a-kasse fra i skat.

Det betyder, at det beløb, du betaler for at være medlem af a-kassen tilføjes som fradrag i din årsopgørelse. Førhen skulle du manuelt taste det ind, men i dag sker det helt automatisk.

Vil du gerne have fradraget på forhånd, kan du taste det ind i din forskudsopgørelse i felt 439. Du får også fradrag for efterlønsbidrag. Der er ikke noget loft for, hvor meget du kan få i fradrag for dit a-kassekontingent.

Dit fagforeningskontingent kan du også få fradrag for. Her er dog et loft på maksimum 6.000 kroner om året. Vil du gerne have dit fradrag for fagforeningskontingent på forhånd, kan du taste det ind i din forskudsopgørelse i felt 458.

Indtast dine fradrag i din forskudsopgørelse på SKAT.dk.