Uddannelse

Hvad betyder uddannelse?

Uddannelse er et vidt begreb. Det bruges til at beskrive et forløb, hvor personen, som er under uddannelse, undervises i at udføre en bestemt opgave. Denne form for læring foregår på offentlige eller private institutioner, som ofte udbyder flere forskellige uddannelsestilbud. Dette kan både være en grunduddannelse eller en oplæring til en specifik stilling. Uddannelsen har i Danmark til formål at give barnet en grundlæggende viden og forståelse for, hvordan man opfører sig i et demokratisk samfund.

Uddannelse i Danmark

I Danmark er det som udgangspunkt obligatorisk at gå i grundskole i 10 år. Her undervises man systematisk i de almene fag. Vælger eleven at fortsætte sin uddannelse, kan dette foregå på et gymnasialt eller erhvervs niveau. Hvis denne overstås med tilstrækkeligt gode karakterer, kan eleven eksempelvis fortsætte på en kort, mellem, eller lang videregående uddannelse på et universitet. Her får eleven mulighed for at lære om de specifikke ting, der interesserer ham eller hende. Der er også mange, som eksempelvis efter en gymnasial uddannelse tager et sabbatår eller en såkaldt ‘dannelsesrejse’, inden man påbegynder næste led i sit læringsfulde liv.

Prisen for uddannelse

I mange lande betaler man for sin egen uddannelse. I Danmark udbydes der gratis uddannelsesmuligheder gennem folkeskoler, erhvervsskoler og universiteter. Uddannelsesinstitutionerne finansieres gennem skat.

Personlig uddannelse

Ordet ‘uddannelse’ betyder i daglig tale til et forløb, hvor man undervises af en lærer i et eller flere fag eller discipliner. Denne læring i livet kan dog også være personlig, ved at ‘eleven’ selv opsøger viden uden for klasseværelset. Hvis man lærer sig selv en bestemt kompetence, er man ‘selvlært’ frem for udlært. I Danmark er det vigtigere end nogensinde, at man tager sig en uddannelse i den ene eller anden form. Det sikrer nemlig på mange måder, at man er klar til et faglært (eller ufaglært) arbejde, som skal sikre ens egen økonomi samt Danmarks vækst i mange år frem. Uddannelsen gør fremtiden mere sikker, samtidig med det åbner nye muligheder. Der er ligeledes klogt, at man bliver en del af foreninger, så snart man kommer ud på arbejdsmarkedet. Her er a-kasser i Danmark særlig populært, da det hjælper dig, hvis du en dag skulle stå uden arbejde.