Den ultimative guide til dagpenge for bloggere

Comment are off

Er du blogger eller vil du gerne starte din egen blog? Denne guide fortæller dig alt hvad du bør vide om dagpenge og a-kasser som blogger.

Mange drømmer om at leve af at blogge og flere og flere danskere realiserer den drøm. Men det er desværre ikke alle bloggere der ender med at tjene nok, til de kan leve af det. Derfor er det en god idé at melde sig ind en a-kasse. Så kan du få dagpenge hvis du en dag mister din indtjening.

Langt de fleste professionelle bloggere har en enkeltmandsvirksomhed (også kaldet et CVR-nummer). Det giver en masse fordele. Du kan eksempelvis trække alle udgifter, til din blog, fra i skat. Du kan sagtens have en enkeltmandsvirksomhed og være medlem af en a-kasse.

Faktisk henvender flere a-kasser sig specifikt til selvstændige iværksættere. Og med de nye dagpengeregler, som trådte i kraft 1. oktober 2018, er det blevet meget nemmere for selvstændige at optjene ret til dagpenge.

Denne guide beskriver alt hvad der er værd at vide om dagpenge og a-kasser, for dig som gerne vil være professionel blogger.

Guidens indhold


Sådan optjener du ret til dagpenge (for dig som er professionel blogger)

Der er mange forskellige indgangsvinkler til et liv som professionel blogger. Det kan være du gradvist skifter dit almindelige fuldtidsjob ud med et deltidsjob, samtidig med du begynder at tjene penge på din blog. Du kan også satse hele butikken og arbejde fuldtid på bloggen i din enkeltmandsvirksomhed.

Uanset hvilken løsning du vælger, så skal du melde dig ind i a-kassen mens du arbejder eller tjener penge på din blog. Du optjener nemlig ret til dagpenge via din indkomst. Det er for sent hvis du først melder dig ind den dag du har brug for dagpengene.


* For at opfylde indkomstkravet i 2019, skal du minimum have tjent 233.376 kroner inden for de sidste tre år.

Det er din samlede indkomst (A- og B-indkomst plus overskud fra selvstændig virksomhed) der bestemmer om du kan få dagpenge. Du skal opfylde følgende krav for at have ret til dagpenge:

 • Du skal være minimum 18 år
 • Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder
 • Du skal have tjent minimum 233.376 kroner inden for de sidste tre år (Indkomstkravet)

Særligt for studerende: Hvis du er i gang med en videregående uddannelse, så gælder der andre regler for optjening af dagpengeret. Du kan være gratis medlem af en a-kasse, så længe du studerer på en videregående uddannelse. Hvis du melder dig ind senest 12 måneder inden din sidste eksamen, så kan du modtage dagpenge fra den dag du er færdiguddannet, og du behøver ikke at opfylde indkomstkravet. Du kan læse mere om: a-kasser for studerende.

Sådan få du udbetalt dagpenge (for dig som er professionel blogger)

Dagpenge er i bund og grund en forsikring mod arbejdsløshed, som du betaler til gennem a-kassen. Deraf navnet arbejdsløshedskasse (a-kasse). For at kunne få udbetalt dagpenge, kræver det at du mister dit arbejde eller din indtjening fra din professionelle blog.

Det første du skal gøre, for at få dagpenge, er at melde dig som ledig på jobnet.dk. Dernæst skal du søge om dagpenge hos din a-kasse. Inden for 14 dage skal du have uploadet dit CV på jobnet.dk, som efterfølgende vil blive godkendt af din a-kasse. Bemærk at de enkelte a-kasser kan have yderligere krav du skal opfylde.

Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet
Uanset hvilken a-kasse du er medlem af, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du modtager dagpenge. Det gælder fra den dag du melder dig ledig, til den dag du stopper med at modtage dagpenge. At stå til rådighed for arbejdsmarkedet indebærer blandt andet:

 • At du aktivt skal søge job
 • At du skal tjekke dine jobopslag på jobnet.dk, minimum en gang om ugen
 • At du skal kunne starte i job med én dags varsel
 • At du skal møde op til alle møder, kurser og aftaler med a-kassen og jobcentret
 • At du har adresse og opholder dig i Danmark

Skal du lukke din blog for at kunne få dagpenge?

Om du skal lukke din blog for at få dagpenge, afhænger fuldstændigt af i hvilket omfang du har blogget inden dagpengene. A-kasserne opererer med tre forskellige kategorier af selvstændig beskæftigelse:

 • Selvstændig hovedbeskæftigelse
 • Selvstændig bibeskæftigelse
 • Fritidsbeskæftigelse

Selvstændig hovedbeskæftigelse
Når din primære indtjening har været fra din enkeltmandsvirksomhed (din blog), så er du nødt til at lukke din blog og din virksomhed, før du kan få dagpenge. Du vil modtage en karantæneperiode på 3 uger, fra den dag du lukker din virksomhed. I den periode kan du ikke modtage dagpenge.

