Personalegoder

Hvad er personalegoder?

Personalegoder, er en række fordele, arbejdsgiveren kan tilbyde sine medarbejdere. Der er mange eksempler på goder, fælles for dem er, at de har en materiel karakter. Et eksempel på en af de mest anvendte goder, kunne være julegaver.

I dag er goder en meget anvendt metode for virksomhederne, i deres fastholdelsesstrategi. De fleste vil nemlig som udgangspunkt føle stor glæde ved at deres arbejde bliver belønnet, udover ens normale løn.

Der er dog nogle væsentlige faktorer, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, i forbindelse med personalegoder.
SKAT ser nemlig personalegoder som en løn. Derfor skal goderne, hvis de har en vis værdi, regnes med på arbejdstagerens årsopgørelse hos SKAT.

Hvad er skattereglerne for personalegoder? (2024)

Som førnævnt er der en række skatteregler for at give personalegoder. SKAT har som udgangspunkt ikke noget imod goderne, ej er det heller ulovligt.
Dog er der som sagt en beløbsgrænse på hvad ”godens” værdi maksimum må have, for at blive beskattet.
Derfor vil vi nu kigge nærmere på de mest essentielle skatteregler for goderne:

 • Hvis du som arbejdsgiver, vil undgå at de personalegoder du giver din arbejdstager i løbet af året bliver beskattet. Må du ikke give personalegoder for året, der overstiger et årligt beløb på 7.000 kr.
  Er det årlige beløb under, kan du som udgangspunkt være sikker på at din arbejdstager ikke bliver beskattet af goderne.
 • Julegaver har lidt særskiltet regler, hvilket du også bør være opmærksom på som arbejdsgiver.
  Giver du nemlig dine arbejdstagere for 1.300 kr. eller under i julegave, tælles det nemlig ikke med i det samlede personalegode regnskab.
  Med andre ord, vil der stadig kunne gives goder for 7.000 kr. eller under uden at arbejdstageren bliver beskattet.
  Overstiger julegaven en værdi a 1.300 kr. vil den som udgangspunkt tælle med i det samlet årlige personale gode regnskab.
 • Der findes også goder der er undtaget. Her vil det være goder firma telefon, firmabil, kaffe eller fri frugt, der er de mest anvendte goder, der ikke bliver beskattet.

Hvis du ønsker at læse mere om reglerne for personale goder, eller bare at få mere information om emnet, kan du altid besøge SKAT’s hjemmeside.