Nettoløn

Hvad er nettoløn?

Nettoløn er det beløb der er tilbage af din bruttoløn efter der er trukket AM-bidrag, ATP og skat fra. Altså er Nettolønnen det faktiske beløb du har til rådighed af din løn. Hvorimod bruttolønnen er den løn din arbejdsgiver udbetaler til dig, før der er trukket skat. Skatten der bliver trukket af din bruttoløn kan variere mellem 37 og 53 procent og afhænger af hvilken kommune du bor i. Er du er i tvivl om hvad den præcise skatteprocent er i din kommune? Så husk du altid kan kontakte skat telefonisk. De kan både hjælpe dig med dine personlige skatteforhold, og opsætningen af din årsopgørelse.

Hvordan ser jeg min nettoløn?

Du kan som udgangspunkt altid se din bruttoløn og nettoløn på din lønseddel. Din bruttoløn vil være den løn du kan se der er indbetalt til at starte med, hvor din nettoløn vil være det af din løn der er tilbage efter skat er trukket fra. Det er et lovkrav at lønmodtagere skal have en lønseddel fra deres arbejdsgivere. Får du ikke en fra din arbejdsgiver, kan du kontakte din fagforening og hører hvad dine muligheder er og om reglerne er blevet overholdt.

Hvordan beregner jeg min nettoløn?

Som førnævnt får alle lønmodtager udbetalt en bruttoløn, den løn bliver der så betalt skat, atp og am-bidrag af, det resterende beløb der er tilbage af din nettoløn. Afhængig af hvor stor din årlige indkomst er, kan der forekomme flere skatter der bliver fra trukket din løn, som f.eks. top skat. Skatteprocenten kan som førnævnt variere fra kommune til kommune, men svinger mellem 37-53 procent. Du kan altid kontakte skat hvis du er i tvivl om hvad den præcise skatteprocent er i din kommune. Am-bidraget er fast og er på 8%. ATP (arbejdsmarkedets tillægspension), svinger afhængig af hvor mange time du har været i arbejde den givende måned. Er du i tvivl om satserne kan du her se et skema for ATP-bidraget.