Fagforeninger for selvstændige

Hvilken fagforening skal du vælge som selvstændig? Her får du det samlede overblik over priser og services.

Frederik

Beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked har gennemgået markante forandringer de sidste mange år. Folk bliver ansat på kortere kontrakter, som freelancere eller på deltid samtidig med, at de driver selvstændig bibeskæftigelse. De mange atypiske ansættelsesformer har været stærkt medvirkende til nødvendigheden af de nye dagpengeregler for selvstændige, som trådte i kraft tilbage i oktober 2018.

Samtidigt er iværksætterånden i høj grad nået til Danmark, hvilket har bevirket at flere højtuddannede bliver selvstændige. Som konsekvens af alt dette tilbyder mange fagforeninger derfor medlemskab for selvstændige erhvervsdrivende.

I denne guide finder du alle de fagforeninger i Danmark, der optager selvstændige. Nogle kræver, at du har en særlig uddannelse for at blive optaget, mens andre optager alle typer erhverv. Fælles for dem alle er, at de kan yde assistance til selvstændige, hvor lønmodtagerorganisationerne ikke kan. Der er nemlig forskel på, hvilken hjælp man har brug for som selvstændig i forhold til lønmodtagere.

Læs om, hvilke tilbud og services fagforeningerne tilbyder, og se den komplette liste med fagforeningspriser til sidst i denne artikel.

Virksomhedsejere, iværksættere og freelancere

At være selvstændig dækker over en bred variation af erhverv på det danske arbejdsmarked. Helt grundlæggende skaber en selvstændig erhvervsdrivende sin egen indtægt, i modsætning til en lønmodtager, som får indtægten fra sin arbejdsgiver. Men der kan være mange former for selvstændig beskæftigelse.

Den klassiske selvstændige driver en enkeltmandsvirksomhed. Det kan både være tømreren eller frisøren, der har sin egen forretning, men også iværksætteren der har startet et firma, for at føre sin gode idé ud i livet. Nu om dage findes der også mange såkaldt atypisk ansatte i Danmark. Det kan være personer, der både arbejder som lønmodtager og selvstændig. Et godt eksempel på dette er mediebranchen, hvor journalister ofte ansættes som freelance.

At være selvstændig dækker derfor over mange forskellige beskæftigelsesmuligheder. I kraft af det tilbyder fagforeningerne en lang række forskellige ydelser og service til deres selvstændig medlemmer.

Det kan din fagforening gøre for dig som er selvstændig

Der er stor forskel på, hvilke tilbud en lønmodtager og en selvstændig skal bruge fra fagforeningen. En stor del af de tradtionelle fagforeningers arbejder ligger eksempelvis i overenskomstforhandlingerne. Dette aspekt er ikke relevant for en selvstændig erhvervsdrivende, som skaber sin egen indtægtskilde.

Til gengæld kan du som selvstændig få brug for professionel rådgivning eller sparring til din virksomhedsdrift. Nedenunder kan du se en række eksempler på emner som fagforeningnerne, der optager selvstændig, rådgiver omkring:

 • Brainstorm omkring strategi og koncept (USP’er mm.)
 • Forretningsudvikling, salg, marketing og budgetter
 • Regler omkring skat og moms
 • Forsikring og pension
 • Ledelsesrådgivning
 • Virksomheds- og personalejura samt advokatbistand
 • Gennemgang af kontrakter
 • Inkassoservice
 • Livet som selvstændig (balancen mellem arbejde og fritid osv.)

Udover rådgivning og sparring til dine virksomhedsaktiviteter, så tilbyder fagforeningerne også andre spændende tilbud. Det kan være i form af arrangementer, kurser, webinarer og lignende. Det er værd at bemærke, at der er stor variation i de tilbud som fagforeningerne tilbyder. Gør dig selv en tjeneste og undersøg, hvilke kompetencer og services du har brug for, og vælg en fagforening, der kan matche dine behov.

Det skal du være særligt opmærksom på

Inden du vælger din fagforening, er det også meget vigtigt at huske på, at der kan være særlige regler og krav, der gælder i din branche.

Arbejder du eksempelvis med mennesker, er der god chance for, at du skal have en erhvervsforsikring i forbindelse med udførelse af dit arbejde. Som specialist er det også en rigtig god idé at vælge en branchespecifik fagforening, som kan vejlede dig helt korrekt.

De billigste fagforeninger for selvstændige i 2024

De gule fagforbund topper listen over de billigste fagforeninger for selvstændige. Blandt dem er Det Faglige Hus markant billigst med et månedligt kontingent på 69 kroner. Dernæst kommer foreninger som Ase og Krifa med kontingentpriser på henholdsvis 71 og 150 kroner.

 

Læger betaler mest i fagforeningskontingent

Praktiserende læger med privat praksis betaler mest i fagforeningskontingent blandt alle selvstændige i Danmark. Et medlemskab af Lægeforeningen og Praktiserende Lægers Organisation koster 1.332 kroner om måneden.

På andenpladsen kommer kiropraktorer med egen klinik. De skal betale 1666,67 kroner om måneden for et medlemskab af Dansk Kiropraktor Forening. Der er altså kun tre og en halv krone til forskel mellem de to typer praksis.

Den tredje dyreste fagforening for selvstændige er ligeledes en lægegruppe. Tandlæger med egen klinik betaler 1064,25 kroner om måneden for medlemskab af Tandlægeforeningen. I alt udgør lægeforeninger tre ud af de fem dyreste fagforbund for selvstændige. Det drejer sig om Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening.

