Gratis a-kasser for studerende (i 2024)

Som studerende er økonomien formentlig stram. Spar udgiften til kontingent på a-kassen med et gratis medlemskab for studerende – du får stadig alle fordelene.

Frederik

Mange tror fejlagtigt, at de automatisk har ret til dagpenge umiddelbart efter endt uddannelse. Sandheden er dog, at du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 1 år inden uddannelsens udløb, hvis du skal være dagpengeberettiget, når SU’en stopper. Rigtig mange a-kasser ved, at studerende ikke har et særlig stort rådighedsbeløb, og derfor tilbyder de gratis medlemskab for studerende. Der er altså ingen undskyldning for ikke at være medlem.

Din uddannelse skal vare mindst 18 måneder

Du behøver ikke at have et fritids- eller studiejob for at være medlem af a-kassen. Du skal blot følge en uddannelse, der varer mindst 18 måneder. Det er ligegyldigt, om du er studerende, elev eller lærling. Du skal desuden leve op til følgende regler:

 • Du skal være under 30 år (i visse tilfælde kan du også blive fritaget for kontingent, hvis du er studerende over 30 år – læs længere nede på siden).
 • Du må ikke – inkl. SU – tjene mere end beløbet svarende til det maksimale dagpengebeløb.
 • Du må ikke modtage offentlige forsørgelse ud over SU.
 • Gratis medlemskab gælder ikke for ungdomsuddannelser.

De enkelte a-kasser kan desuden have flere betingelser for deres medlemskab for studerende. Som udgangspunkt gives fritagelsen for 1 år ad gangen i en periode på maksimalt 5 år. Det betyder, at det er dit ansvar at søge om kontingentfritagelse én gang årligt. Nogle a-kasser tilbyder dog, at du oplyser studiets varighed, så du automatisk får gratis medlemskab i hele din studietid.

Gratis a-kasse for studerende

Mange a-kasser for studerende (og fagforeninger) er gratis. Herunder kan du se et udpluk af de a-kasser, der tilbyder studerende gratis medlemskab:

Når du skal vælge en a-kasse, bør du vælge én inden for dit arbejdsmæssige område. Derudover kan det være værd at kigge på medlemsprisen, selvom du som studerende er fritaget. Så snart din uddannelse er færdig, skal du begynde at betale kontingent – og så kan du lige så godt have valgt den billigste på forhånd.

De a-kasser, der tilbyder gratis medlemskab for studerende, tilbyder som regel også gratis fagforening eller fagforening med nedsat kontingent. Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle a-kasser, der også tilbyder fagforening.

Læs også om fagforeninger for studerende.

Derfor skal du være medlem af en a-kasse

Som studerende glæder du dig sikkert til at blive færdig og til at komme ud på arbejdsmarkedet. Afhængigt af din branche, kan det dog være svært at blive ansat, så det overlapper med din uddannelses afslutning. For mange betyder det, at der vil være et mellemrum mellem uddannelse og job. Er du ikke medlem af en a-kasse og derved ikke dagpengeberettiget, kan det blive en dyr fornøjelse.

Søger du om dagpenge efter endt uddannelse, har du ret til en særlig dimittendsats, der svarer til 71,5% af den højeste dagpengesats.

 • Dimittendsats: 14.557 kroner

Har du hjemmeboende børn og er derved forsørger, kan du få en forhøjet sats, der svarer til 82% af den højeste dagpengesats:

 • Dimittendsats som forsørger: 16.694 kroner

Det er ikke for sent

Selvom du har under et år tilbage af din uddannelse, kan du stadig nå at melde dig ind i en a-kasse. Det kan du faktisk helt op til 14 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse. Ved sen indmeldelse har du 1 måneds karantæne, hvilket betyder, at du ikke kan få dagpenge den første måned efter endt uddannelse.

Gratis a-kasse for studerende over 30 år

Som studerende kan du i langt de fleste a-kasser blive medlem gratis. Der gælder dog andre regler, hvis du er over 30 år.

