Ansættelseskontrakt

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er et juridisk krav der stilles af staten. Dette krav er dog kun gældende under visse omstændigheder, for eksempel hvis en medarbejder er ansat i mere end en måned og arbejder mere end 8 timer om ugen. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiveren udarbejde og levere en skriftlig ansættelseskontrakt, som dækker en række specifikke oplysninger om ansættelsesforholdet, såsom arbejdstagerens og arbejdsgiverens identitet, beskæftigelsens startdato, arbejdsopgaver, og lønvilkår. Disse oplysninger skal være klare for at undgå misforståelser og sikre både arbejdsgiverens og arbejdstagerens rettigheder.Den skal underskrives af en medarbejder samt arbejdsgiver ved fastansættelse. Ansættelseskontrakten kan betegnes som et bevis på der er indgået en aftale om et job mellem dig og din arbejdsgiver. Er ansættelseskontrakten ikke underskrevet, kan arbejdsgiver i nogen tilfælde blive dømt til at skulle betale erstatning, til den givende arbejdstager hvor reglen er blevet brudt.

Hvorfor bruger man en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt skal ikke kun ses som et juridisk krav. Ansættelseskontrakten har mange fordele. Den giver f.eks. både arbejdsgiver og arbejdstager, et gunstigt overblik over de ansættelse vilkår der er. Det er samtidig en god indikator for hvad arbejdsgiveren forventer af arbejdstageren. Derfor kan det være et godt redskab til at undgå konflikter eller misforståelser internt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Ansættelseskontraker skal ses som et redskab der gavner begge parter, da hvis kontrakten ikke bliver overholdt, har begge mulighed for at handle ud fra dette. Derfor er det vigtigt både som arbejdsgiver og arbejdstager, at sætte sig ind i de krav der stilles i ansættelseskontrakten, så der undgås misforståelser og konflikter i fremtiden.

Hvad skal en ansættelseskontrakt indeholde?

Der er fra regeringens side stillet en række krav til hvad en ansættelseskontrakt som minimum skal indeholde, nedenfor har vi samlet minimums kravende:

  • Der skal være navn og adresse på både arbejdsgiver og arbejdstager.
  • Der skal fremgå dato for hvornår kontrakten træder i kraft. Er kontrakten tidsbestemt, skal der også fremgå dato for hvornår kontrakten ophører.
  • Der skal ligeledes fremgå det arbejdssted hvor størstedelen af opgaverne skal løses.
  • Det skal også fremgå hvilken stilling der er tale om, samt hvilke opgaver det forventes medarbejderen varetager.
  • Der skal ligeledes fremgå oplysninger om løn. Det gælder både beløbet på lønnen, eventuelle bonusordninger og udbetalingstidspunktet for lønnen.
  • Det er også et krav at der fremgår arbejdstid og ferierettigheder.

OBS! Husk at undersøge om ansættelsen er underlagt funktionærloven. Hvorvidt ansættelsen er underlagt funktionærloven, afgøres ud fra hvilke arbejdsopgaver der stilles til arbejdstager. Du kan altid spørger din a-kasse eller fagforening hvorvidt din ansættelse er underlagt funktionærloven. Mangler du viden om noget bestemt i forbindelse med din a-kasse eller dit arbejde. Så husk du kan bruge vores ordbog, og få den mest basale viden om alt fra dagpenge til efterløn.