Selvstændig bibeskæftigelse
Der gælder faste regler for hvornår en enkeltmandsvirksomhed (din blog) kan anses som selvstændig bibeskæftigelse. Det kræver du har haft et almindeligt lønmodtagerarbejde, i et vist omfang, ved siden af dit arbejde som selvstændig blogger:

 • Du skal i gennemsnit have arbejdet mindst 80 timer om måneden, som lønmodtager, i de seneste 6 måneder
 • Du skal minimum have arbejdet 1 time, som lønmodtager, i 5 ud af de seneste 6 måneder

Opfylder du begge krav, så vurderes din enkeltmandsvirksomhed (din blog) til at være din bibeskæftigelse. Det giver dig følgende to muligheder:

Mulighed 1: Du kan fortsætte med at drive din blog som bibeskæftigelse, samtidigt med du får supplerende dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger. I de 30 uger må du arbejde på din blog lige så meget du har lyst til, men du skal indberette alle de timer du arbejder til a-kassen. Timerne bliver trukket fra din månedlige udbetaling.

Når de 30 uger er gået kan du ikke længere både blogge og modtage dagpenge. Du er derfor nødt til at vælge. Hvis du vil fortsætte med at blogge, kan du ikke længere modtage dagpenge. Hvis du vil fortsætte med at modtage dagpenge, skal du derfor lukke din blog og din enkeltmandsvirksomhed. Du kan derefter modtage almindelige dagpenge i op til 2 år (minus de 30 uger du allerede har brugt).

Mulighed 2: Du kan vælge at lukke din blog og din enkeltmandsvirksomhed fra start. På den måde kan du modtage almindelige dagpenge. Du kan modtage almindelige dagpenge i op til 2 år.

Fritidsbeskæftigelse
Du kan også have drevet din blog som en fritidsbeskæftigelse. Det kræver blandt andet at du ikke har oprettet nogen virksomhed og at du ikke har arbejdet på din blog med det formål at tjene penge.

Hvis din blog bliver godkendt som fritidsbeskæftigelse, må du gerne fortsætte med at blogge mens du får dagpenge. Du må arbejde lige så meget du har lyst til på bloggen, i de 2 år du kan få dagpenge.

Du skal dog stadig indberette alle de timer du arbejder på bloggen, til a-kassen. Timerne bliver trukket fra din månedlige udbetaling. Til gengæld, må du tjene op til 50.000 kroner om året på bloggen, samtidigt med du modtager dagpenge.

Sådan starter du en blog mens du modtager dagpenge (for dig som vil være blogger)

Med de nye dagpengeregler har du gode muligheder for at starte en ny blog, mens du er på dagpenge. Det gælder både hvis du har haft en blog inden du fik dagpenge, men også hvis det er første gang du prøver lykken som professionel blogger. Du kan ikke starte en blog som hovedbeskæftigelse mens du er på dagpenge. Du kan vælge om det skal være din selvstændige bibeskæftigelse eller din fritidsbeskæftigelse.

Selvstændig bibeskæftigelse
Der gælder samme regler for selvstændig bibeskæftigelse som beskrevet i afsnittet ovenover. Det vil sige at du kan modtage supplerende dagpenge i 30 uger, mens du arbejder på din blog. Herefter skal du tage stilling til om du vil fortsætte med at blogge, eller om du vil fortsætte med at modtage dagpenge. Du kan ikke både blive ved med at blogge og fortsat modtage dagpenge.

Du har to forsøg, per dagpengeperiode, til at starte en virksomhed som bibeskæftigelse. Det vil sige du kan starte en virksomhed, lukke den og starte en ny virksomhed igen. Men det er også det. Hvis du lukker virksomhed nummer to, så mister du retten til at modtage dagpenge.

Hvis du har lukket en virksomhed som hovedbeskæftigelse, inden du fik ret til dagpenge, så skal du vente seks måneder før du kan åbne din første virksomhed som bibeskæftigelse. Denne periode bliver kaldt jobsøgningsperioden.

Fritidsbeskæftigelse
Du kan også vælge at starte en blog som fritidsbeskæftigelse. Vælger du denne løsning skal du ikke oprette nogen enkeltmandsvirksomhed. Du kan fortsætte med at modtage den almindelige dagpengesats og der gælder ingen regler for hvor mange uger du må arbejde på bloggen. Det kan du gøre under hele den tid du modtager dagpenge.

