Danmarks største guide til a-kasser

Seks ugers jobrettet uddannelse – alt du skal vide

Frederik

Har du nogensinde hørt om seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere?

Måske kender du til tilbuddet. Men det er slet ikke sikkert.

Som nyuddannet befinder du dig pludselig i en helt ny verden, som du skal lære at navigere i – nemlig jobmarkedet. Og det kan være svært at finde rundt i alle de regler og muligheder, du skal kende til, når du er jobsøgende. Derfor er det vigtigt med en god a-kasse, der passer til dine behov.

A-kassen kan nemlig både hjælpe dig med vejledning og med konkrete muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling. Et rigtig godt eksempel på sådan en mulighed er en seks ugers jobrettet uddannelse.

I denne artikel fortæller vi dig alt, du har brug for at vide. Hvad er seks ugers jobrettet uddannelse? Hvem kan søge? Og hvordan bruger du ordning til at opkvalificere dig selv – og få noget ekstra på CV’et, mens du er ledig?

Hvad er en seks ugers jobrettet uddannelse?

En seks ugers jobrettet uddannelse er en mulighed for at dygtiggøre dig inden for et specifikt område eller felt. Idéen er, at du skal kunne opbygge nogle kompetencer, der gør det nemmere for dig at få job.

Uddannelsesordningen er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den faciliteres til gengæld af dit jobcenter og din a-kasse.

Hos jobcentret kan du få information og hjælp til at søge om et specifikt uddannelsesforløb. Hos a-kassen får du godkendt forløbet og din ret til dagpenge undervejs. Derfor skal du altid kontakte din a-kasse i forbindelse med, at du søger.

Har du problemer med din A-kasse – eller er de lidt langsomme i trækket til at yde dig assistance, når du vil opkvalificere dig? Hos Skift-A-Kasse kan du frit og nemt sammenligne de forskellige a-kasser og deres tilbud.

Hvem kan søge?

Du er ikke berettiget til et seks ugers-kursus for ledige, bare fordi du er medlem af en a-kasse og er dagpengemodtager. Tilbuddet er nemlig rettet en specifik gruppe af jobsøgende.

Du tilhører denne gruppe, hvis du:

  • Er ufaglært. Det vil sige, at du har en folkeskole eller gymnasial eksamen, men ikke er yderligere uddannet herefter.
  • Er faglært. Det vil sige, at du har en erhvervsfaglig uddannelse. Det kunne for eksempel være en uddannelse som håndværker.
  • Er faglært og har en kort videregående uddannelse.

Er du i tvivl, om du passer ind i de ovenstående kategorier? Du kan altid give din a-kasse et kald og få vejledning af dem.

Hvilke kurser for ledige er dækket af ordningen?

Når du skal søge om en seks ugers jobrettet uddannelse, kan du ikke gå ud og pege på hvad som helst. Der er rigtig meget at vælge mellem – men det skal være ét af de kurser, der er godkendt under ordningen.

Et generelt krav for seks ugers-kurserne er, at de skal være inden for brancher med mangel på arbejdskraft. Du kan vælge at bruge seks uger på det samme kursus. Men du kan også sammensætte forskellige kurser inden for de samme brancher, så du får et fuldt forløb.

 

Hvornår har jeg ret til seks ugers jobrettet uddannelse?

For at kunne søge, skal du altså passe ind i profilen for personer, der har ret til at søge. Men der er også nogle tidsmæssige krav, som du skal være opmærksom på.

Generelt gælder det at:

  • Du kan starte en seks ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i fem uger
  • Hvis du er under 25, skal du afslutte forløbet inden for 9 måneder 
  • Hvis du er over 25, skal du afslutte forløbet inden for 6 måneder 

Der er dog nogle enkelte undtagelser fra reglerne. For eksempel kan du vælge enkelte kurser fra positivlisten, som du kan starte på allerede på din første ledighedsdag.

Nogle gange kan du også få lov at tage en jobrettet uddannelse, der varer længere end 6 uger. I begge tilfælde skal begrundelsen være, at der er ekstra gode jobmuligheder inden for den pågældende branche.