Sagsbehandler

Hvad er en sagsbehandler?

En sagsbehandler er en medarbejder ansat af det offentlige, til at varetage en enkelt borgers sag, med hjælp og vejledning. Hver person der søger hjælp hos det offentlige, får tildelt en sagsbehandler, som bliver den person, borgeren kommer til at have kontakt med, i forbindelse med borgerens sager. Deres opgave er at hjælpe den enkelte borger med deres given sag, samt at rådgive dem og vejlede dem i den forbindelse. Det vil ligeledes typisk være din sagsbehandler der vurdere om du kan få hjælp, til den sag du har søgt hjælp om/til.

Hvad hjælper en sagsbehandler typisk med?

Der er mange ting, du kan søge hjælp om hos det offentlige. Som udgangspunkt vil det være din sagsbehandler, der vurdere det du søger hjælp om, og om det er noget det offentlig kan og skal hjælpe med. Nedenfor har vi givet eksempler, på nogen af de mest normale ydelser og hjælp der bliver søgt, som en sagsbehandler varetager:

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Økonomisk støtte (f.eks. engangsydelse eller lån til indskud)
 • Psykiske eller fysiske problemer
 • Funktionsnedsættelse – personer med psykisk eller fysisk handicap
 • Behandling af misbrug
 • Mentor ordning f.eks. for udsatte børn og unge

Hvilke rettigheder har jeg mht. min sagsbehandling?

Du som borger er givet nogle bestemte rettigheder i forbindelse med din sagsbehandling. Dette er gjort til dels for at sikre at du er inddraget og har forståelse for sagsbehandlingen, men også for at sikrer du får den rette behandling. Nedenfor har vi samlet de vigtigste regler, du som borger bør vide nå du starter i sagsbehandling:

 • Du har ret til at bede om en ny sagsbehandler, hvis samarbejdet mellem dig og din sagsbehandler ikke fungere.
 • Din sagsbehandler skal inddrage dig i sagsbehandlingen
 • Svar tiden varier meget på din sag, og der er ikke fastlagt nogen overordnet svarfrist, da det er forskelligt fra sag til sag, hvor meget ressource og tid det kræver at varetage sagen. Du kan dog altid spørger din kommune hvad svar fristen er på din sag, eller se informationer på din kommunes hjemmeside.
 • Du må gerne medbringe en bisidder, men personen må ikke fører sagen for dig. Det vil typisk være til moralsk støtte, at borgere medbringer en bisidder.
 • Du kan hvis det ønskes, få en anden til at føre din sag for dig. Det kalder man en partnerrepræsentant, i må begge to stadig gerne deltage i møderne

Har du flere spørgsmål omkring de muligheder der er for hjælp, råd eller vejledning af det offentlig, anbefaler vi at kontakte den kommune du er bosiddende i, eller søge informationer på den enkelte kommunes hjemmeside.