Den komplette prisoversigt over fagforeninger for selvstændige i 2024

Fagforeninger for selvstændige 2024
Fagforening Pris per måned
Ase kr. 71,00
Krifa kr. 150,00
Business Danmark kr. 167,00
Virksom kr. 220,00
Maskinmestrenes Forening kr. 195,00
DJØF kr. 300,00
Teknisk Landsforbund kr. 427,00
IDA kr. 293,00
Konstruktørforeningen kr. 405,00
Merkonomernes Hovedorganisation kr. 443,00
Dansk Magisterforening kr. 380,00
FAOD kr. 444,00
PROSA kr. 409,00
Dansk Artist Forbund kr. 498,00
Landsklubben for Ejendomsinspektører kr. 548,00
3F kr. 487,00
Kost og Ernæringsforbundet kr. 498,00
Tandteknikerforeningen kr. 520,00
Kommunikation og Sprog kr. 482,00
Foreningen af danske Sceneinstruktører kr. 133,33
Dansk Musiker Forbund kr. 498,00
Pharmadanmark kr. 512,00
Serviceforbundet kr. 490,00
Dansk Socialrådgiverforening kr. 555,00
Danske Psykomotoriske Terapeuter kr. 560,00
Dansk Skuespillerforbund kr. 545,33
Danske Fodterapeuter kr. 550,33
Ergoterapeutforeningen kr. 554,00
Danske Fysioterapeuter kr. 579,00
Dansk Journalistforbund kr. 480,00+
Dansk El-Forbund kr. 556,00+
Dansk Psykolog Forening kr. 666,00
Jordemoderforeningen kr. 610,00
Den Danske Dyrlægeforening kr. 675,00+ udgift for faggruppe
Tandlægeforeningen kr. 1.255,25(klinikejer)
Dansk Kiropraktor Forening kr. 1.666,67
Lægeforeningen kr. 1.707,00+

Kilder: Fagforeningernes hjemmesider

Særligt om fagforeninger for iværksættere

Hvad kan fagforeningerne tilbyde dig som iværksætter? Og hvilken skal du vælge? Få overblikket her.

Der er over 120 fagforeninger og a-kasser i Danmark. Langt størstedelen af dem er udelukkende lønmodtagerorganisationer. Der er dog nogle, som både tilbyder services til lønmodtagere og selvstændige iværksættere. Og så er der enkelte, som udelukkende optager selvstændige.

I denne guide er fremhævet alle fagforeninger og a-kasser i Danmark, der tilbyder særlige services til selvstændige iværksættere. Husk på at der er frit valg af fagforening og a-kasse i Danmark. Du er ikke forpligtet til at melde dig ind i en a-kasse, når du melder dig ind i en fagforening og omvendt. Det vil sige, at du frit kan vælge og/eller sammensætte, hvilken a-kasse og fagforening du ønsker medlemskab hos. De 13 fagforeninger og tre a-kasser i denne guide er:

Fagforeninger med egen a-kasse

 • Ase, Krifa, Business Danmark og Teknisk Landsforbund

Fagforeninger uden egen a-kasse

 • Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Ingenørforeningen i Danmark, Dansk Magisterforening, Forbundet Arkitekter og Designere, PROSA, Kost og Ernæringsforbundet, Virksom, Kommunikation og Sprog, Pharmadanmark og Dansk Journalistforbund

A-kasser uden fagforening

 • Akademikernes A-kasse og CA A-kasse

Hvad skal du bruge en fagforening til som selvstændig iværksætter?

Mange forbinder fagforeninger med overenskomstforhandlinger og den generelle kamp for lønmodtageres arbejdsvilkår og rettigheder. Adskillige fagforeninger tilbyder dog en masse services, der er specifikt målrettet mod selvstændige erhvervsdrivende. Nedenunder kan du se en række eksempler på områder, du som iværksætter kan få hjælp til hos en fagforening:

 • Rådgivning omkring opstart og drift af selvstændig virksomhed
 • Sparring til forretningsplan
 • Salg og marketing
 • Juridisk rådgivning og advokatbistand
 • Patentrådgivning
 • Økonomistyring, skatterådgivning og inkassoservice
 • Rekrutteringshjælp og medarbejderhåndtering
 • Ledelsesrådgivning
 • Stressrådgivning og work/life balance
 • Adgang til faglige netværk, startup-milljø, kurser, seminarer m.m.

Kræver din branche særlige forsikringer?

Du skal være meget opmærksom på, om din branche kræver særlige forsikringer. Dette er eksempelvis tilfældet for arkitektbranchen. Det kan ruinere dig, hvis du ikke har en ansvarsforsikring, der dækker eventuelle fejl som din virksomhed bliver gjort ansvarlig for.

Hav altid dette aspekt med i dine overvejelse, inden du vælger din fagforening. Ofte har fagspecifikke fagforeninger nemlig favorable forsikringstilbud, som er skræddersyet til branchen. Uanset hvilken fagforening du vælger, så sørg altid for at være ordentligt forsikret.

Fagforeninger med særlige fordele for iværksættere

Nedenunder finder du en grundig gennemgang af alle danske fagforeninger med særlige fordele for iværksættere. Se hvilke services og fordele de tilbyder og brug eventuelt listen til at finde en fagforening, som matcher alle behovene for dig og din virksomhed.

Fagforeningerne er blevet kontaktet i forbindelse med udarbejdelsen af denne guide. De er blevet tilbudt at komme med en kommentar omkring deres tilbud til iværksættere. Du finder deres udtalelser i “derfor skal du vælge”-sektionerne. Figurerer der ikke en udtalelse, har det ikke har været muligt at indhente et citat.

