Beskæftigelsesfradrag

Hvad er et beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradrag er et skattefradrag til borgere i beskæftigelse. Fradraget blev indført i 2004 for at aktivere flere på offentlig forsørgelse og få dem i arbejde. Siden lanceringen er fradraget tredoblet og maksimumsatsen er femdoblet.

Hvem kan få beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradrag er et fradrag, der gives til borgere, der arbejder og modtager arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst.

Hvor meget får man i beskæftigelsesfradrag?

Dette fradrag blev introduceret i 2004 og var på 2,5% af lønnen for AM-bidrag med en maksimal fradragssats på 7.000 kroner. Siden da er det blevet forhøjet ved de seneste skattereformer. I dag er fradraget på 10,65 %  (2024) og med en maksimumssats på 45.100 kroner.  Beløb, du mindst skal tjene for at få fuldt fradrag: 423.474 kr (2024).