Guide til fagforeninger

Hvornår skal man søge barselsdagpenge?

Som gravid skal du selv sørge for at søge om barselsdagpenge. Er du lønmodtager, skal du give din arbejdsgiver besked. Er du ledig, skal du give din a-kasse besked.

Frederik

Når du bliver gravid, har du ret til barselsorlov. Både ledige og lønmodtagere kan modtage barselsdagpenge.

Du kan som minimum gå på orlov 4 uger inden din terminsdato, og du har ret til orlov i minimum 14 uger efter fødslen.

Derudover har du mulighed for at dele 32 ugers forældreorlov med din partner.

Barselsdagpenge som lønmodtager

Som lønmodtager skal du give din arbejdsgiver besked, om at du er gravid og skal på barsel. Som kvinde har du pligt til at give din arbejdsgiver besked senest 3 måneder før termin. Du skal bede din arbejdsgiver om at søge barselsdagpenge for dig. Det skal gøres online på virk.dk/barselsdagpenge.

På ovenstående hjemmeside oplyser din arbejdsgiver Udbetaling Danmark, om at du går på barsel. Det kan tidligst gøres den første dag i din orlov.

Herefter får du et brev med Digital Post, hvor du får adgang til at søge om barselsdagpenge. Det er ikke muligt at søge på forhånd.

Barselsdagpenge for ledige

Er du ledig, skal du oplyse din a-kasse, om at du er gravid og skal på barsel. Som udgangspunkt er du berettiget til barselsdagpenge, hvis du er berettiget til ledighedsdagpenge. Det betyder, at du forinden skal have meldt dig ledig hos Jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du skal senest 8 uger efter fødslen fortælle din a-kasse om din barsel. Herefter giver din a-kasse Udbetaling Danmark besked, om at du går på barsel, og du får et brev i Digital Post med adgang til at søge barselsdagpenge. Efter modtagelse af brevet har du 8 uger til at søge om barselsdagpenge. Du kan ikke søge på forhånd.

Barselsdagpenge for selvstændige

Selvstændige kan også modtage barselsdagpenge. Du skal blot opfylde fem betingelser:

  • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder
  • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov
  • Der er overskud i din virksomhed
  • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed

Hvor meget du kan modtage i dagpenge afhænger af dit selskabs overskud, opsparede syge- og barselsdagpenge samt eventuel indtægt, der er blevet overført til din ægtefælle.

Som selvstændig skal du søge om barselsdagpenge på Virk.dk.

Barselsdagpengesats i 2022

Satsen for barselsdagpenge er bestemt af din løn eller din almindelige dagpengesats, hvis du er ledig.

Den højeste sats for barselsdagpenge er i 2022 på 4.405 kroner kroner (før skat) om ugen. Barselsdagpenge bliver beregnet og opgjort i uger frem for måneder. Det betyder også, at man ikke altid får det samme udbetalt, fordi visse måneder er på fem, og ikke fire, uger.

Du kan højeste få i timen før skat. Hvis du har en lavere timeløn end det, får du i stedet den timeløn, du normalt modtager – uanset om du er ledige eller lønmodtager.

Frister for at søge barselsdagpenge

Fristen for at søge barselsdagpenge afhænger blandt andet af, om du får løn under en del af barslen eller ej.

  • Hvis du får ikke løn under barsel: 8 uger efter fødslen
  • Hvis du får løn under noget af barslen: 8 uger efter stop af lønudbetaling
  • Hvis du (som far) ikke får løn under forældreorlov: 8 uger efter første orlovsdag

Sender du ansøgningen senere end fristen, har du først ret til barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark modtager din ansøgning.

Regler for barselsdagpenge

Når du modtager barselsdagpenge, er der nogle regler, du skal overholde.

For det første må du ikke tjene penge samtidig. Du må altså hverken have honorar- eller lønarbejde, mens du er på orlov. Derudover skal du have daglig fysisk kontakt med dit barn under barslen.

Det tager i gennemsnit Udbetaling Danmark 15 hverdage at behandle en ansøgning om barselsdagpenge.

Behandlingstiden er hurtigst, hvis du på forhånd har sørget for, at dine oplysninger i folkeregistret er korrekte – og at du vedhæfter al nødvendig dokumentation til din ansøgning.

Udbetaling af barselsdagpenge

Barselsdagpengene udbetales den sidste torsdag i måneden.

Barselsdagpenge bliver beregnet på ugebasis, fremfor på månedsbasis, som du kender det fra almindelige dagpenge eller

Nogle udbetalinger er derfor større end andre, da udbetalingerne kan dække over henholdsvis 4 og 5 uger.

Når Udbetaling Danmark – som håndterer udbetalinger af offentlige ydelser inklusiv barselsdagpenge – har behandlet din ansøgning, modtager du et skema over udbetalingerne med datoer og antal uger pr. udbetaling.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår går man på barsel?

Du kan tidligst gå på orlov (og stadig modtage barselsdagpenge) 4 uger før den forventede fødselsdato.Hvis du er lønmodtager, kan der dog være særlige aftaler eller overenskomster, der sikrer, at du kan modtage fuld løn i f.eks. 6 eller 8 uger før termin.

Som gravid har du ret til orlov i mindst 14 uger efter fødslen. Herefter deles du med din partner om 30 uger, som I selv fordeler.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Din barselsdagpengesats afhænger af din løn, hvis du er lønmodtager – eller din dagpengesats, hvis du er ledig.

Som lønmodtager er højeste sats 4.405 kroner om ugen. Tjener du mere end 19.088,33 kroner om måneden, vil du få udbetalt højeste sats i barselsdagpenge. Det svarer til en timeløn på . Tjener du en lavere timeløn, vil du få en barselsdagpengesats, der svarer til din timeløn x 37 timer om ugen.

Er du ledig, får du det samme i barselsdagpenge, som du normalt får i arbejsløshedsdagpenge, dog maksimalt 4.405 kroner om ugen. Udbetalingerne per måned vil adskille sig fra dine almindelige dagpenge, da de udbetales efter et fast timetal per måned, mens barselsdagpengene udbetales efter perioder af henholdsvis 4 eller 5 uger.