Provisionsløn

Hvad er Provisionsløn?

Det er et lønsystem hvor du bliver betalt for din indsats, altså ud fra de opgaver du løser. Et eksempel på en provisionsløn, kunne være en sælger der får et beløb, for hver gang personen laver et salg. Provisionslønnen kan på mange måder minde om en bonus ordning, men er ikke helt det samme. Forskellen på en provisionsløn og en bonusordning, er at provisionslønnen opfattes som en fast aflønning. Hvorimod en bonusordning ikke betragtes som en løn, medarbejderen kan regne med fast.

Hvordan fungere provisionsløn?

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed hvordan man benytter provisionslønnen, og hvor meget der gives for en opgave der løses. Der er f.eks. virksomheder der giver sælgeren en grundløn, hvor der er en provisionsordning i deres kontrakt, for hver gang de laver et salg. Et eksempel på dette kan være en telefonsælger, der får en fast timeløn, men får en salgsprovision får hver gang de laver et salg. Et eksempel på en branche hvor der kunne forekomme ren provision er hussalg. Det er ikke unormalt at en ejendomsmægler aflønnes for hvert hussalg de laver.

Hvem får provisionsløn?

Det er meget forskelligt hvem der bliver aflønnet med provisionsløn. Det er dog typisk i salgsbranchen at vi ser der aflønnes med provision. Dog er det ikke ualmindelig at se provisionsløn forekomme i andre brancher. Det ses f.eks. oftere, at konsulenter aflønnes med provision. Det kan f.eks. være en vis procentdel af deres kunders omsætning, der gives provision efter.

Hvad er fordelen ved provisionsløn?

Der kan være flere fordele ved at benytte sig af provisionsløn. Oftes er provisionsordningerne attraktive og motivere den givende medarbejder til at yde en ekstra indsats. En anden fordel er at du som virksomhed reelt først har en omkostning nå dit salg er igennem. Hvilket kan være en fordel, da virksomheden ikke sidder med en lønomkostning, før de har fået en indtægt. Søger du viden om noget bestemt i forbindelse med din a-kasse, så husk du kan bruge vores ordbog, og få den mest basale viden om alt fra dagpenge til efterløn. Du kan også tage vores store a-kasse test og finde den a-kasse der passer dig bedst.