Sammenlign 2020-priser på fagforeninger for funktionærer

Mest populære

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

492,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

479,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

167,-

A-kasse

476,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

486,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

457,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

476,-

Bliv medlem

Trustpilot // *Alle priser er per måned. Der kan i nogle tilfælde opnås prisrabat ved indmeldelse i både a-kasse og fagforening.

Om fagforeninger for funktionærer

Er du ansat som funktionær, har du en række fordele som f.eks. fast månedsløn, ferie med løn og et fastlagt opsigelsesvarsel. Du kan desuden ikke opsiges uden en saglig grund. Ved at vælge en fagforening (og a-kasse), med speciale i funktionærer, er du sikret den bedste rådgivning, hvis du bliver ledig, hvis der opstår konflikter på arbejdspladsen, eller hvis du blot søger nye græsgange.

Som funktionær kan du vælge mellem følgende typer af fagforeninger:

 • En tværfaglig fagforening for alle
 • En fagforening med speciale i din branche
 • En fagforening med speciale i funktionærer

Det ene er ikke nødvendigvis bedre end det andet. Hvad, du bør vælge, afhænger helt af dine personlige behov. Regner du ikke med at få behov for hjælp og rådgivning, kan du udmærket vælge en tværfaglig fagforening. Vil du gerne have muligheden for faglig sparring, bør du vælge en fagforening, der henvender sig til din specifikke branche eller din stilling som funktionær.

Du skal være medlem af en a-kasse for at få dagpenge

Mange tror fejlagtigt, at de automatisk er berettiget til dagpenge. Det kræver dog, at du er medlem af en arbejdsløshedskasse – en a-kasse – for at være berettiget til at modtage dagpenge, hvis du skulle blive ledig. Du betaler et månedligt beløb til a-kassen i kontingent, og ved at være medlem optjener du ret til dagpenge. Du skal have været betalende medlem i minimum 1 år, før du er berettiget til dagpenge ved afskedigelse.

Dagpengeberettiget

Du skal opfylde en række krav – udover at være medlem af en a-kasse – for at kunne få dagpenge. Kravene er som følger:

 • Du skal have været indmeldt i en a-kasse i mindst 1 år.
 • Du er blevet afskediget uden, at det er selvforskyldt.
 • Du skal melde dig ledig på jobnet.dk på din første ledige dag.
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Opfylder du ovenstående, kan du få dagpenge i en periode på op til 2 år inden for en 3-årig periode. Bliver du selvforskyldt ledig, enten fordi du selv siger op, eller du bliver opsagt af en årsag, der overvejende er dit ansvar, får du tre ugers karantæne, inden du kan modtage dagpenge.

Så meget kan du få i dagpenge

Uanset, hvilken a-kasse du er medlem af, får du det samme beløb udbetalt i dagpenge. A-kassen har intet med beløbet at gøre, men står blot for udbetalingen. Hvad satsen ligger på for dit vedkommende, afhænger af dit kontingent, samt dit timetal og din timeløn i din tidligere stilling.

 • Som fuldtidsforsikret kan du højst få en timeløn på 116,22 kroner i dagpenge.
 • Som deltidsforsikret kan du højst få en timeløn på 95,55 kroner i dagpenge.

Er din timeløn lavere end 116,22 kroner, får du et beløb svarende til din timeløn. Du får desuden dagpenge det antal timer, der svarer til din tidligere stilling, dog maksimum 37 timer ugentligt.

 • Som fuldtidsforsikret kan du opnå et timetal på op til 160,33 timer månedligt svarende til 19.083 kroner.
 • Som deltidsforsikret kan du opnå et timetal på op til 130 timer månedligt svarende til 12.722 kroner.

Dagpengene betales månedsvis bagud.

Hvilken fagforening skal jeg vælge som funktionær?

Hvilken fagforening, du skal vælge som funktionær, afhænger først og fremmest af, om du ønsker en fag- eller branchespecifik fagforening, en fagforening med speciale i funktionærer eller en fagforening for alle. De forskellige fagforeninger skiller sig hver især ud med specielle tilbud og services til deres medlemmer. Nogle steder får du mulighed for kurser og efteruddannelser, andre steder for sparringssamtaler eller hjælp til jobsøgning.

Det kan også være en god idé at kigge på mere praktiske aspekter, for eksempel hvor de forskellige fagforeninger har afdelinger henne. Bliver du ledig, skal du muligvis deltage i samtaler eller kurser, og så kan det være rart med en fagforening, der har en lokal afdeling. Et sidste parameter er prisen på kontingent.

Husk også a-kassen

Vil du melde dig ind i en fagforening eller skifte til en anden fagforening, bør du i samme ombæring overveje at melde dig ind i en a-kasse. Mange a-kasser og fagforeninger er at finde under samme tag. Det gælder for eksempel for Frie. Hvor a-kassen først hjælper dig, når du bliver arbejdsløs, hjælper fagforeningen dig, inden du bliver arbejdsløs. Det er fagforeningen, der blandt andet kan hjælpe med konflikter på arbejdspladsen, svare på spørgsmål i forhold til ferie og løn, tilbyde rådgivning og sparring ved ønske om job- eller karriereskifte, med videre.

Få mere udbetalt med lønsikring

Du får typisk en noget højere løn som funktionær, end du har mulighed for at få udbetalt i dagpenge. Derfor bør du overveje at supplere dit medlemskab i a-kassen med en lønsikring. Du kan også vælge en fuld lønsikring og helt undgå at være en del af dagpengesystemet. Med lønsikring har du mulighed for at få udbetalt op til 80% af din almindelige løn, og det får derved ikke lige så stor økonomisk betydning for dig, hvis du skulle være uheldig at blive afskediget. En lønsikring sikrer dig samtidig, at du allerede i opsigelsesperioden kan få hjælp til at søge nyt job. Det betyder, at risikoen for at blive ledig er meget lavere. Hos Frie oplever halvdelen af deres medlemmer med lønsikring aldrig at blive ufrivilligt ledige, fordi de får hjælp til at finde nyt job, inden deres opsigelsesperiode slutter.

Nyheder

Fradrag for fagforening og a-kasse (opdateret 2020)

|Comments are Off
Den ultimative guide til fradrag for a-kasse og fagforening: Du kan trække dit...

Hvad er dagpengesatsen per dag? (opdateret 2020)

|Comments are Off
Dagpengesatsen opgives typisk per måned, men når du arbejder deltid, er syg...

Arbejde ved siden af dagpenge: Så meget må du tjene (opdateret 2020)

|Comments are Off
Når du er ledig, må du gerne sige ja til et midlertidigt deltidsarbejde med...

Hvad er beskæftigelseskrav og indkomstkrav for dagpenge? (opdateret 2020)

|Comments are Off
For at modtage dagpenge i , skal du enten opfylde indkomstkravet elle...

Hvornår skal jeg melde mig ind i en a kasse? (opdateret 2020)

|Comments are Off
Som nyuddannet har du ret til dagpenge efter en særlig dimittendsats, såfremt du...