Danmarks største guide til a-kasser

G-dage – Hvad er reglerne for G-dage og arbejdsgivergodtgørelse?

Compriso

Når du som lønmodtager først bliver ledig, kan du typisk ikke få udbetalt dagpenge de første to dage. I stedet betaler din tidligere arbejdsgiver dig godtgørelsesdage (G-dage), også kaldet dagpengegodtgørelse.

I denne artikel får du en gennemgang af de overordnede regler for G-dage, satsen og alt andet, der er værd at vide, når du skal modtage dagpengegodtgørelse.

Hvad er G-dage (arbejdsgivergodtgørelse)?

G-dage, godtgørelsesdage, er en lovpligtig udbetaling fra din arbejdsgiver, hvis du bliver fyret, hjemsendt eller hvis din tidsbegrænset ansættelse ophører. Dette kaldes også for arbejdsgivergodtgørelse.

Du kan få udbetalt G-dage for de første to dage af din ledig – også kaldet for 1. og 2. ledighedsdag.

Da G-dage udbetales af din tidligere arbejdsgiver, bliver dine dagpenge automatisk trukket i et tilsvarende antal timer, mens du modtager arbejdsgivergodtgørelse:

 • 7,4 timer fra dine dagpenge for én dag
 • 14,8 timer fra din dagpenge for to dage – hvis du er blevet fuldtidsledig

Hvis du er gået ned i tid – fire timer eller mindre om dagen – modtager du i stedet to halve G-dage for begge dage.

Samme arbejdsgiver kan højst betale 16 G-dage pr. kalenderår til en lønmodtager. Det betyder, at hvis du er vikar, bliver du betragtet som opsagt, når arbejdsdagen er ovre. Hvis din arbejdsgiver er fritaget for at udbetale G-dage, kan du i stedet få dagpenge fra 1. ledighedsdag.

Hvem er berettiget til G-dage?

Du kan kun få G-dage, hvis du er medlem af en a-kasse.

Derudover skal du have arbejdet hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer inden for de seneste fire uger. Det svarer til en gennemsnitlig arbejdsuge på 18,5 timer.

Du kan få dagpengegodtgørelse, hvis:

 • Du er blevet fyret eller hjemsendt
 • Du er sat på arbejdsfordeling eller sat ned i tid
 • Din tidsbestemte ansættelse eller projektansættelse er afsluttet

Du kan ikke få dagpengegodtgørelse, hvis:

 • Du har sagt op
 • Du er startet på nyt fuldtidsarbejde
 • Du er syg
 • Du holder ferie
 • Du er i løntilskud
 • Du går på efterløn
 • Din arbejdsgiver er gået konkurs eller i betalingsstop

Sats for G-dage i 2022

Satsen for G-dage er den samme som den maksimale dagpengesats.

I svarer det til 881 kroner pr. dag.

Det er vigtigt at huske, at du som ledig samtidig bliver trukket i timer fra dine dagpenge. Det betyder, at du ikke får det dobbelt udbetalt, når du er ledig på dagpenge og modtager arbejdsgivergodtgørelse.

Du kan læse mere om de aktuelle dagpengesatser her.

Udbetaling af G-dage

For at få udbetalt G-dage, skal du normalvis underskrive en tro og love-erklæring fra din arbejdsgiver. Det er din arbejdsgivers ansvar at dele denne erklæring med dig, når du bliver opsagt, går ned i tid eller bliver hjemsendt.

I erklæringen bekræfter du, at du ikke har fået andet arbejde, er syg eller holder ferie. Den skal være underskrevet inden for 14 dage, ellers frafalder din ret til G-dage.

Der kan derudover være særlige regler i forhold til din ansættelseskontrakt, arbejdsforhold og andet. Det er derfor altid en god idé at kontakte din A-kasse, hvis du har yderligere spørgsmål vedr. din specifikke situation.

Hvordan er reglerne for vikarer og tidsbegrænsede ansættelser?

Når du er vikar eller i en tidsbegrænset ansættelse, har du stadig ret til G-dage. Praktikker og løntilskud er dog ikke dækket af ordningen, da du principielt set stadig betragtes som ledig under ansættelsen.

Hvis du er tilkaldevikar eller 1-dagsvikar betragtes du som opsagt, når dagen er ovre.

Du skal dog huske, at du kun har krav til G-dage, hvis du har arbejdet for samme arbejdsgiver i mere end 74 timer over de seneste fire uger. Derudover er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at udbetale mere end 16 G-dage pr. kalenderår.