+ ASE

Ase – 74 kroner om måneden

Fagforeningen Ase er ikke blot en af de billigste fagforeninger i Danmark, det er også en af de fagforeninger, der satser mest på selvstændige iværksættere. Med deres særlige afdeling Ase Selvstændig, hjælper de selvstændige med bl.a. personalejura, HR og betalingsinddrivelse.

Disse services får du som selvstændig hos Ase

 • Økonomisk rådgivning
 • Rekrutteringshjælp
 • Vejledning omkring salgsteknikker og andre salgsværktøjer
 • Juridisk rådgivning omkring blandt andet ansættelseskontrakter, opsigelse og fyring
 • Inkassorådgivning
 • Medarbejderhåndtering: hjælp til medarbejdersamtaler, personalepolitik og ledelse m.m.
 • Adgang til digitale dokumenter og skabeloner: standardkontrakter, prisberegnerer, kontaktformularer m.m.
 • Gratis kurser og efteruddannelse af dig og dine medarbejdere
 • Rabat på forsikringer og lønsikring
 • Webinarer omkring iværksætteri

Derfor skal du vælge Ase

Administrerende direktør for Ase, Karsten Mølgaard Jensen, udtaler til skift-a-kasse.dk: ”Foreningen Ase Selvstændig er din sparringspartner. Her kan du få hjælp til de udfordringer, du møder i hverdagen som iværksætter og selvstændig erhvervsdrivende. Vi sidder klar, hvad enten dine spørgsmål drejer sig om salg, jura eller faktura. Du får også mulighed for økonomisk rådgivning af specialiserede medarbejdere med årelang erfaring i finansverden, hjælp til rekruttering af medarbejdere og diverse HR/ledelsesopgaver samt adgang til en digital værkstøjskasse med mange forskellige former for juridiske dokumenter, du skal bruge i din virksomhed. Opstår der tvivl undervejs, hjælper vores dygtige jurister gerne med at udfylde tingene korrekt. Samtidig er det en interesseorganisation, der kæmper for at skaffe bedre vilkår for at starte og drive virksomhed. Ase er ikke partipolitisk men samarbejder med politikere, der vil hjælpe med at fremme iværksætteri og selvstændiges vilkår. Særligt med fokus på mindre bureaukrati, tryggere økonomi og stærkere selvstændighedskultur i Danmark. Ase er der selvfølgelig også for dig, hvis din virksomhed skulle ophøre. Ingen kender reglerne om dagpenge og efterløn for selvstændige bedre end Ase.”

+ KRIFA

Krifa – 150 kroner om måneden

Krifa er ligesom Ase en tværfaglig fagforening, hvilket betyder at de optager medlemmer inden for alle brancher. Med over 100.000 medlemmer er Krifa den største tværfalige fagforening i Danmark. Krifa Erhverv er deres særlige afdeling dedikeret til selvstændige erhvervsdrivende.

Disse tilbud og services får du som iværksætter hos Krifa Erhverv

 • Komplet virksomhedstjek: juridiske forhold, medarbejderforhold, økonomistyring, markedsføring og salg samt eventuelt forsikring og pension
 • Juridisk hotline (samarbejde med DELACOUR): inkasso, rykkerskrivelser, inkassoskrivelser, kontraktudarbejdelse, virksomhedsjura og gældssanering m.m.
 • Revisor hotline (samarbejde med Beierholm): bogføring, regnskab, skat og moms m.m.
 • Rabat på regnskabspakke
 • Stressrådgivning
 • Adgang til standardkontrakter, dokumenter og skabeloner
 • Råd og vejledning omkring arbejdsskadesager samt mulighed for retshjælp
 • Rådgivning i salg og marketing
 • Hjælp til sygedagpengeordningen
 • Rabat på pensionsordninger og forsikringer
 • Mulighed for udstedelse af pressekort
 • Adgang til webinarer, podcasts, kurser og andre arrangementer

Derfor skal du vælge Krifa

Kurt Bech, chef for Erhvervsafdelingen i Krifa, udtaler til skift-a-kasse.dk: ”Krifa hjælper både freelancere og virksomhedsejere med flere ansatte. Vi har sammensat et produkt, der dækker fremtidens nye ansættelsesformer, og vores tilbud rammer både nystartede og erfarne selvstændige. Vi tilbyder sparring bl.a. inden for udvikling af virksomheden med et 360graders virksomhedstjek, gennemgang af juridiske- og medarbejderforhold, samt rådgivning om salg og marketing. Vores mission i Krifa er at fremme god arbejdslyst – for vores medlemmer og for samfundet. Dette gælder naturligvis også i forhold til selvstændige. Vi har derfor udviklet en række værktøjer og tilbud, selvstændige kan bruge i arbejdet med at skabe god arbejdslyst. Vi har undersøgt, hvilke faktorer der har betydning for danskerens arbejdslyst, og vi ved, at god arbejdslyst er godt for virksomhedens bundlinje. Vi ønsker at hjælpe vores medlemmer i hele arbejdslivet. Derfor kan vi i samarbejde med Danica pension også tilbyde en attraktiv kollektiv pensionsordning til både medlemmet og dennes medarbejdere. Vi tilbyder en yderst attraktiv pris på organisation sammen med a-kasse. Med mere end 12.000 selvstændige medlemmer i vores a-kasse, er vi det oplagte valg, hvis du ønsker faglig og kompetent vejledning i øjenhøjde.”

+ BUSINESS DANMARK

Business Danmark – 167 kroner om måneden

Business Danmark er en fagforening der specialiserer sig inden for salg og marketing. Deres fokus og ekspertise er derfor særligt i rådgivning omkring disse emner, men de tilbyder også andre tjenester til selvstændige iværksættere. Særligt den juridiske assistance er noget som Business Danmark har særlig fokus på.

