Overenskomst

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst, er en aftale der fastlægger arbejdsvilkår for de arbejdstager der er forhandles for. En overenskomst forhandles typisk mellem en eller flere fagforening og arbejdsgivere. Det vil altså være medlemmerne af de fagforeninger der forhandler, der er omfattet af overenskomsten.

I nogen fag kan det være essentielt at være underlagt en overenskomst grundet de gode arbejdsvilkår, fagorganisationerne har forhandlet til deres medlemmer.
Det skyldes at de arbejdsvilkår og lønkrav der er forhandlet til medlemmerne, kan være så fordelagtigt at en arbejdsgang uden disse, kan være et problem.

Eksempler på erhverv hvor overenskomstforholdene er så fordelagtige, at de næsten ikke kan betale sig ikke at være medlem er:

 • Alle offentlige erhverv (alt fra søgeplejeske til buschauffør)
 • Håndværker
 • Servicefag

Det skal gøres klart at overenskomster selvfølgelig er en fordel for alle. Men de erhverv vi nævner ovenfor, har bare fået nogen essentielle arbejdsvilkår forhandlet, der gør arbejdsgange meget bedre.

Hvorfor forhandler man overenskomster?

Det er som førnævnt på siden arbejdsvilkår der bliver forhandlet ved overenskomster. Det kan være meget forskelligt hvad der præcis bliver forhandlet ved en overenskomstforhandling. 
Det vil typisk komme an på hvilke fag der forhandles for, hvad der anses som vigtige arbejdsvilkår at fastsætte.
Eksempel hvis er der ikke lovbestemt nogen mindsteløn i Danmark, så vil man være sikret en løn kan det i nogen fag være essentielt at være medlem af en fagforening, da der er forhandlet en god mindsteløn.
Der er dog typisk nogen bestemt arbejdsvilkår der forhandles ofte, eksempler på disse kunne være:

 • Pensionsforhold
 • Løn (alt for en minimumsløn til lønstigninger)
 • Bonusser
 • Uddannelse/kurser
 • Arbejdstid
 • Feriefridage
 • Fravær
 • Forhold for tillidsrepræsentanter og seniorer

Det er værd at nævne, at områder som fravær, ferie og forhold for tillidsrepræsentanter- og seniorer, typisk vil være en overordnet aftale, der forhandles hjem på tværs af faggrupperne. Altså en aftale der laves for mere end et erhverv.