Supplerende dagpenge

Hvad er supplerende dagpenge?

Det er en ordning henvendt medlemmer der enten arbejder på deltid eller nedsat tid. Målet med supplerende dagpenge er at gøre det attraktivt for medlemmet at blive på arbejdsmarkedet, trods medlemmet ikke arbejder fuldtid.

Hvem kan få supplernede dagpenge?

Som udgangspunkt har alle der er medlem af en a-kasse, der er deltidsansat eller arbejder på nedsat tid, ret til supplerende dagpenge. Så længe de arbejder under 145,6 timer om måneden. Derudover er det et krav at du er tilmeldt som ledig mens du modtager dine supplerende dagpenge. Det forventes også at du er klar til at kunne overtage en fuldtidsstilling med dagsvarsel. Det er også et krav at du kan dokumentere, at du i din ansættelses kontrakt har 1 dags opsigelse. Har du ikke det i din ansættelses kontrakt, vil du blive bedt om at lave en frigørelsesattest med din leder. Din a-kasse skal have modtaget frigørelsesattesten senest 5 uger efter du er startet på dit deltidsarbejde. Har du haft dit arbejde i lang tid, skal frigørelsesattesten være modtaget, senest 5 uger efter du havde ret til supplerende dagpenge. Er din arbejdsgiver ikke interesseret i at underskrive en frigørelsesattest? Så kan sidste mulighed være at opsige sit arbejde for at få normale dagpenge. Medlemmer kan nemlig i visse tilfælde blive fritaget for karantæne fra dagpenge, hvis de opsiger deres job grundet arbejdsgiver ikke vil underskrive frigørelsesattesten. Vi anbefaler dog altid først, at du tager fat i din a-kasse og forhører dig om dine muligheder.

Hvad betyder de nye regler gældende fra 1. oktober 2018?

Du kan som udgangspunkt maksimalt få udbetalt supplerende dagpenge for 30 uger i løbet af to år. De nye regler fra første oktober, betyder at mulighederne for at forlænge sin supplerende dagpengeperiode, og optjene retten til en ny supplerende dagpengeperiode er ændret. Nedenfor har vi samlet kravende der stilles for de to ændringer Optjening af ny ret til supplerende dagpenge:

  • Du skal inden for 12 sammenhængene måneder have haft arbejdet 146 timer i 6 af månederne
  • Du har inden for et indkomst år haft en indtægt på minimum 233.376 kr. og i det pågældende år ikke modtaget dagpenge.

For at få en forlængelse af retten til supplerende dagpenge, skal minimum et af følgende krav være overholdt inden for de sidste 12 måneder.

  • Du har arbejdet mere end 146 timer i løbet af en måned
  • Du har arbejdet mere end 34 timer pr. uge, i 4 uger
  • Du har i 2 omgange arbejdet mere end 68 timer i en periode på 14 dage
  • Du har arbejdet som selvstændig i din virksomhed og ikke modtaget dagpenge i en hel måned. Din virksomhed skal også have været CVR registreret i minimum 6 måneder, på det tidspunkt du søger om forlængelse af supplerende dagpenge.