Disse tilbud og services får du som iværksætter hos Business Danmark

 • Sparring til forretningsplanen: brainstorm, koncept, strategi, USP’er m.m.
 • Personlige rådgivning: work/life balance, risici ved at være selvstændig osv.
 • Juridisk assistance: personalejura, skat, moms m.m.
 • Vejledning omkring økonomistyring, budgettering m.m.
 • Konferrencer og arrangementer
 • Rabatter på forsikring, pension og andre goder

Derfor skal du vælge Business Danmark

CCO hos Business Danmark, Kasper Rubæk, uddyber hvorfor du bør vælge Business Danmark når du er selvstændig iværksætter: “Uanset om du er ingeniør, IT-uddannet eller noget helt tredje, så er gode salgs- og marketingegenskaber altafgørende for at få succes i et moderne marked. Det er her langt de fleste støder på grund, når de starter deres egen iværksættervirksomhed. Mange har en fremragende idé, brænder 100% for deres firma og besidder en essentiel faglig ekspertise. Men hvis man ikke formår at få sit produkt eller service ud på markedet, så kan alle ens egenskaber være ligegyldige. Det er her vi kommer ind i billedet. To af vores absolutte spidskompetencer er salg og marketing. Vi plejer at sige, at vi er den bedste partner du kan få i de første 24 måneder af din iværksætter karriere. Uanset din branche kan vi hjælpe dig med at få din virksomhed ud over stepperne. Vi ved præcis hvilke mekanismer der skal til for at vækste dit produkt, og kender alt til infrastrukturen på det danske marked. Samtidig udspringer Business Danmark oprindeligt af at yde juridisk hjælp netop til selvstændige sælgere og agentur virksomheder, så vores jurister har stor indsigt i lovmæssige forhold for selvstændige. Det er den ekspertise du skal læne dig op af, når du vælger Business Danmark.”

+ DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Danmarks Jurist- og Økonomforbund – 300 kroner om måneden

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (Djøf) er faglig organisation for samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske akademikere.

Disse ydelser får du som iværksætter hos Djøf

 • Djøf Business Community
 • Business sparring
 • Mentorprogram
 • Netværk
 • Juridisk rådgivning: virksomhedsopstart, ejerforhold, selskabsret, inkasso, konsulent- og ejeraftaler
 • LSB Business: erhvervsbank i samarbejde med Lån & Spar Bank
 • Adgang til events og workshops
 • Rabataftaler: advokatfirmaer, skatterådgivning og regnskabsservice, økonomisk virksomhedsrådgivning, ansvarsforsikring, pensionsordning m.fl.

Derfor skal du vælge Djøf

Steen Vive, chefkonsulent i Djøfs Karriere og Erhverv, udtaler til skift-a-kasse.dk: “Djøf har etableret et Business Community -et mødested for entreprenante sjæle. Her samles alle aktiviteter og tilbud til iværksættere, start-ups, selvstændige og virksomhedsledere. Om du er i idéfasen, koncept- eller forretningsfasen, eller står med kritiske forretningsmæssige udfordringer vil der være aktiviteter, tilbud og arrangementer, som styrker og udvikler dig og din forretning. Der er Business Sparring workshops, hvor vi bringer forskellige erfaringer, kompetencer og ambitioner i spil. Det gør vi ved at arbejde med konkrete udfordringer på tværs af brancher, start-ups og etablerede virksomheder og ved, at alle deltagere bidrager. Eller mød månedens iværksætter og lær af andres iværksættererfaringer. Følg med på vores facebookgruppe Djøf Business Community, hvor alt er samlet.”

+ TEKNISK LANDSFORBUND

Teknisk Landsforbund – 427 kroner om måneden

Teknisk Landsforbund er en fagforening for alle med erhvervs- eller videregående uddannelse, der arbejder inden for teknik, design og byggeri. Et gennemgående fællestræk for Teknisk Landsforbunds medlemmer er, at de bruger deres kreative skaberevne i jobbet. Et særligt kendetegn for iværksættere. Teknisk Landsforbund har en særlig afdeling der hedder Teknik & Design Freelancebureau. Helt overordnet fungerer Teknik & Design Freelancebureau som mellemled mellem dig og dine egne kunder. Du betaler et administrationsgebyr til Teknik & Design, som tager sig af alt det administrative, så du kan koncentrere dig om det du er god til. Det minder lidt om et ansættelsesforhold, men hvor du selv finder dine kunder og arbejdsopgaver. Du betaler mindre i administrationsgebyr når du er medlem af Teknisk Landsforbund, men alle freelancere kan benytte Teknik & Designs ydelser. Det er vigtigt at pointere at Teknisk Landsforbund IKKE rådgiver omkring opstart og drift af virksomhed (moms, skat, markedsføring, personalejura med mere). Det er ligeledes også kun muligt at være medlem som selvstændig, så længe ens firma ikke har nogen andre ansatte.

Disse ydelser får du som iværksætter hos Teknisk Landsforbund

 • Højeste rabat i Teknik & Design Freelancebureau
 • Kurser og netværksarrangementer
 • Faglig rådgivning
 • Adgang til lønstatistik
 • Rabat på forsikringer og andre tilbud

Derfor skal du vælge Teknisk Landsforbund

Det er særligt Teknik & Design Freelancebureau som Teknisk Landsforbund ønsker at fremhæve, da det er en unik konstruktion ingen andre fagforeninger tilbyder. Charlotte Dahm-Johansen, konsulent for freelancere i Teknik & Design, udtaler til skift-a-kasse.dk: “Teknisk Landsforbund har for 26 år siden startet Teknik & Design Freelancebureau, som en hjælp til iværksættere der ikke ønsker besvær med opstart af selvstændig virksomhed. Hos os kan du blive ansat til at udføre en freelanceopgave, du selv har fundet. På denne måde slipper du for besvær med regnskab, fakturering og risiko for sygdom eller dårlige betalere, du kan koncentrere dig om opgaven og nyde friheden som freelancer.”

