Fritvalgsordning

Hvad er en fritvalgsordning

Frivalgsordning, er en ordning der typisk er forhandlet hjem i en overenskomstforhandling. Ordningen forholder sig sådan, at din arbejdsgiver ved hver lønudbetaling, tilsidesætter en hvis procentdel af din løn på en fritvalgskonto.

Er man derfor underlagt ordningen, skal en  hvis procentdel af din løn altså ”ligges til side” på din fritvalgskonto. Det er arbejdsgiveren ansvar, at tilsidesætte beløbet i takt med indbetaling af løn.

Du har som udgangspunkt selv kontrol over din fritvalgskonto, altså den konto hvor beløbet bliver indbetalt på.  Der er dog bestemt regler for hvordan de kan udbetales og ved hvilke lejligheder det kan udbetales. Disse regler vil vi se nærmere på senere i artiklen. 

Hvem har en fritvalgsordning?

Det er som udgangspunkt en ordning der er forhandlet hjem til lønmodtagerne ved overenskomstforhandlinger. Det er altså ikke et lovkrav som du har ret til, og du vil som udgangspunkt skulle være medlem af en fagforening, der har forhandlet tilbuddet ved en overenskomstforhandling, for at være underlagt ordningen.

Der findes dog eksempler på virksomheder der tilbyder ordningen, trods de ikke er påtvunget den. Derfor kan det være en god ide uanset hvad og kontakte din arbejdsgiver, og høre hvad politikken er på dette område.

Herudover er det værd at nævne at både lærlinge og elever, også er underlagt fritvalgsordningen. Såfremt de er medlem af en fagforening der har forhandlet det, eller er ansat i en virksomhed der tilbyder det.

Hvad kan jeg bruge min fritvalgsopsparing til?

Det vil som udgangspunkt være til afvikling af ferie eller helligdage, hvor det er mest normalt at benytte sin fritvalgsopsparing på. De mest normale henseender at bruge opsparing på er:

  • Helligdage
  • Pensionsordning
  • Feriedag
  • Feriefridage

”Kan jeg ikke få ordningen udbetalt sammen med eksempelvis min løn?” – det korte svar er jo. Værd at bemærke er at du maksimalt i sådan et tilfælde, vil kunne få udbetalt et beløb to gange på et ferie år

Skulle du mod al forventning ikke få brugt hele din ferie ordningen, vil restbeløbet i størstedelen af tilfældene blive udbetalt til din NemKonto ved ferieårets udgang (slut april). Der kan dog forekomme tilfælde hvor aftalen siger noget anderledes. Kontakt derfor altid din arbejdsgiver eller fagforening for at være sikker på hvordan du står i din situation.