Til gengæld gælder der nogle regler for hvornår din blog kan anses som fritidsbeskæftigelse. Dit primære formål med bloggen må eksempelvis ikke være at tjene penge. Hvis du er i tvivl om din nye idé til en blog er bibeskæftigelse eller fritidsbeskæftigelse, så kontakt din a-kasse. Det er altid en god idé at kontakte a-kassen inden du starter en blog, for at fortælle dem om dine intentioner. På den måde kan de vejlede dig omkring din beslutning og du sikrer at du ikke overtræder nogle regler.

Hvad er dagpenge?

Dagpenge er en offentlig ydelse du kan få, hvis du mister dit arbejde, eller hvis du mister din indtjening fra din professionelle blog. For at kunne få dagpenge, skal du have været medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder. Du skal være mindst 18 år, for at være medlem af en a-kasse.

Så meget kan du få i dagpenge

Din personlige dagpengesats bliver udregnet ud fra hvor mange penge du tjente, før du fik dagpenge. Du kan få 90 procent af din tidligere indtægt i dagpenge. Du kan dog aldrig få mere end den maksimale dagpengesats.

Den maksimale dagpengesats i 2019 er 18.866 kroner om måneden før skat. For at få den maksimale dagpengesats skal du have tjent 22.785 kroner om måneden, før du fik dagpenge.

Særligt for studerende: Som nyuddannet, fra en videregående uddannelse, er du berettiget til dimittendsats. Dimittendsats for forsørgere er 15.470 kroner om måneden før skat. Dimittendsats for ikke-forsørgere er 13.489 kroner om måneden før skat.

Dagpengeregler for selvstændige

Den 1. oktober 2018 trådte nye dagpengeregler i kraft for selvstændige. Det er nogle af de regler der er beskrevet ovenover. Du kan læse om alle reglerne i vores guide til selvstændige her: Nye dagpengeregler fra 1. oktober 2018, for selvstændige, honorarlønnede og freelancere

Fem gode a-kasser for bloggere

Der er stor forskel på hvilke tilbud og services de forskellige a-kasser tilbyder til deres medlemmer. Og der er nogle a-kasser som passer meget bedre til professionelle bloggere end andre. Nedenunder har vi samlet de a-kasser i Danmark, som passer bedst til dig der vil leve af at blogge.

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog (AJKS)
AJKS henvender sig til folk der arbejder med sprog, medier og kommunikation. Det er essensen af at være professionel blogger. Som medlem i AJKS har du mulighed for at deltage i en masse kurser, workshops og netværk, der kan være med at gøre dig til en endnu bedre blogger. De afholder eksempelvis kurser i SEO, marketing, opstart af virksomhed og meget mere. A-kassen har både selvstændige, lønmodtagere og freelancere blandt deres medlemmer og de har et indgående kendskab til din branche.

Akademikernes
Hvis du er i gang med, eller har gennemført, en videregående uddannelse, så kan Akademikernes A-kasse være et glimrende valg. De tilbyder nemlig også kurser til selvstændige, og mange af deres medlemmer bevæger sig også på tværs af arbejdsmarkedet som selvstændige eller freelancere. De har ligeledes en masse gode kurser og workshops som er målrettet mod selvstændige iværksættere. Du kan lære om opstart af selvstændig virksomhed og tage kurser der forbedrer dine skriftlige kompetencer.

DANA
DANA er den eneste a-kasse i Danmark som udelukkende henvender sig til selvstændige. De har mere end 40 års erfaring med at rådgive selvstændige iværksættere. Det er derfor et rigtig godt sted at starte, hvis du vil være seriøs med din karriere som blogger. De tilbyder blandt andet en workshop til dig som har en webshop på din blog. Her kan du lære om markedsføring på de sociale medier, samt hvilke regler du skal overholde i forhold til købe- og markedsføringsloven. Du får også adgang til netværk med ligesindede iværksættere, som kan hjælpe dig bedre på vej med din karriere.

Krifa
Krifa har en særlig afdeling for selvstændige. Her tilbyder de webinarer og kurser der kan styrke dine kompetencer. Du kan blandt andet lære om økonomi og hvordan man laver en forretningsplan. Og så har de kurser der hjælper med at forbedre dine skriftlige evner. De tilbyder også rådgivning, herunder juridisk, inden for alle aspekter af at drive selvstændig virksomhed.

Virksom
Virksom er underafdeling af Ledernes A-kasse. Virksom henvender sig udelukkende til selvstændige. De tilbyder hjælp til blandt andet e-handel, opstart af virksomhed, økonomi og meget mere. Du kan få juridisk assistance og de har personlige rådgivere til rådighed som du kan benytte dig af. Mange af Virksoms services henvender sig dog til den mere erfarne selvstændige.