Årsopgørelse

Hvad er en årsopgørelse?

Årsopgørelsen, er en opgørelse fra skat, der fortæller hvad du har haft af indtægter/udgifter i løbet af skatteåret. Opgørelsen vil typisk være tilgængelig i marts måned, hvor man har muligheden for at rette eventuelle fejl i opgørelsen. Du har som regel mulighed for rettelser, indtil starten af maj (den specifikke dato kan variere fra år til år).

Har man penge til gode hos skat, fra det skatte år man modtager årsopgørelsen for. Vil de typisk blive indsat på din NemKonto i løbet af foråret. Der kan dog være visse tilfælde, hvor skat tilbageholder beløbet. Det kan f.eks. være hvis du har offentlig gæld du mangler at betale, eller hvis du skylder andre penge, du ikke har betalt. Her vil det udstående beløb blive trukket fra det du har til gode hos SKAT, før et eventuelt restbeløb bliver sat ind på din NemKonto.

Hvis du skylder penge vil det blive opkrævet af skat. Her kommer det typisk an på beløbets størrelse, hvilken betalingsordning der er mest attraktiv. Der er dog mange muligheder, for at tilbage betale det skyldte beløb til skat. Her kan vælges afbetaling, muligheden for at overføre beløbet til næste års SKAT, eller at betale med girokort. Her anbefaler vi altid du tager kontakt til SKAT, så du ved hvad dine muligheder er og hvordan du står, i den givende sag.

Hvad er forskellen på en forskudsopgørelse og enårsopgørelse?

Forskellen på en Forskudsopgørelse og en Årsopgørelse er: At en forskudsopgørelse,er en opgørelse af hvad SKAT forventer du har af indtægter/udgifter fordet kommende år. Hvor en årsopgørelse er hvad SKAT ved du reelt harhaft af indtægter/udgifter det senest år.

Hvornår kan jeg se min årsopgørelse?

Den præcise dato for hvornår årsopgørelsen bliver lagt op, samt mulighedenfor at rette i den, varier fra år til år. I 2024 har SKAT offentliggjort, atdet er muligt at se og rette i årsopgørelsen fra den 11. marts 2024 til og medd. 1. Maj 2024. Vi gør opmærksom på at datoerne er vejledende og der kan forekommeændringer.