Opsigelsesvarsel

Hvad er et opsigelsesvarsel

Et opsigelsesvarsel er et udtryk for perioden mellem en arbejdstager bliver opsagt, til den dag personen reelt set stopper i arbejdet. Det er altså et udtryk for perioden mellem opsigelse til medarbejderen har sidste dag.

Opsigelsesvarslet kan have flere fordele. En af de største fordele, og nok også grunden til det bliver benyttet, er at det giver arbejdstageren et tidsrum til at søge nyt job. Derudover giver det også arbejdsgiveren mulighed for finde en ny arbejdstager i perioden.

Det er altså en ordning der muliggøre, at skabe tid, for begge parter til at søge nye veje.

Hvor lang tid vare et opsigelsesvarsel

Det varier meget hvor lang tid et opsigelsesvarsel er. En væsentlig faktor for hvor lang tid opsigelsesvarslet er: er om arbejdstageren selv har opsagt sin stilling, eller om arbejdsgiveren har opsagt arbejdstageren.

Dog vil du kunne se de præcise vilkår du er underlagt og har aftalt med virksomheden, i din ansættelseskontrakt.

Hvis du som arbejdstager selv opsiger din stilling, vil du som udgangspunkt have en måneds opsigelse, hvis andet ikke fremgår i din ansættelseskontrakt.
Dog skal du være opmærksom på, at ved et opsigelsesvarsel på en måned, betyder det at man har et opsigelsesvarsel til ved udgangen af næste måned.

Et eksempel på det er: Torben opsiger sin stilling i firma1234 d. 25 april, han har et opsigelsesvarsel på en måned. Det betyder Torben har sidste arbejdsdag i firma1234 d. 31. Maj.

Er situationen omvendt, altså at det er arbejdsgiver der opsiger arbejdstager, kan der forekomme stor forskel på længden er varslet.

Her vil det være de faktorer der danner grund for opsigelsen, der danner rammer for længden af opsigelsesvarslet.
Eksempler på faktorer der har indflydelse på varslet er:

  • Ansættelsesvilkår (er medarbejderen med i en fagforening, eller omfattet af f.eks. funktionærloven, eller timelønnet)
  • Anciennitet
  • Grundlaget for opsigelsen (altså er der tale om en suspension, bortvisning eller en normal fritstilling)