Rigtig mange a-kasser i Danmark tilbyder gratis medlemskab for studerende. Hvis du er over 30 år, skal du dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler. I nogle tilfælde kan du fortsat være gratis medlem, mens du i andre tilfælde skal betale fuldt kontingent. Det mest almindelige er dog, at du kan få a-kasse til et nedsat kontingent.

Kontingentfritagelse over 30 år

Såfremt du opfylder en række krav, kan du blive fritaget for at betale kontingent, mens du er studerende – også selvom du er fyldt 30 år. For det første skal din uddannelse leve op til de samme krav, som hvis du var under 30 år:

 • Uddannelsen skal vare mindst 18 måneder
 • Uddannelsen skal være offentligt anerkendt

Lever din uddannelse op til ovenstående, kan du få gratis medlemskab af a-kassen, selvom du er over 30 år, hvis:

 • du var medlem af en a-kasse, inden du begyndte på uddannelsen
 • du betalte til efterlønsordningen, inden du begyndte på uddannelsen
 • du var berettiget til dagpenge, inden du begyndte på uddannelsen

Opfylder du disse krav, kan du få gratis a-kasse, når du er over 30 år. Du skal dog fortsat betale til din efterlønsordning for at få kontingentfritagelse fra a-kassen.

Kontingentnedsættelse over 30 år

Opfylder du ikke kravene for kontingentfritagelse, kan du sandsynligvis få kontingentnedsættelse i stedet for. Alle, der går på en SU-berettiget uddannelse, kan få a-kasse kontingentet nedsat med administrationsbidraget. Administrationsbidraget fastsættes individuelt af a-kasserne og kan variere.

Det kan derfor godt betale sig at kigge efter en billig a-kasse. De billigste a-kasser koster mellem 450 og 500 kroner for medlemskab inden kontingentnedsættelsen. Kontingentet er dog væsentligt lavere, hvis du vælger at blive deltidsmedlem.

Meld dig ind 1 år inden uddannelsens afslutning

Du behøver ikke at melde dig ind flere år inden, din uddannelse slutter. Især hvis du ikke kan få gratis medlemskab af a-kassen, fordi du er over 30 år og ikke opfylder betingelserne, kan det være godt at vide, at du først behøver at melde dig ind i a-kassen 1 år inden, din uddannelse er færdig.

Melder du dig ind i en a-kasse minimum 1 år inden, din uddannelse slutter, har du ret til dagpenge direkte efter endt uddannelse. Melder du dig ind senere, kan du få dagpenge efter du har haft 1 måneds karantæne. Du kan melde dig ind i en a-kasse op til 14 dage efter, at din uddannelse er slut.

Bliv deltidsmedlem og spar penge

Skal du betale kontingent til en a-kasse, fordi du ikke opfylder kravene for gratis studiemedlemskab, kan det være en løsning at vælge et billigere deltidsmedlemskab, mens du studerer. Du kan så ændre medlemskabet til et fuldtidsmedlemskab, når uddannelsen afsluttes, så du får ret til den fulde dagpengesats. Du optjener den samme anciennitet, uanset om du er deltids- eller fuldtidsmedlem.

Sådan ansøger du om dagpenge efter endt uddannelse

Som nyuddannet får du medlem efter en særlig dimittendsats. Du skal selv ændre din status hos a-kassen fra studerende til nyuddannet/dimittend for at blive berettiget til dagpenge. Derudover skal du indsende en ledighedserklæring til a-kassen og melde dig ledig på Jobnet.dk, hvor du også skal huske at opdatere dit cv inden for 14 dage.

Som dimittend kan du få 14.557 kroner før skat i dagpenge. Er du forsørger, får du en særlig forsørgersats på 16.694 kroner før skat månedligt (2024-satser).

Jeg fylder 30 år under min uddannelse

Fylder du 30 år, mens du studerer, står du med ét ben i hver lejr. Det betyder, at du kan få gratis medlemskab af a-kassen, mens du er under 30 år, og at du vil skulle betale (nedsat) kontingent, efter du er fyldt 30 år.