Danmarks største guide til a-kasser

Uddannelse på dagpenge

Som dagpengemodtager har du mulighed for at uddanne dig, mens du modtager dagpenge, såfremt uddannelsen bidrager til, at dine jobmuligheder bliver større. Læs alle reglerne her.

Frederik

Udgangspunktet er, at dagpenge er for ledige, og SU er for studerende. I de fleste tilfælde vil du derfor skulle vinke farvel til dine dagpenge, hvis du beslutter dig for at starte på en uddannelse. Der er dog undtagelser, der gør, at du fortsat kan modtage dagpenge, mens du studerer.

Regler for uddannelse på dagpenge

For det første skal du være parat til at tage et arbejde, hvis muligheden byder sig. Du skal desuden fortsat aktivt søge efter fuldtidsarbejde. Gør du det, kan du modtage dagpenge ved følgende uddannelser:

 • Aftenskoleundervisning
 • Undervisning på niveau med folkeskolens 8. – 10. klasse
 • Uddannelser på under 20 timer ugentligt, der ikke er SU-berettigede
 • Enkeltfag på gymnasialt niveau på under 20 timer ugentligt

Som hovedregel skal uddannelsen altså være på under 20 timer ugentligt eller ikke være kategoriseret som berettiget til SU. Dog undtaget folkeskoleundervisning og aftenskoleundervisning, hvor sidstnævnte i stedet skal være hobbypræget.

Eksempler på aftenskoleundervisning:

 • Sprogundervisning, friluftskurser, madlavningskurser og kreative kurser

Eksempler på gymnasialt niveau:

 • HF, HHX, STX og HTX

Eksempler på uddannelser på folkeskoleniveau:

 • Almindelig voksenundervisning på 8.–10. klasses niveau
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Undervisning for ordblinde
 • Danskundervisning til voksne udlændinge

Eksempler på ikke SU-berettigede uddannelser:

 • HD, Merkonomuddannelsen, MBA, MPA, Meritlærer og Meritpædagog

Søg om uddannelse med dagpenge

Vil du gerne uddanne dig, mens du er på dagpenge, og har du fundet en uddannelse, der lever op til kravene, skal du kontakte dit jobcenter. Det er også her, du skal henvende dig, hvis du er i tvivl, om en specifik uddannelse kan tages med dagpenge.

I samarbejde med jobcentret laves en plan over, hvornår og hvordan du kan tage din uddannelse. Du skal dog være opmærksom på, at du kan være nødt til at afbryde din uddannelse, såfremt du får et tilbud om beskæftigelse. Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge fuldtidsjob.

Få et uddannelsesløft med en erhvervsuddannelse

Hvis du er ledig, over 30 år, medlem af en a-kasse og ønsker at omskole eller erhvervsuddanne dig, har du i visse tilfælde mulighed for det, mens du modtager dagpenge eller nedsatte dagpenge. Der er tale om en særlig uddannelsesordning, der hedder EUV (Erhvervsuddannelse for voksne på dagpenge). Ordningen er primært for ufaglærte, men kan også benyttes, hvis du har en forældet uddannelse, du ikke har benyttet i mindst 5 år.

Som udgangspunkt vil du få udbetalt 80% af dagpengesatsen, mens du studerer. I nogle tilfælde kan du få udbetalt 100%, såfremt du vælger en uddannelse fra Positivlisten, som er en liste udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Positivlisten indeholder de uddannelser, hvor der forventes at være arbejdsmangel, og at du dermed forventes at kunne komme direkte i job efter endt uddannelse.

Du skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Deltager du i et uddannelsesløft, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, da det vurderes som værende af høj betydning for din fremtidige beskæftigelse, at du færdiggør uddannelsen. Du skal dog stadig være i kontakt med dit jobcenter og din a-kasse og blandt andet møde op til samtaler ved indkaldelse.

Ønsker du at deltage i et uddannelsesløft, skal du kontakte dit jobcenter, da det er dem, der bevilliger uddannelsesløftet og dagpenge under uddannelsen. Du behøver ikke at have været ledig i lang tid, men kan som regel komme i gang med det samme, hvis du lever op til kravene. Du kan desuden få svar på dine spørgsmål hos din a-kasse, hvis der er behov for det.