Jobcenter

Hvad er et jobcenter?

Et jobcenter er en kommunalt ejet instans, som har det overordnede formål at hjælpe ledige med at få et job. Jobcentre aktiverer arbejdsløse på dagpenge gennem virksomhedspraktik og tilbud om job, samt vejleder og hjælper med opkvalificering.

Hvordan fungerer et jobcenter?

Når man som arbejdsløs melder sig på et jobcenter, får man hjælp til, hvordan man bedst forbereder sig til at få et job. Jobcentrets medarbejdere sætter den arbejdsløse i kontakt med potentielle arbejdsgivere, som centret har kontakt til.

Hvem kan få hjælp af jobcentre?

Der skelnes mellem to typer af arbejdsløse; forsikrede og uforsikrede arbejdsløse:

  • Forsikrede arbejdsløse er medlem af en a-kasse, som udbetaler omkring to tredjedele af den løn, den arbejdsløse fik, da personen stadig var i beskæftigelse. Pengene, a-kassen udbetaler, kaldes dagpenge. Det kræves af den arbejdsløse, at man gør noget aktivt for at komme i beskæftigelse igen.
  • Uforsikrede arbejdsløse er ikke medlem af en a-kasse, og kan derfor ikke få dagpenge. De må derfor søge om kontanthjælp fra kommunen, som typisk er en del lavere end dagpengesatsen. Også som kontanthjælpsmodtager skal man ansøge om jobs og tage imod aktiveringstilbud, for at kunne beholde sin kontanthjælp.

Desuden har jobcentrene forbindelser til virksomheder over hele landet, som tilbyder arbejdspladser til jobcentrenes ledige. Dette gavner gensidigt, da virksomhederne får tilbudt arbejdskraft og kommunerne får aktiveret de ledige.

Hvem ejer og driver jobcentre?

I skrivende stund findes der 94 jobcentre fordelt over hele landet. Det har tidligere været Arbejdsformidlingens opgave at aktivere arbejdsløse på dagpenge (a-kasse-medlemmer), mens kommunen betjente kontanthjælpsmodtagere (arbejdsløse uden forsikring). Siden d. 1 januar 2007 er beskæftigelsesindsatsen blevet samlet for yde en mere koordineret service. Denne service er i nyere tid blevet udvidet med Jobnet, som udbyder online jobtilbud i hele landet. Jobnet er udviklet af Arbejdsmarkedsstyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening, KL.