ATP

Hvad er ATP?

ATP betyder Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, og er nok et udtryk du har stød på, når du har tjekket din lønseddel. Men hvad er det egentlig og hvorfor betaler man egentlig til det? Ordningen er et lovkrav og gælder for stort set alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Det er kun selvstændige og efterlønsmodtagere der selv bestemmer, hvorvidt de vil betale til ordningen eller ej. Ordningen kan tolkes som en tvungen ekstra pensions opsparing, som du får udbetalt nå du når pensions alderen og livet ud.

Hvem betaler ATP?

Som førnævnt er alle, undtagen selvstændige og efterlønsmodtagere påtvunget at betale til ordningen. Der er dog visse betingelser der som minimum skal overholdes, for at være tvunget til at betale til ATP ordningen:

  • Du skal være fyldt 16 år
  • Du skal som minimum arbejde 9 timer om ugen (og modtage løn for det).
  • Du skal være i arbejde i Danmark. Hvis du er i arbejde i udlandet, skal du være udsendt, af en dansk virksomhed.

Der tages med andre ord ikke hensyn til hvilken stilling du har, eller hvilket erhverv du er lønmodtager i. Så længe du opfylder overstående krav er du altså påtvunget at indbetale til ordningen. Det er også hver at bemærke, at hvis du er på overførelsesindkomst, (f.eks. modtager ydelser fra din a-kasser som dagpenge m.m.) er du også påtvunget ordningen.

Hvor meget skal jeg betale til ATP bidrag?

Det kommer an på hvor mange timer du er i arbejde. Der er forskellige satser afhængig af hvor mange timer du har været i arbejde på den pågældende lønseddel. Din arbejdsgiver er dog påtvunget at betale en hvis andel af beløbet selv, til ATP-bidraget.