Ydelseskort

Hvad er et ydelseskort?

Et ydelseskort (også kaldet efterløns- eller dagpengekort), er et kort man udfylder for at få sine dagpenge. På kortet opgiver man bl.a. ferie, sygdom eller evt. arbejde, der kunne have indflydelse på din dagpengesats for den forgangene måned.

Hvornår udfylder man sit ydelseskort?

Det vil typisk være 6 dage før sidste bankdag i måneden, at du vil blive påkrævet at udfylde dit ydelseskort. Den præcise deadline kan dog varier fra a-kasse til a-kasse. Vi anbefaler derfor at du selv tager kontakt til din a-kasse, og sætter dig ind i eventuelle deadlines. Det kan nemlig være essentielt hvis du vil have din dagpenge til tiden, at du udfylder dit ydelseskort rettidigt.

Hvor udfylder jeg mit ydelseskort?

Det vil som regel være igennem selvbetjening hos din a-kasse at du skal udfylde dit ydelseskort. Det kan dog forekomme at der bruges andre metoder, som f.eks. digital post (e-boks) til at fremsende og tilbage sendeydelseskortet.
Derfor er det vigtigt at du er sikker på hvordan din a-kasse tilsender, og forventer modtagelse af ydelseskortet.

Hvad bruger man et ydelseskort til?

Man bruger ydelseskortet til at opgive de aktiviteter man har foretaget sig indenfor den givne dagpengeperiode. Det vil både være aktiviteter der giver ret til dagpengene og dem der giver ret til mindre dagpenge (som f.eks. feriedage) der skal oplyses på ydelseskortet.
Derfor er det vigtigt at du udfylder og indsender dit kort rettidigt. Så er du sikret at modtage din ydelse, hvad end det er efterløn eller dagpenge, på lønningsdagen.

Da kortet som førnævnt, i de fleste tilfælde skal være udfyldt 6 dage før sidste bankdag i måneden. Kan man komme udfor at skulle ”spå” om den sidste uge i måneden. Det er her vigtigt at du er reel og hellere lidt for pessimistisk end optimistisk. Det er surt at skulle betale penge tilbage. Det er dog lidt sjovere at have penge til gode.

Hvem varetager ydelseskortene?

Det er den givne a-kasse du er tilmeldt under din modtagelse af ydelserne, dagpenge eller efterløn, der varetager kortet.