Danmarks største guide til a-kasser

Skifte a-kasse som ledig

Er du ledig og på dagpenge, men synes ikke du er tilfreds med din nuværende A-kasse? Det er nemt at skifte A-kasse. Kan du skifte a-kasse som ledig? Og hvilke regler gælder der? Få overblikket her.

Frederik

Samme regler for ledige

Som ledig i Danmark kan du nemt skifte a-kasse, men du skal være opmærksom på, at skiftet skal ske med en måneds varsel til udløbet af en måned. Det eneste, det kræver, er, at du kontakter den nye a-kasse, som du ønsker at skifte til. Derefter ordner de overflytningen, så du beholder din anciennitet og dine dagpengerettigheder. Skift af a-kasse under ledighed er altså ikke helt det samme som hvis du er i job, da det involverer en opsigelsesfrist.

Bemærk, at for at have ret til dagpenge skal du have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder og og have arbejdet minimum 1.924 timer (som for fuldtidsforsikret) de sidste tre år. Du kan altså ikke skifte a-kasse som ledig i håb om andre krav for at kunne modtage dagpenge. Alle a-kasser er underlagt de samme krav fra staten og du får udbetalt nøjagtig det samme i dagpenge, uanset hvilken a-kasse du er medlem af.

Hvilke A-kasser kan du skifte til?

Hvis du er ledig og modtager dagpenge, kan du til enhver tid – uanset din tidligere beskæftigelse og uddannelse – blive medlem af en tværfaglig a-kasse. Blandt de 22 a-kasser i Danmark er 10 tværfaglige. Du kan finde en liste over alle tværfaglige a-kasser for at vælge den, der passer bedst til dine behov.

Derudover har du mulighed for at skifte til en fagligt specialiseret a-kasse, hvis du i løbet af de seneste 5 år enten har:

  • Været medlem af den pågældende a-kasse
  • Arbejdet inden for a-kassens fagområde i mindst 26 uger,
  • Eller fuldført en uddannelse, der giver dig ret til optagelse som nyuddannet i a-kassen.

Skift til den a-kasse, som er bedst for dig

I en periode under ledighed, kan det give mening at skifte til en ny a-kasse, hvis du eksempelvis får:

  • Et lavere kontingent
  • Bedre vilkår
  • Større chance for at komme tilbage i arbejde

Prisen på et a-kasse medlemskab kan variere og derfor kan det som ledig, bedst betale sig at være medlem af en billig a-kasse. I forvejen kan din daglige økonomi være en smule presset, så alle steder der kan spare bør overvejes.

A-kasserne tilbyder meget forskelligt til deres medlemmer (ud over dagpenge), det kan være rådgivning, karrieresparring, kurser og uddannelser. Derfor kan det måske betale sig at undersøge, hvor du kan få tilbudt de bedste kurser og den bedste efteruddannelse mens du er ledig. Bemærk dog, at nogle steder kræver a-kassen, at du samtidig er medlem af den tilknyttede fagforening for at kunne benytte alle medlemstilbud.

Når du er ledig, er det allerbedste for dig at komme tilbage i job og sikker også det du ønsker mest af alt. Det er a-kassernes job at forsøge, at få dig tilbage i job, men der kan være stor forskel på hvor gode de enkelte a-kasser er til dette.

Er du uden arbejde, kan du altid blive overflyttet til en tværfaglige a-kasse. Du kan også skifte til en fagligt afgrænset a-kasse, hvis du har en tilnytning til a-kassens faglige område.

Praktiske ting at tænke på

Når du skifter a-kasse mens du er ledig, er der nogle praktiske forhold, du skal være opmærksom på. I modsætning til når du skifter a-kasse mens du er i job, hvor overflytningen kan ske med det samme uden opsigelse, skal du som ledig følge en opsigelsesfrist på en måned. Dette varsel starter fra den dag, den nye a-kasse modtager din ansøgning om overflytning. Din overflytning vil derefter træde i kraft fra den 1. i den følgende måned efter varslets udløb.

En vigtig ting at huske er, at din anciennitet automatisk overføres til den nye a-kasse, på samme måde som hvis du skiftede mens du var i job. Dette sikrer, at du ikke mister nogen rettigheder. Derudover vil du heller ikke komme til at betale dobbelt kontingent. Eventuelt for meget betalt kontingent til din gamle a-kasse vil blive refunderet. Du vil blive indplaceret på samme stadie i din dagpengeperiode, og al tidligere forbrug af din dagpengeperiode vil også blive overført til den nye a-kasse.