A-skat

Hvad er A-skat?

A-skat er den skat du betaler af din A-indkomst (primære indkomst). En A-indkomst er typisk: Løn, Dagpenge, SU, pension m.m. Skat bruges til at betale de udgifter der er ved at drive det offentlige.  I Danmark har vi en stor offentlig sektor, og driften af den er omkostningsfuld. Det betyder også at vi i Danmark har et af de højeste skattetryk i verden. Det høje skattetryk er nødvendigvis ikke en dårlig ting, da skatten dækker regninger til f.eks. sygehusvæsnet og uddannelser. I andre lande, kan unge menneske typisk være tvunget til at stifte gæld, allerede når de begynder på en uddannelse. Det skyldes at uddannelser ikke finansieres af det offentlige i alle lande.

Hvordan betaler jeg A-skat?

Såfremt du modtager løn eller ydelser fra det offentlige, er det som hovedregel din arbejdsgiver eller staten, der indberetter din indkomst til skat. Herefter tilbageholder skat, en foreløbig skat af din indkomst. En gang om året har man muligheden for at tjekke sin årsopgørelse. Dette gøres for at se om skat har tilbageholdt for meget eller for lidt. I tilfælde af skat skylder dig penge, og så frem du ikke har gæld du mangler at betale, vil skat som hovedregel sætte det udstående beløb ind på din nem konto d.1 maj. I tilfælde af skat har tilbageholdt for lidt i løbet af året, skal du betale skat det du skylder. Dette gøres typisk via et girokort. Er du i tvivl om hvordan regningen skal betales, råder vi dig til at kontakte skat.

Hvor mange procent er A-skat på?

Procenten af din indkomst der skal beskattes, varier afhængig af indkomstens størrelse, samt hvilken kommune du bor i. Jo mere man tjener i Danmark jo mere af ens løn beskattes. I Danmark skal du minimum tjene 588.900 kr.  (2024-sats) årligt for at skulle betale top skat, som er på 15 % udover A-skatten. Hvis du er i tvivl om hvad din præcise skatteprocent ligger på, råder vi dig til at kontakte skat, da de kan fortælle dig de præcis satser ud fra din indkomst og den givende kommune du betaler skat i.

Hvem skal betale A-skat?

Som udgangspunkt skal alle der tjener mere en deres årlige personfradrag betale skat. Alle danskere over 18 år har som udgangspunkt et årligt personfradrag på 49.070 kroner (2024), tjenes der over dette bliver man beskattet. De fleste lønmodtagere vælger i dag at få delt deres fradrag ud på alle månederne i løbet af året. Så man f.eks. ikke skal betale skat af de første 4150 kr man tjener hver måned. Er du i tvivl om dit personfradrag og hvordan du får det sat op, kan du altid ringe til skat, og få hjælp af deres medarbejdere til både regler og opsætning.