Funktionær

Hvad er en funktionær?

En funktionær er en særlig type af medarbejder. De er underlagt funktionærloven, der giver medarbejderen tryghed i form af regler omkring: opsigelse, sygdom, barsel og ferie. Reglerne er fastlagt, hvilket betyder at du som arbejdsgiver er påtvunget at opretholde, funktionærloven og dens regler. På denne side vil vi komme nærmere på reglerne arbejdsgiver er underlagt i forbindelse med funktionærloven, og hvilke arbejdstyper der er indordnet funktionærloven.

Hvornår er man funktionær?

Om du er funktionær eller ej, afhænger af de arbejdsopgaver du er ansat til at løse for din arbejdsgiver. De hovedelementer funktionærerne varetager er som udgangspunkt handel og kontor. Det vil som udgangspunkt være arbejdsopgaver der har relation til salg, indkøb, lageropsyn og kontorarbejde.

Dog er der få andre arbejdsopgaver der ligeledes er underlagt funktionærloven. Her kan nævnes arbejde opgaver der vurderes at indeholde klinisk eller teknisk viden. Et eksempel på det kunne være en tandplejer. Det er dog vigtigt at bemærke, at f.eks. lærere eller pædagoger ikke er underlagt funktionærloven.

Sidst skal det bemærkes at det er et krav for at blive betegnet som funktionær, at du er underlagt ansættelsesretlige instruktionspligter. Det vil sige at f.eks. en direktør eller et bestyrelsesmedlem i en virksomhed ikke betegnes som en funktionær, da du som øverste ledelse, ikke vil være underlagt ansættelsesretlige instruktionspligter.

OBS! Er du i tvivl om du er medlem af den rigtige a-kasse? Så husk at du altid kan tage vore a-kasse test her, så du får valgt den a-kasse der giver dig tryghed og ro i sindet.

Hvilke regler gælder, hvis man er underlagt funktionærloven?

Som arbejdsgiver, er du påtvunget at underligge dig visse regler, hvis du har medarbejdere underlagt funktionærloven. Disse regler er lovkrav, og man kan på ingen måde undvige eller aftale sig ud af funktionærloven. Du er altså tvunget som virksomhed til at overholde minimumskravene for funktionærer. Nedenfor har vi udarbejdet en grafik, der danner et overblik over de regler der er gældende for lønmodtagere underlagt funktionærloven.