Praktikaftale

Hvad er en praktikaftale?

En praktikaftale bruges til at regulere forholdet mellem en praktikant og et praktiksted. Man bruger dem dels til at dokumentere, at praktikforløbet rent faktisk finder sted, dels til at afklare en række vigtige forhold. Er man meldt ledig på jobnet og modtager dagpenge, har man nemlig mulighed for at komme i virksomhedspraktik. Man må komme i virksomhedspraktik allerede fra dag 1, hvis man har den praktikplads. Man skal dog huske, at man maksimalt må være i virksomhedspraktik i fire uger. Det skal en praktikaftale også afspejle.

Hvad skal der stå i en praktikaftale?

Først beskriver man aftalens parter, hvilket typisk er praktikanten og en repræsentant for praktiksstedet. Derudover skal der være en datomærkning og en underskrift af aftalen, som både kan være fysisk eller digital. Indholdet kan variere en del, men der er typisk en række forhold, som skal være på plads. Der skal være en overensstemmelse mellem praktikanten og praktikstedets faglige kompetencer. Derfor skal man bruge sin praktikaftale til at beskrive praktikantens opgaver nøje. På den måde kan praktikanten sikre sig nogle givende opgaver, og praktiksstedet kan få vished om, at praktikanten er indforstået med, hvad der kræves. En praktikkant bør få indskrevet nogle krav til feedback og oplæring.

Andre forhold i en praktikaftale

Det er forskelligt, hvor detaljeret man ønsker at være, men det er altid en god idé at gøre sig klart, om der skal være nogle fælles spilleregler for opsigelse og om der følger nogle personalegoder med. Det kunne være frokost, fri telefon osv. En virksomhedspraktikant vil sjældent have ret til barsel og ferie, men vil man være på den sikre side, kan man medtage det. Som arbejdsgiver er det desuden en god idé at beskytte sin virksomhed og ejendomme. Det gør man med en fortrolighedsklausul og et afsnit om ophavsret, der sikrer, at praktikantens frembringelser og know-how bliver i selskabet efter praktikforløbets ophør.

Se her for en skabelon til en praktikaftale.