Efterløn

Hvad er efterløn?

Det er en ordning der gør det muligt for en person at trække sig fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Du kan både trække dig delvist eller helt imens du er på efterløn, her vil den månedlige ydelse være tilpasset dit valg. Du kan også vente med at gå på efterløn selvom du opfylder kravende. Venter du med at gå på efterløn kan du få fordelagtige bonusser, som skatte præmier og højere efterlønsats når du starter på efterlønsordningen. Vi anbefaler du kontakter din a-kasse eller ældresagen for at hører om de præcise krav og fordele.

Hvem kan få efterløn?

2014 kom der markante ændringer i reglerne om efterløn. Ikke kun mht. krav der stilles af modtageren for at modtage ydelsen, men også generelt hvad du har af muligheder. Der er dog stadig en del krav der skal overholdes for at kunne modtage ydelsen. Normalt får a-kasse medlemmer der overholder kravene et ”Efterlønsbevis”. Hvis du ikke modtager et bevis trods du har nået efterlønsalderen, kan det være fordi din a-kasse ikke har alle oplysningerne de skal bruge, og du skal i dette tilfælde sende oplysningerne til din a-kasse. Her har vi samlet de overordnede krav for at modtage efterløn:

  • Du skal har nået efterlønsalderen
  • Du skal have været medlem af en a-kasse og have betalt efterlønsbidrag i mindst 30 år
  • Du skal have haft en indkomst på minimum 263.232 kr. (2024) inden for de sidste 3 år. (uanset om du er selvstændig eller normal lønmodtager)
  • At du opfylder betingelserne for ret til dagpenge
  • At du er rask og står til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Du skal bo i enten Danmark, Grønland, Færørene eller et EØS land.

OBS! Der forligger specielle krav til selvstændige og ægtefæller der er medhjælpende, vi anbefaler altid at kontakte sin a-kasse eller ældresagen først og hører om de præcise krav der måtte være.

Hvor meget modtager jeg i efterløn?

Det er svært at sige hvad du præcis vil modtage i ydelse, da det kommer an på om du går på nedsat tid eller er helt stoppet på arbejdsmarkedet. Nedenfor har vi samlet de vejledende efterlønssatser 2024:

  • Deltidsforsikrede (91%) modtager ca. 12.351 kr. pr. måned.
  • Deltidsforsikrede (100%) modtager ca. 13.573 kr. pr. måned.
  • Fuldtidsforsikrede (91%) modtager ca. 18.527 kr. pr. måned.
  • Fuldtidsforsikrede (100%) modtager ca. 20.369 kr. pr. måned.

OBS! Er du selvstændig, forligger der andre regler og vi anbefaler at kontakte din a-kasse, for at hører om de præcis satser og fordele. Er du i tvivl om du har valgt den rigtige a-kasse, så husk du kan tage vores store a-kasse test.

Hvor længe kan jeg modtage efterløn?

Du kan som udgangspunkt modtage din efterløn indtil du går på folkepension. Det er en mulighed for netop, at kunne trække sig tilbage for arbejdsmarkedet før tid (altså indtil du modtager din pension). Det er forskelligt fra hvilket år man er født i, hvornår man kan gå på efterløn og pension. Derfor anbefaler vi altid at du undersøger hvad efterløns og pensionsalderen er for dig.