Sygedagpenge

Hvad er sygedagpenge?

Sygedagpenge udbetales til lønmodtagere, ledige og selvstændige med dagpengeret, der ikke kan arbejde grundet sygdom. Pengene betales af arbejdsgiver eller kommunen. Man skal som sygemeldt kunne dokumentere at man er syg over for sin arbejdsgiver og kommunen. Dette dokumenteres med en lægeerklæring fra egen læge.

Hvem kan modtage sygedagpenge?

Sygedagpenge er økonomisk kompensation for at have mistet sin lønindkomst i forbindelse med sygefravær. Det er derfor et krav, at man har tilknytning til arbejdsmarkedet ved sygdommens eller skadens begyndelse. Du skal have arbejdet 240 timer de seneste seks måneder fra sygdommens start. Kommunen bestemmer, om man har ret til at modtage understøttelsen. Det kræver at man bor i Danmark.

Hvilke kriterier er der for at modtage sygedagpengene?

Din ret til sygedagpenge kan blive frataget, hvis du ikke overholder visse krav. Du må ikke forhindre helbredelsen af din sygdom. Du skal medvirke til kommunens opfølgning og tilbud, og slutteligt dokumentere dit sygefravær. Hvis du tilbydes lægebehandling, kan du afvise dette uden at miste indtægten. Dette kunne være en operation eller stærk medicin. Afvises dette tilbud, skal kommunen finde en anden behandlingsmulighed. Overvejer kommunen at stoppe din understøttelse på denne baggrund, kan du forelægge din sag for regionens kliniske funktion. Denne vil foreslå alternativ behandling.

Hvor meget modtager jeg i sygedagpenge?

Satsen for sygedagpenge er i 2018 på 4.300 kroner ugentligt. Pengene udbetales bagud af kommunen til din NemKonto.

Hvor længe kan man få sygedagpenge?

Man kan modtage sygedagpenge i et år. Perioden kan i visse tilfælde forlænges med et eller to år. Efter fem måneder vurderes din tilstand. Hvis du ikke kan få forlænget perioden, mens du stadig er syg, overgår du til et jobafklaringsforløb. Her støttes du i at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller til uddannelse med din helbredstilstand in mente. Du vil blive tilbudt vejledning, opkvalificering og praktik i virksomheder.