Danmarks største guide til a-kasser

Kan jeg få dagpenge, når jeg bliver student?

Compriso

Tillykke med huen!

Mange unge danskere har netop afsluttet en ungdomsuddannelse og fået huen på.

Det endelige antal af nye studenter er endnu ikke blevet opgjort for 2020. Men i 2019 var der ifølge Børn- og Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik mere end 75.000 unge, som fuldførte en gymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse.

Mange af de unge vil fortsætte på videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser. Alene de videregående uddannelse har set en stigning i ansøgninger på næsten 7% (fra 88.74 i 2019 til 94.604 i 2020).

På trods af den stigning er der dog stadig også mange studenter, der vil tage et sabbatår, rejse eller søge arbejde. Vi har derfor også fået et par henvendelser om, hvorvidt en gymnasial uddannelse giver adgang til det danske dagpengesystem.

Du kan – som hovedreglen – ikke få dagpenge, når du er blevet student.

I denne artikel forklarer vi hvorfor – og hvorfor uddannelseshjælpen er relevant for dig, hvis du er under 30 år og ikke berettiget til hverken dagpenge eller kontanthjælp.

Hvorfor kan studenter ikke få dagpenge?

Som student er du ikke berettiget til dagpenge.

Selvom din gymnasiale eller erhvervsgymnasiale uddannelse giver dig ret til SU – og er normeret til mere end 18 måneder – er det ikke ensbetydende med, at din uddannelse giver dig adgang til dagpengesystemet, eller endda kontanthjælp.

Gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser dækker over:

  • Studentereksamen
  • HF-eksamen
  • Studenterkursus
  • HHX – højere handelseksamen
  • HTX – Højere teknisk eksamen

Du kan ikke få dagpenge, fordi gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser ikke betragtes som erhvervsrettet – de skal i stedet ses som et skridt på vej mod at være færdiguddannet. De er ofte et krav for, at du kan få lov til at tage en erhvervsrettet uddannelse.

For at kunne få adgang til dagpenge øjeblikkeligt, skal du altså enten have afsluttet en offentligt anerkendt erhvervsrettet uddannelse på mere end 18 måneder – og have været medlem af en a-kasse i over et år (normale vilkår).

Du kan også modtage dagpenge, hvis du har været medlem af en a-kasse i mere end et år – selvom du ikke har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse.

Hvornår kan jeg melde mig ind i en a-kasse som student?

Hvis du har været medlem af en a-kasse i mere end et år, kan du altså godt modtage dagpenge.

Men du kan først melde dig ind i en a-kasse, når du er fyldt 18 år. Det betyder også, at du ikke vil kunne komme ind på dimittendsatsen, men i stedet på den regulære dagpengesats, som tager udgangspunkt i din indkomst over 12 måneder ud af de sidste 24 måneder.

Det betyder, at du maksimalt vil kunne få 90% af din gennemsnitlige indkomst for det år, du har arbejdet. Det giver altså sjældent mening at melde sig ind i en a-kasse før, du enten har haft et fast fuldtidsjob eller afsluttet en erhvervsrettet uddannelse.

Derudover er mange a-kasser fagspecifik, og tager derfor ikke imod ufaglærte. På vores forside kan du se en liste med alle de danske a-kasser. Du bør især se på de a-kasser, der er markeret med “Optager: Alle.”

Bemærk: Når vi skriver, at de optager alle, mener vi, at a-kasserne modtager medlemmer fra alle brancher. Det betyder ikke, at de ikke har yderligere medlemskrav.

Kan man som student modtage kontanthjælp?

Studenter kan heller ikke komme på kontanthjælp.

Det er, fordi du skal have en erhvervsrettet uddannelse, hvis du skal søge om kontanthjælp – og er under 30 år. Det er altså kun ufaglærte over 30 år, som kan modtage den offentlige ydelse.

… Men du kan modtage uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil kommunen vurdere, hvorvidt du kan tage en uddannelse – eller om du har behov for en særlig indsats forinden.

Uddannelseshjælp er altså betinget af, at du er villig til at tage en erhvervsrettet uddannelse inden for et års tid.

For at få uddannelseshjælp, skal du opfylde en række betingelser:

  • Du er under 30 år
  • Du har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • Du er arbejdsløs, har været alvorlig syg, er hjemløs eller har været udsat for en anden social begivenhed
  • At den begivenhed har medført, at du ikke kan forsøge dig selv – og at du ikke forsøges af andre
  • Du har ikke ret til andre ydelser, såsom dagpenge eller kontanthjælp

Hvis du er student uden job – men har behov for en offentlig ydelse – er uddannelseshjælpen altså dit bedste bud.