Danmarks største guide til a-kasser

Sådan er reglerne for feriedagpenge

Frederik

Hvis du modtager dagpenge og skal afholde ferie, kan det være en god idé at se, om du kan få udbetalt feriedagpenge.

Der er mange regler, man skal holde styr på, når man først bliver ledig. Skift-a-kasse.dk har gennemgået og besvaret de mest udbredte spørgsmål om feriedagpenge.

Hvem har ret til feriedagpenge?

For at have ret til feriedagpenge, skal du først have optjent feriedage og være medlem af en A-kasse – både under optjeningsperioden og på udbetalingstidspunktet.

Du kan også modtage dem, hvis du er kommet i job som lønmodtager efter at have været ledig, men endnu ikke har optjent feriegodtgørelse eller har ret til ferie med løn.

Du har som regel ikke ret til feriedagpenge, hvis du er:

  • Selvstændig
  • Under uddannelse
  • Sygemeldt eller på barsel
  • På orlov
  • På efterløn
  • Ikke-medlem af en A-kasse

Alle A-kasserne tilbyder feriedagpenge. De beregnes ud fra den samme sats, som dine almindelige dagpenge.

Hvis du endnu ikke er medlem af en A-kasse, skal du altså først melde dig ind i en arbejdsløshedskasse. Det kræver, at du først har opfyldt en række krav og efterlever de gængse dagpengeregler. Du kan læse mere om dagpengereglerne her.

Hvor meget får man i feriedagpenge?

Du modtager det samme i feriedagpenge, som du ellers ville modtage i dagpenge. Det betyder, at din dagpengesats dikterer, hvor meget du kan få udbetalt i din ferie.

Weekender tæller ikke med i beregningen. Det betyder, at de kun kan udbetales i op til fem dage om ugen.

Hvis du har modtaget dagpenge i et helt optjeningsår, vil du have optjent ret til 25 feriedage.

Hvordan optjener jeg ret til feriedagpenge?

Du optjener feriedagpenge hver måned, du er ledig og får udbetalt dagpenge. Det gælder også for barselsdagpenge.

Feriedagene kan bruges mellem 1. maj til 30. april i kalenderåret efter, du har optjent din ret til feriedagpenge. Det vil sige, at hvis du har været ledig fra 1. maj 2019, vil du kun kunne bruge dem fra d. 1. maj 2020. De bliver desuden ikke overført fra år til år.

Du kan ikke optjene dagpenge til brug under din ferie, hvis du samtidig optjener ret til feriegodtgørelse eller løn under ferie.

Hvis du er nyuddannet

Som nyuddannet eller nyledig, kan du ikke modtage dagpenge under din ferie.

Feriedagpengene optjenes kun gennem de normale månedlige udbetalinger af dagpenge, du får fra din A-kasse. Det betyder, at du skal have været ledig i det forgangne kalenderår for at få udbetalt feriedagpenge.

Da de fleste dimittender og nyuddannede bliver færdige i sommermånederne, vil de ikke kunne have optjent retten før året efter.

Hvordan ansøger jeg?

For at ansøge om feriedagpenge, skal du kontakte din A-kasse.

Hvis du er i færd med at skifte A-kasse, skal du tage kontakt til den A-kasse, der har dig som medlem, når du går på ferie. Du skal seneste kontakte dem på feries første dag.

Dit jobcenter derimod skal have besked seneste 14 dage før din ferie.

Hvis du ikke har husket at kontakte dem og anmode om ferie, kan du risikere, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og derfor ikke kan tage på ferie i udlandet. Så det er meget vigtigt, at du har givet dem besked først.