+ INGENIØRFORENINGEN I DANMARK

Ingeniørforeningen i Danmark – 293 kroner om måneden

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) er en fagforening for ingeniører og andre akademikere med tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser. IDA er en af de fagforeninger som tilbyder flest services til selvstændige iværksættere. Et godt eksempel er deres patentrådgivning som tilbydes i samarbejde med Awapatent.

Disse ydelser får du som iværksætter hos IDA

 • Karriererådgivning
 • Juridisk rådgivning: virksomhedsopstart, ejerforhold, selskabsret, inkasso, konsulent- og ejeraftaler
 • Rabat på advokat aftaler
 • Patentrådgivning i samarbejde med Awapatent
 • Telefonisk rådgivning omkring skat og moms i samarbejde med Deloitte
 • Mulighed for at tegne IDA Erhvervsforsikring, samt IDAs personlige forsikringer: lønsikring, bil- indbo og rejseforsikring m.fl.
 • LSB Business: erhvervsbank i samarbejde med Lån & Spar Bank
 • Rabataftaler: advokatfirmaer, skatterådgivning og regnskabsservice, økonomisk virksomhedsrådgivning m.fl.
 • Adgang til over 70 netværksgrupper
 • Mere end 3.000 årlige events, konferencer, seminarer, workshops og virksomhedsbesøg Samarbejde med Eksportrådet
 • Podcasts og artikler omkring iværksætteri
 • On-demand- og live webinarer: IT- og tech startup, funding, patent og varebeskyttelse m.m

Derfor skal du vælge IDA

Det er særligt de juridiske aspekter som IDA er eksperter på. Louise Gjellerup Ulrichsen, advokat i IDA, udtaler til artiklen: “IDAs jurister og advokater giver juridisk rådgivning til dig, der er selvstændig, freelancer eller har en startup virksomhed. Som medlem rådgiver vi dig blandt andet i forhold til opstart, ejerforhold og organisering og meget andet. Vi gennemgår konsulentaftaler og ejeraftaler, og vi hjælper med juridiske spørgsmål i forhold til etablering og ansættelse af dine første medarbejdere.”

+ DANSK MAGISTERFORENING

Dansk Magisterforening – 380 kroner om måneden

Dansk Magisterforening optager alle akademikere. Medlemmerne af Dansk Magisterforening kommer typisk enten fra det naturvidenskabelige eller humanistiske fagområde.

Disse ydelser får du som iværksætter hos Dansk Magisterforening

 • Juridisk sagsbehandling inkl. advokatbistand
 • Karriererådgivning
 • Stressrådgivning
 • Psykologbistand og socialrådgivning (kun i Danmark)
 • Lån fra sociale sikringsfond
 • Medlemsmøder om arbejdsliv og faglighed
 • Rabat på kursusforløb og kontante fordele på forbrug
 • Mentorprogram
 • Nyhedsbreve med guides og gode råd, og adgang til medlemsfora
 • DM Forsikring

Derfor skal du vælge Dansk Magisterforening

Per Alm, konsulent for Dansk Magisterforening, udtaler til skift-a-kasse.dk: “Et medlemskab hos Dansk Magisterforening giver adgang til en bred vifte af rådgivningsydelser. Vi møder selvstændige iværksættere i den situation, som medlemmet står i. Det spænder vidt; lige fra de første overvejelser om at gå selvstændig, til sparring med de mere etablerede medlemmers overvejelser om at opdyrke nye forretningsområder. Uanset hvor man er i processen, har man som medlem fri adgang til blandt andet kompetent juridisk rådgivning om den kontrakt, man er ved at indgå, karriereudviklingsønsker, prisfastsættelse på ydelser, medlemsmøder, rådgivning om stress og psykisk arbejdsmiljø. Står man som medlem i en situation, hvor man har brug for advokatbistand for sikre sine rettigheder, kan Dansk Magisterforening også hjælpe og i sidste ende bistå med at føre sagen. Omverden og arbejdsmarkedsstruktur udvikler sig hele tiden. Som selvstændig har man også behov for fornuftige rammebetingelser i lovgivningen. Ved at vælge Dansk Magisterforening som fagforening får du derfor et stærkt talerør, hvor historierne fra dit arbejdsliv kan blive fortalt og indgå i det altid igangværende arbejde for at sikre gode arbejdsforhold. Dansk Magisterforening har en landsklub for selvstændige og freelancere. Landsklubben er det interne politiske organ, som drøfter forhold for selvstændige. Senest har Dansk Magisterforenings virke i den kontekst været med til at sikre nye regler med mulighed for at optjene ret til dagpenge som selvstændig, hvis du får brug for det. I øjeblikket følger Dansk Magisterforening blandt andet udviklingen i platform virksomhedernes indtog på det danske arbejdsmarked. Her kan der opstå gråzoner i forhold til om du er ansat eller selvstændig. Dansk Magisterforening kan hjælpe dig med at navigere i forhold til nye samarbejdspartnere og gøre opmærksom på, hvis du ikke opnår de rettigheder, som du har krav på efter lovgivningen. Dansk Magisterforening byder dig velkommen i et fællesskab, hvor du kan udveksle erfaringer og få adgang til gode medlemsfordele, og hvor du samtidig kan bidrage til fællesskabets udvikling.”

+ FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERE

Forbundet Arkitekter og Designere – 444 kroner om måneden

Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) er en fagforening for akademisk uddannede arkitekter og designere. Som arkitekt skal du være særligt opmærksom hvis du ønsker at starte som selvstændig iværksætter. Det er vigtigt at have ansvarsforsikringen i orden, da eventuelle byggefejl og mangler kan koste millioner af kroner. Derfor tilbyder FAOD en særlig arkitektansvarsforsikring i samarbejde med RTM Insurance Brokers A/S. Du kan være sikker på at denne forsikring lever op til de krav og standarder der er i din branche.

Disse ydelser får du som iværksætter i FAOD

 • Arkitektansvarsforsikring i samarbejde med RTM Insurance Brokers A/S
 • Opstartsrådgivning
 • Juridisk rådgivning på lige vilkår med øvrige medlemmer
 • Adgang og rådgivning omkring standarddokumenter: byggeri, inddrivelse m.m.
 • Økonomisk vejledning: budgetter m.m.
 • Vejledning omkring forsikringer: sundheds-, arbejdsskade- og driftstabsforsikring m.m.
 • Inkasso vejledning
 • Vejledning omkring aftaler, ordrer og honorar m.m.
 • Vejledning og sagsbehandling i forbindelse med kontrakter, rettigheder, hemmelig­holdelsesaftaler, andres konkurs m.m.
 • Kurser, netværkssarrangementer og gå-hjem-møder omkring iværksætteri
 • Karriererådgivning
 • Mulighed for at tegne FAODs rådgiver- og ansvarsforsikring
 • Rabatter på litteratur, kurser og forbrugsforening

Derfor skal du vælge FAOD

Arne Ennegaard Jørgensen, direktør for FAOD, udtaler til artiklen: “I Forbundet Arkitekter og Designere hjælper vi vores medlemmer med opstart af selvstændig virksomhed, kontraktforhandlinger, forsikringer, inkassosager og ophavsrettigheder. Vi er specialister i de særlige forhold, der gælder for arkitekter og designere med selvstændig virksomhed.”

+ PROSA

PROSA – 409 kroner om måneden

PROSA er et fagforbund som udelukkende optager IT-professionelle. Det kan være alle der arbejder med IT eller IT-systemer, uanset om det er i form af drift, planlægning, styring, udvikling eller noget helt femte. Inden for iværksætteri er IT måske den allerstørste branche. Det skal ses i lyset af, at informationsteknologiens løsninger vinder større og større indpas i næsten alle aspekter af vores liv.

Disse ydelser får du som iværksætter hos PROSA

 • IT-kurser
 • Arrangementer med fokus på forretningsudvikling, prisfastsættelse m.m.
 • Rabat på forsikringer i samarbejde med GF Forsikring og Dansk Sundhedsforsikring
 • Pensionsordning med SEB Pension
 • Rabatordninger: delebiler, forbrugsforening, bøger og cloud fildeling m.m.
 • Aftale med freelancebureauet Teknik og Design

Derfor skal du vælge PROSA

Bjarke Friborg, faglig konsulent hos PROSA, fremhæver særligt tre punkter hvor PROSA udmærker sig med services til iværksættere: “1) Det særlige ved selvstændige i PROSA er netop krydsfeltet mellem IT og selvstændig virksomhed. Det er her, vi kan bidrage med noget unikt. 2) Derfor holder vi bl.a. løbende arrangementer og medlemsmøder med fokus på at starte og/eller udvikle sin selvstændige virksomhed, skaffe finansiering, prissætte ydelser etc. Hvor konceptet også er, at vore selvstændige skal bruge hinanden, lære af hinanden osv. 3) Derudover har vi en række ”hyldevarer” såsom adgang til en pensionsopsparing, bank, forsikring mv., ligesom vore medlemmer skal kunne henvende sig og få juridisk assistance.”

+ KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET

Kost & Ernæringsforbundet – 498 kroner om måneden

Kost & Ernæringsforbundet er en fagforening for alle der arbejder med kost, ernæring og sundhed. Kost & Ernæringsforbundet kan bistå med stor faglig ekspertise, men det er værd at bemærke at der ikke ydes juridisk assistance i forbindelse med opstart og drift af virksomhed.

Disse ydelser får du som iværksætter hos Kost & Ernæringsforbundet

 • Netværk for freelancere og selvstændige
 • Samarbejde med Teknik og Design Freelancebureau
 • Rabat på forsikringer i samarbejde med Bauta
 • Aktiviteter og kurser
 • Rabat på bøger, rejser og andre forbrugsgoder
+ KOMMUNIKATION OG SPROG

Kommunikation og Sprog – 482 kroner om måneden

Kommunikation og Sprog (KS) er en specialiseret fagforening med over 8.000 kommunikatører, marketings- og sprogfolk, som alle er akademisk uddannede. Med næsten 50 års erfaring, kender KS arbejdsmarkedet for kommunikation, sprog og marketing i detaljer.

