Danmarks største guide til a-kasser

Kan jeg få barselsdagpenge uden a-kasse?

Som udgangspunkt er du berettiget til barselsdagpenge, hvis du er berettiget til dagpenge. Du kan dog i nogle tilfælde modtage barselsdagpenge, uden at være medlem af en a-kasse.

Compriso

Reglerne omkring barselsdagpenge er snørklede, og de kan være svære at finde hoved og hale i. Er du medlem af en a-kasse, kan de svare dig på alle tænkelige spørgsmål, men er du ikke medlem, kan det være svært at gennemskue, hvor du skal henvende dig. Reglerne afhænger af din individuelle situation, men du kan få hjælp til at forstå de overordnede regler her.

Barselsdagpenge som lønmodtager

Som lønmodtager skelnes der mellem, om du er underlagt en overenskomst eller ej. En overenskomst vil typisk sikre dig betalt barsel i en periode. Din arbejdsgiver vil i den periode få dine barselsdagpenge i refusion.

Er du ikke dækket af en overenskomst, er det Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af dine dagpenge. Hovedreglen er, at du har ret til barselsdagpenge, hvis du har ret til arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed.

Undtagelse: Opfylder du beskæftigelseskravet, behøver du ikke at være medlem af en a-kasse for at modtage barselsdagpenge. Beskæftigelseskravet er, at du har arbejdet mindst 160 timer over de sidste 4 måneder inden barselsstart, og at du har arbejdet mindst 40 timer fordelt på 3 af månederne. I så fald har du ret til barselsdagpenge – også selvom du ikke er medlem af en a-kasse.

ow strip’, som er beskyttet af en plastikkasette på ca. 10 cm (minder om en graviditetstest).

Se også: Sammenlign de billigste a-kasser.

Barselsdagpenge som ledig

Hvis du er ledig uden at være medlem af en a-kasse, og dermed ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge, kan du heller ikke modtage barselsdagpenge. Er du frivilligt ledig, eksempelvis som hjemmegående, eller modtager du kontanthjælp eller ledighedsydelse, kan du ikke få barselsdagpenge.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Du kan som udgangspunkt få den samme sats i barselsdagpenge, som du kan få i arbejdsløshedsdagpenge. Satsen vil udgøre op til 90% af din tidligere indkomst, dog maksimalt 19.083 kroner, som er højeste dagpengesats (2022). Er du ledig med dagpenge, når du går på barsel, vil du fortsætte med samme sats i barselsdagpenge. Er du i arbejde og har ret til mindre end højeste sats, vil din a-kasse eller Udbetaling Danmark lave en beregning af din sats på baggrund af de sidste 24 måneders arbejde.

Hvornår kan jeg få barselsdagpenge?

Du har ret til barselsdagpenge fra 4 uger inden forventet fødsel og 14 uger efter fødsel som mor, og 2 uger efter fødsel som far. Derudover har du ret til barselsdagpenge til forældreorlov i op til 32 uger, som kan deles mellem jer som forældre.

Så længe kan du/I få barselsdagpenge:

  • Graviditetsorlov for mor: 4 uger før termin
  • Barselsorlov for mor: 14 uger efter fødsel
  • Fædreorlov for far: 2 uger efter fødsel (inden for de første 14 uger)
  • Forældreorlov der kan deles: 32 uger

Bliver du sygemeldt i forbindelse med din graviditet, kan du få barselsdagpenge i al den tid, du er sygemeldt.

Sådan får du barselsdagpenge

Det er din egen opgave at sørge for, at du får udbetalt barselsdagpenge. Det starter hos din arbejdsgiver, hvor du skal give besked om, at de skal indberette din barsel til Udbetaling Danmark. Det gøres via virk.dk/barselsdagpenge.

Udbetaling Danmark får automatisk besked om din ansættelse, arbejdstimer og løn, når din arbejdsgiver indberetter din barsel, og det er ud fra disse oplysninger, at det vurderes, om du er berettiget til barselsdagpenge, og hvor meget du i så fald er berettiget til.

Når din arbejdsgiver har indberettet din barsel til Udbetaling Danmark, får du et brev i e-boks, hvor du kan søge om barselsdagpenge. Vær opmærksom på, at du først kan søge, når din barsel starter – du skal dog søge senest 8 uger efter fødslen for at få ret til barselsdagpenge, fra din barsel startede.

Barselsdagpenge for selvstændige

Som selvstændig kan du også have ret til dagpenge på lige vilkår med lønmodtagere. Det kræver at du opfølger 5 betingelser:

  • Du har arbejdet i minimum seks måneder inden for de sidste 12 måneder
  • Du har arbejdet den seneste måned inden barsel
  • Du har minimum arbejdet på halv tid i din virksomhed (18,5 timer om ugen)
  • Du har overskud i virksomheden
  • Du er sammen med dit barn dagligt under barslen

Din barselsdagpengesats beregnes ud fra overskuddet i din virksomhed og kan maksimalt udgøre satsen for højeste dagpenge, som er 19.083 kroner om måneden (2022).

Søg om barselsdagpenge for selvstændige på virk.dk.

Du kan få mere i barselsdagpenge med en overenskomst

Rigtig mange brancher har en overenskomst, der sikrer medarbejderne en mere fordelagtig barselsordning. Det kan betyde, at graviditetsorloven (inden fødslen) starter tidligere, at du har ret til længere barsel, eller at du får udbetalt fuld løn i dele af din barsel. Disse overenskomster gælder også for dig, der ikke er medlem af en a-kasse. Private arbejdspladser kan også have særlige ordninger, selvom de ikke er underlagt en overenskomst, da det gør det mere attraktivt for medarbejderne at være en del af arbejdspladsen.

Den periode af din barselsorlov, hvor du får fuld løn fra din arbejdsgiver, fratrækkes den samlede orlov. Det skyldes, at din arbejdsplads i denne periode får refusion fra Udbetaling Danmark, hvilket er det beløb, du ellers ville have fået udbetalt i dagpenge i perioden.