Danmarks største guide til a-kasser

Sådan beskytter de nye corona-hjælpepakker dig som ledig eller lønmodtager

Frederik

Corona (COVID-19) har lagt stort pres på hele det danske samfund. Det gælder både borgerne, staten og erhvervslivet. Udover de helbreds- og samfundsmæssige bekymringer, har udbruddet også skabt utryghed for danskernes arbejdsliv, fordi mange frygter, at man enten mister sit job – eller måske falder ud af ledighedsperioden.

Den danske regering har derfor udarbejdet en række hjælpepakker til lønmodtagere og ledige, som skal beskytte under det nuværende udbrud.

I denne artikel kan du læse alt, du skal vide som ledig eller lønmodtager om, hvordan du er sikret under den nuværende corona-pandemi.

Som ledig – du skal ikke stå til rådighed og bruger ikke af deres dagpengeperiode

Udbruddet af Coronavirussen har gjort det ualmindeligt svært at søge job for ledige. Mange af virksomhederne er enten økonomisk presset eller har fokuseret deres opmærksomhed andetsteds.

Det har betydet, at der er færre opslåede stillinger og mange jobsamtaler afholdes er enten udskudte eller aflyste.

Regeringen har derfor besluttet sig for at sætte dagpengeperioden på pause i tre måneder, og at ledige ikke skal stå til rådighed under coronakrisen.

Det betyder, at man som jobsøgende ikke er nødt til at søge arbejde mellem d. 9. marts og d. 9. juni. I den periode bruger du heller ikke af din dagpengeperiode.

Hvis du bliver fyret eller på anden vis ledig, skal du stadig melde dig som ledig i jobcentret (enten telefonisk eller digitalt), men du vil ikke blive indkaldt til møder eller skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Derudover gælder alle de gængse regler. Det betyder, at du stadig skal være medlem af en A-kasse og overholde de nuværende dagpengeregler.

Hjælpepakke til private lønmodtagere – lønkompensation

Lørdag d. 14. marts indgik regeringen og arbejdsmarkedets parterne en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Hjælpepakken skal støtte lønmodtagere i virksomheder, som ellers ville stå til at fyre 30% eller mere end 50% ansatte. Hvis du arbejder i en særligt udsat branche – eller i en mindre virksomhed – vil det altså være muligt at søge lønkompensation.

Lønkompensationen dækker op til 75% af medarbejderens løn (maksimalt 30.000 kr.), hvis virksomheden vælger at hjemsende i stedet for at afskedige den ansatte. Hvis du er timelønnet, kan op til 90% (maksimalt 30.000 kr.) af ens løn blive dækket af lønkompensationen.

Lønkompensationen dækker foreløbigt i tre måneder – fra d. 9. marts til d. 9. juni. Det betyder, at selvom virksomheden endnu ikke har ansøgt om lønkompensation, vil det stadig være muligt at søge bagudrettet.

Det eneste krav til dig som lønmodtager er, at du skal holde ferie, afspadsere eller holde tjenestefri uden løn i alt fem dage under kompensationsperioden.

Kilde og grafik: Beskæftigelsesministeriet

Hjælpepakke til freelancere – kompensation ved indkomsttab

Freelancere har også mulighed for at søge kompensation, hvis de har mistet mere end 30% af deres indkomst.

De er dog ikke dækket af samme trepartsaftale, men af hjælpepakken, “Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere”.

Du skal som freelancer have haft en B-indkomst på minimum 180.000 kr. I 2019. Det betyder, at du har haft en månedlig indtægt på 15.000 kr. Du kan få dækket 75% af dit indkomsttab, med et maksimum på 30.000 kr. om måneden.

Hvordan er offentligt ansatte dækket?

Hovedparten af offentligt ansatte (der ikke varetager kritiske funktioner) er foreløbigt sendt hjem frem til d. 10. maj. Da ens jobsikkerhed som ansat i staten, kommunerne eller regionerne, ikke er ligeså afhængig af indtægter som i det private, er man ikke videre truet.

Flere af de offentligt ansatte bestrider samfundsnødvendigt arbejde – såsom ansatte i sundhedsvæsnet, beredskabet, politiet, renovation og andre essentielle dele af velfærdsamfundet – eller har mulighed for at arbejde hjemmefra.

Regeringen har dog besluttet, at hjemsendte ansatte, der ikke varetager arbejdsopgaver frem til d. 10. maj, skal afvikle op til fem dages ferie. Det betyder, at man skal afholde ferie, afspadsere eller holde fri uden løn i fem dage.

Statsministeren har også varslet, at de er i dialog med fagforeningerne og andre faglige organisationer, om en ny aftale, hvis hjemsendelsen bliver forlænget efter d. 10. maj.