Disse ydelser får du som iværksætter hos KS

 • Karrierevejledning
 • Gratis opstartsmøde med revisor, med mulighed for efterfølgende rabat
 • Gratis opstartsmøde med erhvervsadvokat, med mulighed for efterfølgende rabat
 • Professionel ansvarsforsikring
 • Dinero Pro gratis i 3 måneder
 • Rabat på uddannelser i samarbejde med Dansk Markedsføring, Dansk Erhverv, Danske Sprogseminarer, AIS Sprog, Intellia m.fl.
 • Adgang til over 400 webinarer og kurser
 • Rabat på forsikringer i samarbejde med Tryg
 • Forbrugsordning med rabat i mere end 4.500 butikker

Derfor skal du vælge KS

Jørgen Nielsen, som er konsulent for Kommunikation og Sprog, udtaler til skift-a-kasse.dk: “Vi giver vores medlemmer faglige rammer som de kan føle sig hjemme i og relevante faglige indspark, der gør dem bedre til deres arbejde. Det betyder meget for os, at vores medlemmer er glade for det de laver og får en god aflønning. En del af vores medlemmer er freelancere og står alene med deres faglighed. Som medlem af Kommunikation og Sprog giver vi dem mulighed for at være en del af et større fagligt fællesskab:

 • Vi tilbyder dem viden og faglige input. Det gør vi for eksempel med over 400 faglige kurser og webinarer om året og fagrelevante artikler i KOM magasinet.
 • Vi tilbyder dem et online fællesskab. Vi har over 40.000 følgere på SoMe, der dagligt diskuterer store og små emner om kommunikationstrends, sproglige finurligheder og fagets tilstand.
 • Vi tilbyder dem netværk med andre freelancere, hvor de kan dybdedyrke det faglige fællesskab.

Vi rådgiver mange om at starte selvstændigt samt kompetenceudvikling. Vores medlemmer er store fisk i en lille sø – ikke omvendt. Vi tænker 360 grader rundt om medlemmet. Vi løser ikke kun sager. Vi hjælper mennesker.

Kommunikation og Sprogs fokus

Arbejde som iværksætter og freelancer er i hastig vækst. Derfor er det helt i fokus i Kommunikation og Sprog. De faglige organisationer skal gå på to ben, et lønmodtagerben og et iværksætterben. Og mange vil jo gennem deres karriere være begge dele og ikke enten det ene eller det andet. Det giver to store udfordringer. For det første, hvordan vi sikrer at arbejde som iværksætter og freelancer ikke fører til nedgang i levestandard i et samfund, der er indrettet til lønmodtagere. Den anden store udfordring er kompetencespørgsmålet og fremtidens arbejdsmarked, digitalisering og automatisering. Her er det helt centralt, at de selvstændige medlemmer har faglige kompetencer, der skal til for ud klare sig godt på arbejdsmarkedet. Kommunikation og Sprog arbejder via vores tætte samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for, at iværksætteri og selvstændig virksomhed i højere grad end tilfældet er det i dag bliver integreret i de generelle uddannelsesforløb, og at forskellige iværksættertilbud på universiteterne bliver mere synlige.”

+ PHARMADANMARK

Pharmadanmark – 512 kroner om måneden

Pharmadanmark optager alle akademikere der er beskæftiget inden for lægemiddel- og medicoområdet.

Disse ydelser får du som selvstændig i Pharmadanmark

 • Karriererådgivning
 • Juridisk rådgivning
 • Skatterådgivning i samarbejde med Deloitte
 • Rådgivning og tilbud på forsikringer i samarbejde med Hertz Consult
 • Mentorordning
 • Ledernetværk
 • Pensionsordning i samarbejde med PFA
 • Rabataftaler: lederkurser, coaching, forbrugsforening m.fl.
+ DANSK JOURNALISTFORBUND

Dansk Journalistforbund – 480+ kroner om måneden

Dansk Journalistforbund er en fagforening for personer der arbejder inden for journalistik, medier og kommunikation.

Disse ydelser får du som iværksætter i Dansk Journalistforbund

 • Karriererådgivning
 • Fagspecifik rådgivning (økonomisk og juridisk) mediejura, kontakter, ophavsret, moms og skat m.m.
 • Sparring omkring virksomhedsdrift: opstart, forretningsbetingelser og forretningsudvikling
 • Kurser: Etablering af netværk og kundekreds, økonomistyring, efteruddannelse og udvikling m.m.
 • Stressrådgivning
 • Faglige netværk og mentorordning
 • Adgang til lønstatistik
 • Mulighed for pressekort
 • Guides, podcasts og webinarer
 • Faglige arrangementer
 • Rabatter på forsikring, pension og mange andre forbrugsgoder
Priser på fagforeninger for iværksættere
Fagforening (uden a-kasse*) Pris per måned
Ase kr. 74,00
Krifa kr. 150,00
Business Danmark kr. 167,00
Danmarks Jurist- og Økonomforbund kr. 300,00
Virksom kr. 220,00
Teknisk Landsforbund kr. 427,00
Ingenørforeningen i Danmark kr. 293,00
Dansk Magisterforening kr. 380,00
Forbundet Arkitekter og Designere kr. 444,00
PROSA kr. 409,00
Kost og Ernæringsforbundet kr. 498,00
Kommunikation og Sprog kr. 482,00
Pharmadanmark kr. 512,00
Dansk Journalistforbund kr. 480,00+

A-kasser med særlige fordele for iværksættere

Det er ikke kun de danske fagforeninger, der har gode tilbud til iværksættere. Der er flere a-kasser med fordelagtige medlemstilbud og særdeles gode services, der henvender sig til selvstændige iværksættere. Det drejer sig især om a-kasser som Lederne og Ase.

