Frikort

Hvad er et frikort?

Et frikort er et skattekort, der giver dig et personfradrag. Fradraget lader dig tjene 49.700 kroner (2024) skattefrit om året. Frikortet udstedes automatisk af SKAT til alle over 15 år. Når frikortet med det skattefrie fradrag udløber, trækkes skatten fra hoved- og bikort. Det betyder, at tjener du 4.141 kroner månedligt i et år, har du tjent 49.700 kroner skattefrit. Tjener du 6.000 kroner om måneden, vil du kun blive beskattet af de 1.859 kroner, du tjener, der overstiger dit personfradrag (6.000 – 4.141 = 1.859).

Hvem har et frikort?

Alle med et dansk CPR-nummer over 15 år har automatisk et frikort. Frikortet samler alle ens personfradrag i et skattekort, så man let kan overskue det. Er man udlænding, skal man møde op ved et lokalt skattecenter og få et skattekort.

Hvorfor får man et frikort?

Frikortet er sat i verden for at man ikke skal betale skat, hvis man har en lav indkomst. Det er hovedsageligt tiltænkt unge, som dermed ikke skal af med halvdelen af deres i forvejen ofte lave løn. Selvom man er fritaget for skat, betyder det ikke, at man får hele sin løn udbetalt. Der fratrækkes nemlig et arbejdsmarkedsbidrag, der er obligatorisk for alle, som udgøres af otte procent af lønnen.