Danmarks største guide til a-kasser

Overenskomst 2020 – Foreløbige resultater til OK20

Frederik

Hvert andet eller tredje år skal der forhandles nye overenskomster for privatansatte i Danmark. Overenskomstforhandlingerne forkortes ofte til “OK”, hvorfor dette års forhandlinger bliver kaldet OK20.

I år skal mere end 600.000 privatansatte og deres fagforeninger forhandle om løn og arbejdsvilkår inden for blandt andet transport-, industri- og handelsområdet. Forhandlingerne begyndte d. 8. januar og strækker sig langt ind i marts.

Men allerede nu er Industriens Funktionæroverenskomst, det største og nok mest indflydelsesrige forlig, allerede på plads.

Men hvad dækker det over – og hvordan påvirker det de andre landsdækkende overenskomstforhandlinger?

Hvad er OK20?

OK20 er dette års overenskomstforhandling for privatansatte. Her mødtes DI og CO-industri med de involverede fagforeningerne for at forhandle overenskomster på transport-, industri- og handelsområdet.

Forhandlingerne omhandler blandt andet løn og arbejdsvilkår for de mere end 600.000 privatansatte.

Først skal normallønnen og minimallønnen forhandles på plads – det sker oftest ved industriforliget eller transportforliget. Herefter kan de enkelte fagforeninger forhandle på deres respektive områder.

Med industriforliget på plads, venter der foreløbigt cirka 30 andre landsdækkende forhandlinger for blandt andet lastvognschaufførerne, de butiksansatte, bygningsindustrien og servicebranchen.

Hvis de resterende forhandlingerne udspiller sig uden drama eller større uenigheder, vil medlemmerne af fagforeningerne kunne stemme om aftalerne, inden de nuværende overenskomster udløber i februar eller marts.

Hvis det ikke er muligt at komme frem til en god og endegyldig aftale, vil fagforeningerne have mulighed for at varsle en storkonflikt, hvorefter mange af de privatansatte vil nedlægge deres arbejde. Det ses dog ikke så ofte. På handels- og industriområdet var den sidste storkonflikt i 1998.

Hvem er med til OK20-forhandlingerne?

Arbejdsgiverne på området bliver repræsenteret af DI, som er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening, DA.

På den anden side af bordet er CO-industri og de andre fagforeninger. CO-industri er en sammenslutning af fagforeninger, der blandt andet inkluderer: 3F, Blik og Rør, Dansk El-forbundDansk MetalHK, Malerforbundet, Teknisk Landsforbund, Serviceforbundet og Dansk Jernbaneforbund.

Herefter involveres de andre fagforeninger for at forhandle overenskomsterne for de forskellige områder.

Hvor ofte er der overenskomstforhandlinger?

Overenskomstforhandlinger ligger typisk hver 2. eller 3. år.

Tidspunktet for overenskomstforhandlingerne bliver planlagt efter, hvor de nuværende overenskomster udløber.

OK20 – De vigtigste resultaterne ved industriforliget

Industriforliget lå allerede på plads d. 9. februar, og fastlagde en normalløn og mindsteløn. De efterfølgende forhandlinger vil i høj grad lægge sig op ad dette forlig, når det kommer til løn og mindstesatsen for en arbejdstime.

Selve forliget garanterer derudover deres medlemmer en større fritvalgskonto, 3 ugers ekstra fædrebarsel og efter- og videreuddannelse til opsagte medlemmer.

Mere øremærket barsel til fædre er allerede blevet garanteret i industriforliget. De tre ekstra uger har været vigtige, fordi det i de seneste år har været en større politisk mærkesag for mange af fagforeningerne. Formålet med øremærkningen har været at mindske det økonomiske dilemma ved faderens barsel – og dermed skabe mere ligestilling på arbejdsmarkedet.

Fritvalgskontoen er også blevet forhøjet til 7%. Den stigning skal forløbe over de næste tre år og give småbørnsfamilierne mere frihed. En fritvalgskonto er en procentdel af de ansattes ferieberettigede løn, som bliver sat ind på en slags opsparing. Medarbejderen kan derfor selv bestemme om de ekstra penge at bruges på ekstra løn, feriedage, pensionsindbetalinger, omsorgsdage for forældre eller seniorfridage.

Derudover skal det være muligt for medlemmer at tage deres overenskomstmidler ind i dagpengeperioden, hvis man bliver fyret. Det vil sige, at man vil kunne få op til 5 ugers uddannelse betalt med op til 85% af ens løn, selvom man er stoppet. Dette er endnu ikke muligt på grund af den aktuelle lovgivning, men fagforeningerne forventer, at loven vil kunne blive ændret, når aftalen er på plads.

Landsoverenskomsten for Butik trækker i langdrag

Den nuværende overenskomst for butiksansatte udløber d. 1. marts. Forhandlingerne mellem HK Handel, der repræsentere de ansatte, og Dansk Erhverv, der repræsentere de mange butikker og arbejdsgivere, har derfor kørt på højtryk over weekenden.

Overenskomstforhandlingerne for de butiksansatte omfatter næsten 150.000 privatansatte.

Søndag d. 16. februar var det dog stadig ikke lykkedes de to parter at nå frem til et acceptabelt resultat om løn og arbejdsvilkår. De afbrød derfor forhandlingerne og har planlagt at bruge en god del af ugen på at analysere og lægge strategi for de forløbne forhandlingsmuligheder.

På trods af forsinkelserne har formanden for HK Handel, Per Tønnesen, dog udtalt, at de forhandlingerne stadig er aktuelle:

– Vi forventer stadig at nå et godt resultat, men lige nu går det utrolig langsomt. Selv en snegl er et hurtigt dyr på savannen, hvor vi befinder os nu.

Konflikt og arbejdsnedlæggelse er dog altid en reel risiko, når det kommer til overenskomstforhandlinger. HK Handel har derfor meldt ud til alle deres medlemmer, at man stadig vil modtage sin fulde løn, selvom der opstår en eventuel konflikt.