Vælg en a-kasse for at se deres services og tilbud til iværksættere

+ AKADEMIKERNES A-KASSE

+ Akademikernes A-kasse – 484 kroner om måneden

Akademikernes A-kasse (AKA) er en a-kasse for alle med en højere akademisk uddannelse. Udover at varetage dagpengeydelser for den danske stat, så har AKA også nogle fremragende og enestående tilbud til selvstændige iværksættere. Et af de mest progressive tiltag er deres startup fællesskab. Det er et 3 måneders intensivt forløb, som bliver afholdt tre gange om året. Her får 50 startups hver gang mulighed for at videreudvikle deres virksomhed eller forretningsidé. Du skal ansøge om at komme med i forløbet. Bliver du udvalgt, får du gratis adgang til et 24-timers kontorfællesskab sammen med alle de andre udvalgte iværksættere. Der vil være sparring og rådgivning med mentorer og forretningsudviklere, samt workshops med fokus på blandt andet salg, regnskab og marketing. Udover det inkluderer forløbet også foredrag fra eksterne eksperter på områder som varemærkebeskyttelse, sociale medier, jura og meget mere. Det koster ikke noget ekstra at deltage i forløbet. Det skal dog tilføjes at tilbuddet kun er for ledige medlemmer af AKA.

+ Disse ydelser får du som iværksætter hos AKA

 • 3 måneders startup forløb med kontorfællesskab
 • Workshops og arrangementer med fokus på iværksætteri

+ Derfor skal du vælge Akademikernes A-kasse

Mette Gregersen, som er vicedirektør i Akademikernes A-kasse, uddyber hvorfor du skal vælge AKA som iværksætter: “Akademikernes A-kasse har en række tilbud til ledige medlemmer, der ønsker at være iværksættere. I alle regioner af landet har vi konsulenter med fokus på og erfaring med iværksætteri. Konsulenterne tilbyder personlige samtaler og sparring i forbindelse med vurdering af forretningsidéer og markedsafklaring. Desuden giver de overblik over de øvrige regionale og lokale tilbud i de lokale iværksætterøkosystemer. Vi tilbyder desuden workshops for iværksættere om eksempelvis springet fra lønarbejde til iværksætteri, om konceptafprøvning, go-to-market-strategi og meget andet. Vi differentierer os særligt fra øvrige A-kasser, ved at tilbyde et decideret iværksætterprogram i Købehavn. Det er et 3 måneders inkubationsforløb, der har et meget kommercielt fokus, da vi oplever at netop salg og kundeanskaffelse er noget af det vores deltagere har størst udfordringer med. I programmet tilbydes workshops om eksempelvis selskabsopstart, forretningsadministration, marketing, salgstræning, varemærkebeskyttelse, samt en lang række andre ting, som vurderes som centrale, når man skal opbygge og vækste en virksomhed. Udover det undervisningsmæssige indhold stiller vi advokater, revisorer og forretningsrådgivere til rådighed til personlige samtaler. De hjælper med ejeraftaler, patentering, regnskab og andre mere formelle dele inden for iværksætteri. På den vis sikrer vi et stabilt fundament og dermed et meget bedre udgangspunkt for de af vores medlemmer der vælger iværksætteri som karrierevej. Da Akademikernes A-kasse dækker alle fagligheder indenfor højtuddannede, optager vi alle typer iværksættere, lige fra konsulenter og freelancere til dem der laver mere skalérbare produkter. Alle tilbud er gratis for medlemmer af Akademikernes A-kasse.”

+ CA A-KASSE

CA A-kasse – 528 kroner om måneden

CA A-kasse (CA) er en a-kasse for højtuddannede akademikere der primært er beskæftiget i det danske erhvervsliv. Det vil sige akademikere der arbejder inden med ledelse, økonomi, marketing, consulting, IT, kommunikation, HR og finans. Som tillæg til dit medlemskab hos CA, kan du som selvstændig iværksætter købe advokathjælp for 50 kroner ekstra om måneden. Udover det så tilbyder CA også rabat på kontorfællesskaber i samarbejde med Sp8ces i København og Aarhus, og sammen med Coworking Plus i Odense.

Disse ydelser får du som iværksætter hos CA

 • Karriererådgivning
 • Advokathjælp og juridisk sparring (50 kroner ekstra om måneden, maksimalt 5 ansatte i virksomheden)
 • Rabat på advokatbistand i samarbejde med ADVODAN
 • Adgang til juridiske skabeloner: samarbejdsaftale, rykkerbrev, kapitaloverdragelse m.fl.
 • Kurser, seminarer og webinarer omkring forhandlingsteknik, trivsel og ledelsesstil m.m.
 • Rabat på kontorfællesskaber i fællesskab med Sp8ces og Coworking Plus.
 • Adgang til netværk for selvstændige
 • Rabat på forsikringer, aviser, kurser og andre forbrug

Derfor skal du vælge CA

Jimmy Buchmann, Kommunikations- og Udviklingschef hos CA, lægger blandt andet vægt på deres advokathjælp, som en særlig service til iværksættere: “Vi vil gerne fremhæve:

 • Vores samarbejde med Advodan: servicen CA Advokathjælp. For selvstændige er der en masse resurser i form af både skabeloner, guides, links, sparring og rådgivning.
 • Vores konkurrencedygtige pris på kombineret løsning af a-kasse + advokathjælp på 535kr. /md. til sammenligning med markedets øvrige kombinationer af a-kasse + fagforening.
 • Vores eksperter på forsikringsområdet, der hver især har over 20 års erfaring med at rådgive selvstændige i a-kasse regler
 • Vores medlemmers kontinuerlige tilfredshed med vores kundeservice (Trustpilot)
 • Vores indsats på rekrutteringsområdet, hvor vi finder kandidater blandt CA-medlemmer til små virksomheder”
Priser på a-kasser for iværksættere
A-kasse (uden fagforening) Pris per måned
Akademikernes A-kasse kr. 484,00
CA A-kasse kr. 528,00