Feriefridage

Hvad er feriefridage?

Feriefridage også kendt som d. 6. Ferieuge, er en ferie ordning der tilbydes i nogen tilfælde. Som udgangspunkt er det igennem overenskomstforhandlinger, at fagforbund har sikret deres medlemmer feriefridage. Altså vil det typisk være medlemmer af en den givne fagforening der har ret til de ekstra goder.

Der findes tog tilfælde, hvor arbejdsgiveren automatisk tilbyder servicen til deres medarbejdere. I disse tilfælde vil det selvfølgelig være alle medarbejdere der er underlagt ordningen, og ikke kun dem, der er medlem af et fagforbund.

Vigtigt at notere er, at der ikke findes nogen lovgivning for feriefridage. Derfor kan udfoldelsen, måden at optjene dem på og hvem der tilbyder det, være forskelligt fra situation til situation.

Endvidere er det værd at bemærke at du som udgangspunkt ikke har ret til feriefridage. Med mindre du er medlem af en fagforening der har forhandlet det for dig, eller er beskæftiget i en virksomhed der tilbyder det.

Regler for afholdelse af feriefridage?

Afholdelse

Der er som udgangspunkt ikke fastlagt nogen specifikke regler for, hvordan feriefridagene skal afholdes. De fleste overenskomster og ansættelseskontrakter henviser dog til ferielovens regler om varsling af ferie. I dette tilfælde vil feriefridage skulle varsles en måned før.

Udbetaling

Der er ligeledes heller ingen generelle regler for udbetaling af feriefridagene, samt beløbet der udbetales.
I nogen tilfælde får man fuld løn, i andre tilfælde får man ikke får fuld løn. Som mange andre ”punkter” i ferie fridage ordningen, er der altså ikke fastlagt nogen lovkrav. Det vil altså derfor være de regler der er forhandlet ved en overenskomst der er gældende. Eller de krav arbejdsgiveren har stillet i ansættelseskontrakten.

Hvad sker der hvis jeg ikke får holdt mine feriefridage? (eller er fratrådt)

Det vil som udgangspunkt være det der er aftalt i overenskomsten eller i ansættelseskontrakt der er gældende. Det ses dog i mange tilfælde, at man kan få udbetalt de feriefridage man ikke holder, på en fritvalgskonto. I dette tilfælde kan der dog være krav om det skal varsles seneste en måned inden ferie året slutter.
Vi anbefaler altid du kontakter dit fagforbund eller din arbejdsgiver (afhængig af hvem der tilbyder ydelsen), og spørger dem om hvad reglerne er på dette punkt.