Danmarks største guide til a-kasser

A-kasse-karantæne ved opsigelse

Guide: Når du bliver ledig, kan du risikere at få karantæne, inden du kan modtage dagpenge. Du får karantæne, hvis du er selvforskyldt ledig. Læs alt om dagpenge-karantæne her.

Compriso

Som ledig har du ret til dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Du kan dog risikere at få 111 timers karantæne, inden du kan begynde at modtage dagpenge, såfremt du selv er skyld i din ledighed. Det er du eksempelvis, hvis du selv har opsagt din stilling uden gyldig grund, eller hvis din arbejdsgiver har opsagt dig med en gyldig grund.

Hvornår er jeg selvforskyldt ledig?

Der kan være mange årsager til at være det, a-kasserne kalder ”selvforskyldt ledig”. Det åbenlyse er, at du selv siger dit arbejde op, eller bevidst er skyld i din afskedigelse, for eksempel ved at udeblive fra arbejde, men der er også en række andre forhold, der hører ind under kategorien:

  • Du opsiger selv dit arbejde, eller du er selv skyld i din afskedigelse
  • Du siger selv op, efter du er blevet opsagt (kontraopsigelse)
  • Du får nedsat din arbejdstid for at få udbetalt supplerende dagpenge
  • Du accepterer et for kort opsigelsesvarsel for hurtigere at få dagpenge
  • Du tager orlov fra dit arbejde
  • Du afslår et arbejde formidlet af Jobcentret
  • Du afslår at være med til at udarbejde eller revidere ”Min plan” hos Jobcentret
  • Du udebliver fra et tilbud hos a-kassen

Hvad er en gyldig grund til opsigelse?

Du kan godt få dagpenge, hvis du opsiger dit nuværende job af en gyldig grund. Hvis ikke grunden er gyldig, får du karantæne, inden du kan begynde at få dagpenge. Det betyder eksempelvis, at du får karantæne, hvis du opsiger dit arbejde, fordi du synes, det er kedeligt. Det er ikke en gyldig grund i dagpenge-verden.

Dit helbred
Én af de mest benyttede gyldige grunde til at være ledig er helbredet. Hvis arbejdet består i noget, du med lægeerklæring har bevis på vil skade dit helbred, er det en gyldig grund. Er der tale om dit nuværende arbejde – og ikke et jobtilbud – er det dog et krav, at du forinden opsigelsen har forsøgt at få en anden eller tilpasset stilling.

Transport
En tilstrækkelig lang transporttid er også en gyldig grund til at opsige eller afslå arbejde. Hovedreglen hedder 3 timers transporttid dagligt. Inden opsigelse skal du have forsøgt at få omlagt din arbejdstid, såfremt det er den, der er skyld i forlænget transporttid. Årsagen kan også være omlægning af offentlig transport, eller at du flytter langt væk, fordi din ægtefælle har fået arbejde et andet sted.

Udenlandsarbejde
Hvis din arbejdsplads er i udlandet, er det en gyldig grund til at opsige det. Reglen gælder ikke, hvis du med bopæl i Danmark er udstationeret af den danske stat eller en dansk skattepligtig virksomhed.

Pasning af familiemedlem
Såfremt dit barn eller et nært familiemedlem har brug for pleje, og du mangler pasningsmulighed, er det en gyldig grund til at opsige dit arbejde. Du skal dog forinden have forsøgt at få ændret din arbejdstid, så den passer i forhold til den nødvendige pleje.

Ændring fra deltid til fuldtid
Hvis du er deltidsforsikret hos a-kassen, kan du med gyldig grund opsige dit arbejde, hvis din arbejdsgiver pålægger dig at arbejde mere end 6 timer dagligt eller 30 timer ugentligt. Du må ikke på forhånd have godkendt ændringen i din arbejdstid.

Afslag på orlov til pasning
Får du støtte efter lov om social pasning, for eksempel af alvorligt sygt eller handikappet barn eller et nært familiemedlem, der har ønske om at dø i eget hjem, kan du med gyldig grund opsige dit arbejde, såfremt arbejdspladsen nægter dig orlov hertil.

Arbejdsretslige principper overholdes ikke
Er der forhold på arbejdspladsen, der strider imod almene arbejdsretslige principper med den følgevirkning, at du ikke har lyst til at blive på arbejdspladsen, kan du opsige dit arbejde.

Reglerne om en gyldig grund gælder også, hvis du afslår et job formidlet af Jobcentret.