Pensionskasser og din arbejdsmarkedspension

Hvis du er medlem af en fagforening eller en A-kasse, indbetaler du som regel også ind til en pensionskasse. De fleste fagforeningerne har oftest en aftale med en fælles pensionskasse, der administrerer og investere medlemmernes pensionsopsparing.

Men hvordan de penge bliver investeret, er ikke altid i overensstemmelse med medlemmernes (og fagforeningernes) egne værdier. Dertil kommer også, at investering altid vil indeholde en vis mængde risici, hvilket ikke altid er noget, man har lyst til at associere med de penge, man skal leve for, når man på et tidspunkt går på pension.

Det kan være en svær balancegang for pensionskasser at vælge de etiske investeringer, samtidig med at de er forpligtet til at maksimere afkastet for medlemmerne.

Der er dog nogle grundprincipper, pensionskasserne følger, som har til formål at gøre den balanceakt lidt nemmere.

Hvad er en arbejdsmarkedspension?

En arbejdsmarkedspension er en pensionsordning, der er tilknyttet dit arbejde. Pensionen skal sørge for, at du har nogenlunde samme indtægt, når du bliver pensioneret, som da du arbejdede.

Der vil dog stort set altid være et vist indtægtstab, når du bliver pensionist.

Indtægtstabet kan til dels mindske med diverse pensionsordninger, såsom folkepensionen, den obligatoriske ATP, din arbejdsmarkedspension og måske en privat ratepension. Arbejdsmarkedspensionen vil i de fleste tilfælde stå for størstedelen af din indtægt.

Din arbejdsmarkedspension bliver betalt af både dig og din arbejdsgiver.

Du kan have tre forskellige typer af arbejdsmarkedspension:

  • Overenskomstbaserede arbejdsmarkedspension
  • Firmapension
  • Tjenestemandspension for statsligt, kommunalt og regionalt ansatte tjenestemænd

Din fagforening er ansvarlig for den overenskomstbaserede ordning. Dette er den mest udbredte form for arbejdsmarkedspension, og gælder for en gruppe lønmodtagere inden for samme branche eller arbejdsområde, uanset hvor de arbejder.

Principper for investering af arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspension forvaltes af pensionskassen

Din pensionskasse forvalter de penge, du har indbetalt til din arbejdsmarkedspension. Det betyder, at de så vidt muligt skal få den formue til at vokse, så deres medlemmer kan få størst muligt økonomiske råderum, når de engang går på pension.

Du kan ikke som individ vælge hvilken pensionskassen, der skal forvalte din optjente pension. Det er en beslutning, der skal tages kollektivt af din fagforening. Du har også ofte mulighed for at have en vis indflydelse via din fagforening på, hvordan pengene skal investeres.

Selvom pensionskasserne ofte er medlemsejede, betyder det dog ikke, at din fagforening har komplet kontrol over, hvordan de investerer dine penge.

Alternative aktier

Mange pensionskasser foretrækker at investere i alternative aktier, såsom infrastruktur, ejendomme og land. Det er, fordi investeringerne er mere kursstabile end børsnoterede aktier, samtidig med at de giver et større afkast sammenlignet med obligationer.

Risikospredning

Da pensionskasserne skal forvalte medlemmernes fremtidige indtægtskilder, er der også især et fokus på at lægge pengene i mange forskellige investeringer. Det er med til at minimere risikoen ved at sprede den udover flere forskellige sektorer, selskaber, lande og investeringstyper.

Aktiv forvaltning

Ved aktiv forvaltning forsøger man at slå markedet. Det betyder, at man prøver at opnå et afkast, der er højere end markedsafkastet. Det kræver aktive forvaltere, som udarbejder analyser og beregninger for, hvor markedet er på vej hen – og hvordan man kommer på forkant med de mest lovende investeringer.

Mange af pensionskasserne har deres egne analytikere, men fordi de har så bred en risikospredning, der ofte dækker flere lande og sektorer, hyrer de også ofte eksterne investeringseksperter inden for de enkelte felter.

Det betyder også, at de aktivt går ud og udvælger de aktier, som der investeres i. Det er mening, at dette skal sikre, at investeringerne ikke strider mod værdier og organisationens ansvarlighedspolitik – men det kan til tider fejle eller blive omgået.

Etik eller afkast?

Dagbladet Information kunne man mandag d. 24. februar læse, at pensionskasserne vil stoppe med at investere i infrastruktur, ejendomme og skove gennem virksomheder, der har adresse på Caymanøerne.

Det sker som konsekvens af, at EU besluttede sig for at sætte øgruppen, der er et oversøisk territorium under Storbritannien, på sin sorte liste over skattely.

ATP har udtalt, at de har investeret omkring 23,6 milliarder kroner i selskaber med registreret adresse i øgruppen, fordi der mange af de internationale fonde har valgt at placere sig her.

Det peger altså på den reel etiske udfordring, der opstår, når pensionskasser skal vælge, hvor de vil investere deres penge – er deres ansvar at maksimere profitten for deres medlemmer, eller lave investeringer, der er i overensstemmelse med medlemmernes værdier?

For at sikre den ansvarlighed, er gennemsigtighed også blevet vigtigere og vigtigere. Mange af de medlemsejede pensionskasser tillader derfor, at offentligheden, heriblandt medlemmer og journalister, kan læse op på, hvor de har lavet deres investeringer.

Sammenlign din a-kasse – og vælg efter dine værdier

Hvis det er vigtigt for dig, at din a-kasse og fagforening forvalter din overenskomstbaserede arbejdsmarkedspension ordentligt, kan du altid læse op på dem her på A-kasse Eksperten.
På siden kan du nemt og hurtigt sammenligne de danske a-kasser og derved finde den, der passer til dine værdier og branche.