Danmarks største guide til a-kasser

Kan jeg få barselsdagpenge uden a-kasse?

Som udgangspunkt er du berettiget til barselsdagpenge, hvis du er berettiget til dagpenge. Du kan dog i nogle tilfælde modtage barselsdagpenge, uden at være medlem af en a-kasse.

Frederik

Reglerne omkring barselsdagpenge er snørklede, og de kan være svære at finde hoved og hale i. Er du medlem af en a-kasse, kan de svare dig på alle tænkelige spørgsmål, men er du ikke medlem, kan det være svært at gennemskue, hvor du skal henvende dig. Reglerne afhænger af din individuelle situation, men du kan få hjælp til at forstå de overordnede regler her.

Barselsdagpenge som lønmodtager

Som lønmodtager skelnes der mellem, om du er underlagt en overenskomst eller ej. En overenskomst vil typisk sikre dig betalt barsel i en periode. Din arbejdsgiver vil i den periode få dine barselsdagpenge i refusion.

Er du ikke dækket af en overenskomst, er det Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af dine dagpenge. Hovedreglen er, at du har ret til barselsdagpenge, hvis du har ret til arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed.

Undtagelse: Opfylder du beskæftigelseskravet, behøver du ikke at være medlem af en a-kasse for at modtage barselsdagpenge. Beskæftigelseskravet er, at du har arbejdet mindst 160 timer over de sidste 4 måneder inden barselsstart, og at du har arbejdet mindst 40 timer fordelt på 3 af månederne. I så fald har du ret til barselsdagpenge – også selvom du ikke er medlem af en a-kasse.

Se også: Sammenlign de billigste a-kasser.

Barselsdagpenge som ledig

Hvis du er ledig uden at være medlem af en a-kasse, og dermed ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge, kan du heller ikke modtage barselsdagpenge. Er du frivilligt ledig, eksempelvis som hjemmegående, eller modtager du kontanthjælp eller ledighedsydelse, kan du ikke få barselsdagpenge.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Hvis du holder fuld orlov, er ansat 37 timer om ugen og får over 20.359,00 kr. (brutto) i månedsløn, vil du få højeste dagpengesats på 4.695 kr. (2024) om ugen før skat (4.550 kr. i 2023).

Du kan i 2024 højst få 126,89 kr. pr. time før skat i barselsdagpenge (4.695 kr./37 timer). Hvis din timeløn er mindre end 126,89 kr., får du udbetalt den timeløn, du normalt har (122,97 kr. i 2023).

Hvornår kan jeg få barselsdagpenge?

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse tre betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode:

  • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
  • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
  • Du skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Sådan får du barselsdagpenge

Det er din egen opgave at sørge for, at du får udbetalt barselsdagpenge. Det starter hos din arbejdsgiver, hvor du skal give besked om, at de skal indberette din barsel til Udbetaling Danmark. Det gøres via virk.dk/barselsdagpenge.

Udbetaling Danmark får automatisk besked om din ansættelse, arbejdstimer og løn, når din arbejdsgiver indberetter din barsel, og det er ud fra disse oplysninger, at det vurderes, om du er berettiget til barselsdagpenge, og hvor meget du i så fald er berettiget til.

Når din arbejdsgiver har indberettet din barsel til Udbetaling Danmark, får du et brev i e-boks, hvor du kan søge om barselsdagpenge. Vær opmærksom på, at du først kan søge, når din barsel starter – du skal dog søge senest 8 uger efter fødslen for at få ret til barselsdagpenge, fra din barsel startede.

Barselsdagpenge for selvstændige

Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder følgende betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode:

  • Du har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
  • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på orlov.
  • Der er overskud i din virksomhed.

Din barselsdagpengesats beregnes ud fra overskuddet i din virksomhed og kan maksimalt udgøre satsen for højeste dagpenge, som er 30.359 kroner om måneden (2024).

Søg om barselsdagpenge for selvstændige på virk.dk.

Du kan få mere i barselsdagpenge med en overenskomst

Rigtig mange brancher har en overenskomst, der sikrer medarbejderne en mere fordelagtig barselsordning. Det kan betyde, at graviditetsorloven (inden fødslen) starter tidligere, at du har ret til længere barsel, eller at du får udbetalt fuld løn i dele af din barsel. Disse overenskomster gælder også for dig, der ikke er medlem af en a-kasse. Private arbejdspladser kan også have særlige ordninger, selvom de ikke er underlagt en overenskomst, da det gør det mere attraktivt for medarbejderne at være en del af arbejdspladsen.

Den periode af din barselsorlov, hvor du får fuld løn fra din arbejdsgiver, fratrækkes den samlede orlov. Det skyldes, at din arbejdsplads i denne periode får refusion fra Udbetaling Danmark, hvilket er det beløb, du ellers ville have fået udbetalt i dagpenge i perioden.