Dagpengeperiode

Hvad er en dagpengeperiode?

Hvis du er ledig og har betalt til en a-kasse, og ellers opfylder kravene for at modtage dagpenge, kan du få dagpenge udbetalt i en begrænset periode. Det er den periode der kaldes for en dagpengeperiode.

For at kunne modtage dagpenge, kræver det at du har ret til at modtage dem (dagpengeret). Her skal alle opfylde opholdskravene, der trådte i kraft d. 1. januar 2019.

Har du haft brugt din dagpengeperiode før skal du optjene retten, til en ny periode, før du kan modtage dagpenge igen. 

Hvor lang er en dagpengeperiode?

Du får dagpenge indtil du er i job igen. Du kan dog maksimalt få udbetalt dagpenge i to år i træk. Hvis du fortsat er ledig efter din periode slutter, vil du herefter modtage kontanthjælp.

Før 2016 var reglerne således at du overgik til det der kaldes arbejdsmarkedsydelse, også herefter kontanthjælp.

Lovpakken blev dog ikke forlænget i 2016, så vær opmærksom på hvis du modtager dagpenge, at du overgår direkte til kontanthjælp bagefter.

Der er nemlig en væsentlig forskel i beløbet på de to ydelser, og det kan derfor være en god ide at være forberedt, så man ikke står i en presset økonomisk situation når dagpengeperioden udløber.

Hvordan optjener jeg retten til en ny dagpengeperiode?

Har du gået ledig i to år og modtaget dagpenge, så har du opbrugt din periode. For at optjene retten til en ny periode, skal du som minimum have arbejdstimer (minimum 1.924 timer) der svare til halvdelen af en dagpengeperiode (som er på 3.848 timer). Med andre ord spare du to timer op hver gang du arbejder en time. Du skal dog som førnævnt arbejde minimum 1.924 timer før du kan gøre brug af de opsparede timer.

OBS! De 1.924 timer skal optjenes indenfor 3 år for at give ret til en ny dagpengeperiode

Du skal dog være opmærksom på at der findes arbejdstimer, der ikke tælles med i opsparingen af en ny dagpengeperiode, det er arbejdstimer som:

  • Selvstændig beskæftigelse
  • Ansat i forbindelse med jobrotation
  • Du har være under revalidering
  • Arbejdsgiver har modtaget løntilskud til din løn

Disse 4 former for arbejdstimer tæller altså ikke med i opsparing af retten til en ny dagpengeperiode.

Har du flere spørgsmål til dagpengeret eller dagpengeperiode, eller søger du informationer om noget vi ikke har besvaret, så kan du med rette kontakt din a-kasse. Der kan med garanti hjælp om at informere om reglerne på dette område.